Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Газета "Новини медицини та фармації" 6(312) 2010

Автори: В.И. Целуйко, Т.В. Мотылевская, Харьковская медицинская академия последипломного образования, кафедра кардиологии и функциональной диагностики; А.Б. Лучков, Н.И. Даваль, Городская клиническая больница № 8, г. Харьков
Автори: К.И. Бардахивская, В.Г. Николаев, Н.М. Гурина. Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины, г. Киев
Автори: Ю.М. Мостовий, А.А. Сідоров, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Вінницька міська клінічна лікарня № 1
Автори: Т.В. Ткаченко, к.м.н. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Автори: Т.С. Мищенко, Т.Г. Перцева, ГУ «Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины», г. Харьков
Автори: В.Д. Яцкос, д.м.н., профессор, Фракия, Греция
Автори: А.В. Савустьяненко, к.м.н., Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Автори: Д.Д. Иванов, д.м.н., профессор, Кафедра нефрологии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика
Автори: В.В. Поворознюк, д.м.н., профессор, директор Украинского научно-медицинского центра проблем остеопороза, президент Украинской ассоциации остеопороза, член управления Всемирной ассоциации остеопороза (IOF), г. Киев; М.И. Иващенко, Запорожский государственный медицинский университет
Автори: Ю.И. Ткаченко, М.П. Голованова, А.Д. Овечкин, г. Москва, Россия
Автори: А.И. Дядык, А.Э. Багрий, Н.Ф. Яровая. Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра внутренних болезней, общей практики и семейной медицины
Автори: Б.М. Пухлик, д.м.н., профессор. Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова
Автори: В.М. Лісовий, ректор Харківського національного медичного університету, професор; Ю.С. Паращук, зав. кафедрою акушерства та гінекології № 2 ХНМУ, професор
Автори: С. Довбня, М. Молнар, юристы юридической группы «Линия права»
Автори: В.В. Василенко, ММА имени И.М. Сеченова, г. Москва
Автори: В.В. Василенко, ММА имени И.М. Сеченова, г. Москва