Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"News of medicine and pharmacy" Гастроэнтерология (337) 2010 (тематический номер)

Authors: С.М. Ткач, д.м.н., профессор, Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев
Authors: Ю.О. ФІЛІППОВ, чл.-кор. АМН України, проф., директор інституту, Ю.А. ГАЙДАР, д.м.н., завідувач лабораторії патоморфології, М.С. ОПИХАЙЛО, м.н.с. лабораторії патоморфології, ДУ «Інститут гастроентерології АМН України», м. Дніпропетровськ
Authors: Е.В. Симонова, к.м.н., ведущий научный сотрудник диагностического отделения, Л.Н. Мосийчук, д.м.н., заместитель директора института по научной работе, руководитель отделения заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки ГУ «Институт гастроэнтерологии АМН Украины», г. Днепропетровск
Authors: В.С. Копча, О.Я. Кадубець, О.Г. Лавра Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги, Тернопільська університетська обласна клінічна лікарня
Authors: Т.В. МАЙКОВА, д.м.н., професор, зав. діагностичним відділенням ДУ «Інститут гастроентерології АМН України», м. Дніпропетровськ, І.В. БАРАНОВ, к.м.н., заступник головного лікаря міської клінічної лікарні № 4, м. Дніпропетровськ
Authors: Т.Й. Бойко, к.м.н., зав. відділенням захворювань кишечника ДУ «Інститут гастроентерології АМН України», м. Дніпропетровськ
Authors: В.Б. Ягмур, к.м.н., старший научный сотрудник, С.Л. Меланич, к.м.н., старший научный сотрудник , С.С. Ягмур, к.м.н., старший научный сотрудник, Л.Я. Мельниченко, д.м.н., главный научный сотрудник, отделения заболеваний печени и поджелудочной железы, ГУ «Институт гастроэнтерологии АМНУ», г. Днепропетровск
Authors: И.В. Баранов, к.м.н., заместитель главного врача городской клинической больницы № 4, г. Днепропетровск; Т.В. Майкова, д.м.н., профессор, зав. диагностическим отделением ГУ «Институт гастроэнтерологии АМН Украины г. Днепропетровск
Authors: М.Б. Щербиніна, д.м.н., професор, заступник директора з організаційної та науково-методичної роботи, В.М. Гладун, к.м.н., лікар-гастроентеролог відділення захворювань печінки та підшлункової залози, А.М. Буренко, науковий співробітник ДУ «Інститут гастроентерології АМН України», м. Дніпропетровськ
Authors: В.М. Ратчик, д.м.н., головний науковий співробітник відділення хірургії органів травлення, Б.Ф. Шевченко, професор, д.м.н., керівник відділення хірургії органів травлення, Н.Г. Гравіровська, к.м.н., керівник відділу інформаційних технологій та патентознавства, О.О. Крилова, к.м.н., учений секретар, ДУ «Інститут гастроентерології АМН України», м. Дніпропетровськ
Authors: О.О. Крилова, учений секретар, к.м.н., с.н.с., ДУ «Інститут гастроентерології АМН України», м. Дніпропетровськ
Authors: И.В. Кушниренко, к.м.н., с.н.с. отделения заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки ГУ «Институт гастроэнтерологии АМН Украины», г. Днепропетровск, С.И. Кожан, врач медицинского центра «MEDICUM», городская поликлиника № 3, г. Днепродзержинск