Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"News of medicine and pharmacy" №3 (750), 2021

Кашлюк, дифтерія та правець: все нове — добре забуте старе (огляд сучасних міжнародних рекомендацій)
Authors: Крамарьов С.О., Гречуха Є.О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Infectious diseases
Sections: Specialist manual
Проблемы подготовки преподавателя медицинского вуза
Authors: Криштафор Д.А., Станин Д.М.
Днепровский государственный медицинский университет, г. Днепр, Украина

Sections: Medical education
Біль у шиї: сучасні підходи до використання методів немедикаментозного лікування. Частина ІІ
Authors: Григор’єва Н.В., Поворознюк В.В., Немерська С.В.
ДУ «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна

Categories: Family medicine/Therapy
Sections: Specialist manual
Здравоохранение Израиля
Authors: Пухлик Б.М., д.м.н., профессор
Sections: In the first person
Респеро Миртол® та Респеро Миртол Форте® для лікування риносинуситів: нове рішення старої проблеми
Authors: Дєєва Ю.В.
д.м.н., професор, завідувач кафедри оториноларингології
Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Otorhinolaryngology
Sections: Specialist manual
Вакцини проти COVID-19. Зробити щеплення і/або вижити
Authors: Кузьмінов Б.П.
директор Науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, д.м.н., професор, м. Львів, Україна

Sections: Specialist manual
Зцілення на відстані: виклики, які вирішує телекардіологія
Authors: Дарина Чернікова
лікар, професійний член Європейського товариства кардіологів (ESC), амбасадор в Україні від робочої групи з телекардіології Міжнародного товариства з телемедицини та e-Health (ISfTeH)

Sections: Specialist manual
Конфликтные ситуации в медицинской практике: этические и правовые аспекты
Authors: Усенко Л.В.(1), Кобеляцкий Ю.Ю.(1), Клопоцкая Н.Г.(1), Царев А.В.(1), Усенко А.А.(2), Оленюк Д.В.(1)
(1) — ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина
(2) — ООО «Днепропетровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины», г. Днепр, Украина

Sections: Specialist manual
Аптека средневекового города и методы лечения эпохи Средних веков
Authors: Опарин А.А.
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой терапии, ревматологии и клинической фармакологии Харьковской медицинской академии последипломного образования, президент Украинской академии истории медицины, г. Харьков, Украина

Sections: Нistory of medicine