Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Газета "Новини медицини та фармації" №3 (750), 2021

Повернутися до номеру

Проблемы подготовки преподавателя медицинского вуза

Автори: Криштафор Д.А., Станин Д.М.
Днепровский государственный медицинский университет, г. Днепр, Украина

Розділи: Медична освіта

Версія для друку

При кажущейся простоте замены педагогических кадров в медицинских высших учебных заведениях качественная подготовка преподавателей представляет серьезную проблему.
Как правило, основной педагогический состав кафедры пополняется выпускниками аспирантуры или клинической ординатуры, которые показали интерес к научной работе [1]. Второй вариант подбора сотрудников — это предложение для практических врачей, проявляющих интерес к науке. Но и в том и другом случае не учитывается, что сотрудник медицинского высшего учебного заведения — это в первую очередь преподаватель.
В то время как педагогические вузы целенаправленно подготавливают специалистов в сфере обучения, в медицинских высших учебных заведениях на педагогические способности будущего преподавателя обращают внимание в последнюю очередь. Согласно Порядку подготовки соискателей ...

Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Вороненко Ю.В., Мінцер О.П., Краснов В.В. Організація безперервного професійного розвитку викладачів у системі медичної освіти (аналітичний огляд та пропозиції). Медична освіта. 2012. № 4. С. 6-17.
2. Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах): Постанова Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016.
3. Типове положення про атестацію педагогічних працівників: наказ Міністерства освіти і науки України № 930 від 06.10.2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10
4. Про атестацію наукових працівників: положення Кабінету Міністрів України № 1475 від 13.08.1999. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1475-99-п
5. Клигуненко О.М., Площенко Ю.О., Кравець О.В. Досвід впровадження концепції безперервної медичної освіти в навчанні лікарів-анестезіологів Дніпропетровської області. Медична освіта. 2019. № 4. С. 89-92.
6. Дерега В.В. Соціальна і гуманітарна політика. Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. 178 с.
7. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
8. Про затвердження та введення в дію Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти: наказ МОН № 600 від 01.06.16 року. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf 

Повернутися до номеру