Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Міжнародний ендокринологічний журнал
Том 15, №2, 2019

Звернення головного редактора
Автори: Володимир Іванович Паньків
Розділи: Від першої особи
Роль синдрома обструктивного апноэ сна в атеросклеротическом повреждении сонных артерий при сахарном диабете 2-го типа
Автори: Дорошкевич И.П. (1), Мохорт Т.В. (2)
1 - УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, Беларусь
2 - УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Беларусь

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Рівень інсуліну та лептину у хворих на цукровий діабет 1-го та 2-го типу з діабетасоційованим остеоартритом
Автори: Орленко В.Л. (1), Тронько М.Д. (1), Єлізарова О.Т. (2)
1 - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМНУ», м. Київ, Україна
2 - ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Корекція порушень ремоделювання кісткової тканини при довготривалій кортикостероїдній терапії
Автори: Кутасевич Я.Ф., Олійник І.О., Маштакова І.О., Абдалла А.Е.
ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Аспекти безпеки замісної терапії препаратами тестостерону у чоловіків із цукровим діабетом 2-го типу і тестостероновою недостатністю
Автори: Лучицький В.Є., Тронько М.Д., Лучицький Є.В.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україн

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Факторы риска рецидива неактивных аденом гипофиза у больных с дефицитом гормона роста
Автори: Урманова Ю.М., Шакирова М.Ю., Рихсиева Н.Т., Ходжаева Ф.С.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз имени акад. Я.Х. Туракулова, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості перебігу та частота клінічних проявів полігландулярного синдрому IIIА типу у хворих, які проживають у йододефіцитному Тернопільському регіоні
Автори: Пасєчко Н.В., Рожко І.В., Наумова Л.В., Мігенько Л.М., Крицький Т.І.
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Аналіз поширеності патології щитоподібної залози під час гестації серед жінок Львівської області
Автори: Грицишин Б.Р.
Львівська обласна клінічна лікарня, м. Львів, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості змін антикоагулянтної та згортальної ланок системи гемостазу в пацієнтів з ішемічною хворобою серця в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу
Автори: Золотухіна Ю.О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті № 2 філії «Центр охорони здоров’я» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості ремоделювання міокарда лівого шлуночка при гіпотиреозі й ішемічній хворобі серця на тлі хронічного системного запалення
Автори: Городинська О.Ю., Бобирьова Л.Є., Весніна Л.Е., Ізмайлова О.В., Баранова А.Ф.
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив терапії метформіном на рівень вітаміну D у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Автори: Маслій К.О.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Місце похідного сульфонілсечовини ІІІ покоління глімепіриду в сучасній терапії цукрового діабету 2-го типу
Автори: Журавльова Л.В., Філоненко М.В.
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Оцінка соматотропної функції в дітей із синдромом біологічно неактивного гормонa росту на основі проведення стимуляційних тестів iз клонідином та інсуліном
Автори: Sprinchuk N.A.
State Institution “V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Пухлинні маркери в сироватці крові при захворюваннях щитоподібної залози
Автори: Макар Р.Д., Вовк В.І., Павловський І.М.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Діагностика й лікування тиреотоксикозу під час вагітності й у післяпологовому періоді. Фрагмент матеріалів Клінічних рекомендацій Американської тиреоїдної асоціації щодо діагностики й лікування захворювань щитоподібної залози під час вагітності й у післяпологовому періоді 2017 року
Автори: Булдигіна Ю.В. (1), Страфун Л.С. (1), Терехова Г.М. (1), Шляхтич С.Л. (2), Паньків В.І. (3)
1 - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна
2 - Київський міський центр ендокринної хірургії, КМКЛ № 3, м. Київ, Україна
3 - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Превентивная диабетология на рубеже столетий. Профилактика сахарного диабета второго типа: достижения и перспективы
Автори: Генделека Г.Ф. (1), Генделека А.Н. (2)
1 - Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина
2 - Коммунальное некоммерческое предприятие «Центр первичной медико-санитарной помощи № 5» Одесского городского совета, г. Одесса, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця