Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"News of medicine and pharmacy" 9 (583) 2016

Колонка редактора
Authors: Татьяна Брандис
Sections: In the first person
Этиотропная противовирусная терапия ОРИ и гриппа
Authors: Мавродий В.М., Артеменко В.Ю. - МЦ «INTO-SANA», г. Одесса, Украина
Sections: Specialist manual
Роль та місце психіатричної допомоги в структурі госпітальних округів
Authors: Пінчук Ірина - д.м.н., Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, м. Київ, Україна
Sections: Specialist manual
Топ самых опасных пищевых паразитов
Authors: Заславская А.А., Ершова И.Б., Лохматова И.А. - Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
Sections: Specialist manual
Система гемостаза и ее регуляция при нарушении функциональной способности почек
Authors: Мельник А.А. - Руководитель проекта специализированного медицинского центра «Оптима Фарм», г. Киев, Украина
Sections: Specialist manual
Углеводный обмен у молодых женщин с первичным ожирением
Authors: Манская Е.Г., Хижняк О.О. - ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков, Украина
Categories: Endocrinology
Sections: Clinical researches
Антибіотикорезистентність мікроорганізмів: механізми розвитку й шляхи запобігання
Authors: Бондар М.В., Пилипенко М.М., Свінтуковський М.Ю., Харченко Л.А., Превисла О.М., Цвик І.М. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра анестезіології та інтенсивної терапії, м. Київ, Україна
Sections: Specialist manual
Применение препарата Денебол таблетки и Денебол гель в практике врача-травматолога
Authors: Макогончук А.В. - к.м.н., доцент кафедры травматологии и ортопедии Винницкого национального медицинского университета им. Н.И. Пирогова, г. Винница, Украина
Sections: Specialist manual
Історія в медичному контексті: видатні особистості
Authors: Трахтенберг І.М. - академік, НАМН України, чл.-кор. НАН України, д.м.н., професор; Лісовий В.М. - чл.-кор. НАМН України, ректор Харківського національного медичного університету, д.м.н., професор
Sections: Нistory of medicine
Письма с заграничной больничной койки
Authors: Борис Пухлик - профессор, Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова, г. Винница, Украина
Sections: In the first person