Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Редакційна політика

Видавничий дім «Заславський» видає науково-практичну медичну літературу. Читачами  наших видань є практикуючі лікарі, науковці, викладачі та студенти медичних вузів, а також співробітники фармацевтичних компаній.
Мета роботи видавництва - публікація наукових оглядів і оригінальних статей про проведені клінічні, клініко-експериментальні і фундаментальні наукові роботи, інтеграрація багатого клінічного досвіду лікарів у розробці та застосуванні лікарських препаратів різних груп, висвітлення актуальних проблем і новітніх рекомендацій з діагностики, лікуванню та профілактики різних захворювань .

Основні принципи:

1. Об'єктивність і неупередженість у виборі статей з метою їх публікації.
2. Високі вимоги до якості наукових досліджень.
3. Подвійне «сліпе» рецензування статей.
4. Колегіальність у прийнятті рішень щодо публікацій.
5. Доступність і оперативність в контактах з авторами.
6. Суворе дотримання авторських і суміжних прав.
Наші видання представлені в міжнародних бібліотеках, каталогах, наукометричних і спеціалізованих базах з метою підвищення рейтингу та індексів цитування авторів. Редакція категорично засуджує прояви плагіату в статтях як порушення авторських прав і наукової етики і вживає всіх можливих заходів для його недопущення.