Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"News of medicine and pharmacy" 2 (562) 2016

Колонка редактора
Authors: Татьяна Брандис
Sections: In the first person
Вплив стресу на показники варіабельності серцевого ритму в співробітників виїзного персоналу швидкої медичної допомоги
Authors: Голдовський Б.М., Поталов С.О., Сідь Є.В., Серіков К.В., Настека Н.В. - ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України», кафедра медицини невідкладних станів; Малашенко К.К. - КУ ТМО «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ЗОР
Sections: Specialist manual
Вибір раціональної антибактеріальної терапії в дітей з бактеріальними захворюваннями органів дихання в умовах зростання рівня антибіотикорезистентності
Authors: Леженко Г.О., Пашкова О.Є. - Запорізький державний медичний університет; Пантюшенко Л.І. - КУ «Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня» ЗОР
Categories: Pediatrics/Neonatology
Sections: Specialist manual
Пути оптимизации преподавания психиатрии в высшем медицинском учебном заведении (на модели подготовки специалистов в интернатуре)
Authors: Кутько И.И. - д.м.н., проф., заслуженный деятель науки и техники Украины, заведующий научным отделом ГУ «Научно-практический медицинский реабилитационно-диагностический центр МЗ Украины»; Панченко О.А. - д.м.н., проф., заслуженный врач Украины, директор ГУ «Научно-практический медицинский реабилитационно-­диагностический центр МЗ ­Украины»; Линев А.Н. - Харьковская областная психиатрическая больница № 1 (с. Стрелечье)
Sections: Medical education
Клініко-патогенетичні особливості ішемічної хвороби серця залежно від інфікованості Helicobacter рylori
Authors: Іванова Л.М., Пілієва О.В., Налапко К.К., Сисойкіна Т.В., Височин М.В., Холіна О.А. - Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини ДЗ «Луганський державний медичний університет»
Sections: Specialist manual
Дифференциальная диагностика двусторонней пневмонии с туберкулезом легких
Authors: Разнатовская Е.Н. - Запорожский государственный медицинский университет; Стешина М.С., Панова Л.Ю., Зубов Г.В., Костюк С.И. - Запорожский областной противотуберкулезный клинический диспансер
Categories: Pulmonology
Sections: Specialist manual
Что мы делаем не так (К вопросу об акушерской агрессии, бандитизме и героизме)
Authors: Майоров М.В. - Врач акушер-гинеколог высшей категории (женская консультация КУЗ «Харьковская городская поликлиника № 5»), член Национального союза журналистов Украины
Sections: Specialist manual
Управленческие регламенты медицинского учреждения
Authors: Литвак А.И. - к.м.н., доцент Одесского регионального института государственного управления НАГУ при Президенте Украины
Sections: Specialist manual
Незабвенный детский доктор
Authors: Трахтенберг И.М. - академик НАМН Украины, заслуженный деятель науки и техники, г. Киев
Sections: Нistory of medicine