Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Актуальна інфектологія"

Про видання

Головний редактор

Крамарьов Сергій Олександрович

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Київ, Україна. Заслужений лікар України.

Заступники головного редактора:

  • Волосовець О.П. (Київ)
  • Надрага О.Б. (Львів)
  • Шостакович-Корецька Л.Р. (Дніпро)

Реєстраційне свідоцтво КВ № 20544-10344ПР. Видане Державною реєстраційною службою України 08.02.2014 р.

Відповідальний секретар:

  • Заславська Ганна Олександрівна, +38 (095) 893-74-15, e-mail: mo4alova@list.ru

Передплатний індекс (Україна): 86149.

Засновано: Листопад 2013

Періодичність виходу: 6 разів на рік з 2017 року ( з 2013 по 2016 - 4 рази на рік)

ISSN 2312-413X (print)
ISSN 2312-4148 (online)