Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Український журнал хірургії

Про видання

головний редактор
Кондратенко Петро Геннадійович
Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор кафедри хірургії Донецького національного медичного університету, Красний Лиман.
Заступник головного редактора: М.В. Конькова (Красний Лиман)
Відповідальний секретар: С.О. Жаріков (Красний Лиман)
Періодичність виходу: 4 рази на рік.
Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України. Наказ МОН України від 12.05.2015 р. № 528
Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 19629–9429ПР від 11 січня 2013 року
Адреса для кореспонденції: вул. Кірова, 27, м. Красний Лиман, Донецька область, Україна, 84404.
Кафедра хірургії Донецького національного медичного університету.
Електронна адреса: edition.ujs@gmail.com
Передплатний індекс: 68571
ISSN 1997-2938 (print)
ISSN 1999-1649 (online)