Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Міжнародний неврологічний журнал
6 (92) 2017

Патогенез транзиторних ішемічних атак: проблема підтипів
Автори: Віничук С.М.(1), Фартушна О.Є.(2)
(1) — Олександрівська клінічна лікарня, м. Київ, Україна
(2) — Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Применение эндотелийстабилизирующих препаратов (Капикор) в комплексной патогенетической терапии больных болезнью Паркинсона (клинико-экспериментальное исследование)
Автори: Карабань И.Н., Розова Е.В., Карасевич Н.В., Крижановский С.А., Гончар О.А., Древицкая Т.И., Чивликлий М.А., Мельник Н.А., Маньковская И.Н.
ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, Украина
Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН Украины, г. Киев, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клініко-епідеміологічна характеристика мігрені та епізодичних синдромів, що можуть бути асоційовані з мігренню, у дітей у Хмельницькій області на основі ретроспективного дослідження
Автори: Пипа Л.В.(1), Свістільнік Р.В.(1), Московко С.П.(1), Руда В.І.(2), Лисиця Ю.М.(1)
(1) — Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
(2) — Хмельницька обласна дитяча лікарня, м. Хмельницький, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив сенсорної депривації на вегетативні показники та динаміку катехоламінів у хворих із наслідками легкої черепно-мозкової травми
Автори: Коршняк В.О(1)., Насібуллін Б.А.(2)
(1) — ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України», м. Одеса, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Влияние курсового приема Ривастигмина Орион на мнестические функции пациентов с когнитивным дефицитом, ассоциированным с болезнью Паркинсона
Автори: Шаленко О.В., Крижановский С.А., Карабань И.Н.
ГУ «Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Препарат мельдоний у пациентов с ишемическим инсультом в раннем восстановительном периоде
Автори: Товажнянская Е.Л., Лапшина И.А., Соловьева Е.Т.
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Нейрофізіологічні предиктори відношень «кровотік — метаболізм» за умов хронічної ішемії мозку
Автори: Черній Т.В.(1), Андронова М.О.(2), Черній В.І.(1), Андронова І.А.(2)
(1) — Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна
(2) — Донецький національний медичний університет МОЗ України, м. Лиман, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Кардіоваскулярна безпека як важливий критерій вибору нестероїдних протизапальних препаратів
Автори: Головач І.Ю.
Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Оборотний церебральний вазоконстрикторний синдром: клініка, діагностика та лікування
Автори: Копчак О.О.
ПВНЗ «Київський медичний університет», м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Алфлутоп® в практике врача (обзор литературы)
Автори: Хасенова Г.П.
НПЦ «Институт неврологии имени Смагула Кайшибаева», г. Алматы, Казахстан

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
ГАМКергические препараты в терапии начальных форм дисциркуляторной энцефалопатии
Автори: Кузнецов В.В., Егорова М.С., Шульженко Д.В.
ГУ «Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины», г. Киев, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні погляди на субстрат та механізми дії акупунктури
Автори: Коваленко О.Є.(1, 2), Чіжикова М.Є.(2, 3)
  (1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ, Україна
(3) — Клінічна лікарня «Феофанія», м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Медико-соціальне значення та організація психологічної допомоги та соціальної адаптації учасників бойових дій та членів їх сімей у сучасних умовах
Автори: Черненко І.І.(1), Чухно І.А.(2)
(1) — Обласний госпіталь ветеранів війни, м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Три незабываемых дня с академиком Александром Анисимовичем Скоромцом
Автори: Сиделковский А.Л.
Клиника современной неврологии «Аксимед», г. Киев, Украина

Рубрики: Неврологія
Розділи: Від першої особи