Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkraineNeuroGlobal


UkraineNeuroGlobal

Міжнародний неврологічний журнал 6 (92) 2017

Повернутися до номеру

Ювілей у професора Н.В. Литвиненко

23 липня 2017 року відзначає ювілей завідувач кафедри нервових хвороб із нейрохірургією та медичною генетикою професор, доктор медичних наук Наталія Володимирівна Литвиненко.
Народилася Наталія Володимирівна 23 липня 1953 року в мальовничому м. Люботині Харківської області в інтелігентській сім’ї інженера та вчительки. Красива, розумна та допитлива дівчина завжди мріяла бути лікарем, тому й вступила після закінчення школи до Полтавського медичного стоматологічного інституту. Ще будучи студенткою, вона не лише блискуче навчалась, але й проявляла значний хист до науки, займаючись у наукових гуртках і виконуючи студентські наукові роботи. Тому не дивно, що Наталія Володимирівна закінчила ВНЗ із відзнакою й обрала одну з найтяжчих та найцікавіших спеціальностей — неврологію. Та будь-який науковець починається з клінічної практики, тому в 1980 році Н.В. Литвиненко розпочала трудову діяльність лікарем-невропатологом 1-ї міської клінічної лікарні м. Полтави. Наполегливість, працелюбність, прагнення до постійного самовдосконалення — уже в той час це були якості майбутнього професора. А з 1988 року життя Наталії Володимирівни нерозривно пов’язується з академією. Саме з 1988 року починається науковий шлях лікаря-невропатолога: спочатку на посаді старшого наукового співробітника центральної науково-дослідної лабораторії, потім — аспірантки та асистента кафедри нормальної фізіології. Як наслідок, у 1992 році блискуче захищена кандидатська дисертація на тему «Перекисне окислення ліпідів, фізіологічна антиоксидантна система і гемостаз в тканинах головного мозку в нормі, при різних експериментальних станах і їх регуляція поліпептидним кортексином».
Із 1992 року доля Наталії Володимирівни пов’язана з кафедрою нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою, на якій вона пройшла шлях від асистента до професора. У 2002 році захищена докторська дисертація на тему «Клінічні прояви та патогенетичне лікування хронічних порушень мозкового кровообігу в осіб, які зазнали іонізуючого випромінювання». Із 2010 року професор Н.В. Литвиненко очолює кафедру. Її праця на цій посаді є дуже багатогранною й включає як постійну роботу клініциста-невролога, так і наукову й педагогічну діяльність. 
Наталія Володимирівна є головою Полтавського обласного товариства неврологів, має безсумнівний авторитет як серед практичних лікарів, так і серед науковців нашої країни. Під її керівництвом постійно проводяться засідання, конференції, з’їзди, конгреси за участю різних спеціалістів як України, так і зарубіжжя. За ініціативою Н.В. Литвиненко проведено 34 регіональних та обласних науково-практичних фахових конференції. Професор є керівником Центру розсіяного склерозу на базі неврологічного відділення Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського, постійно проводить консультативні прийоми мешканців м. Полтави та області, на яких отримати допомогу може будь-яка людина з неврологічною проблемою. Саме на таких оглядах розв’язуються найбільш заплутані випадки рідкісних чи тяжких неврологічних захворювань.
У педагогічній роботі зі студентами Наталія Володимирівна першочергове значення надає оволодінню навичками клінічного мислення як основі формування майбутнього лікаря, велику увагу приділяє аспектам лікарської етики, поваги до вчителів, колег і пацієнтів. Вона завжди намагається створити на кафедрі атмосферу неврологічної родини, де однаково добре почували б себе і співробітники, і студенти, і пацієнти.
Наукові інтереси професора Н.В. Литвиненко є різноманітними та багатогранними й включають в себе системні дослідження в галузі судинних захворювань головного мозку, герпетичної нейроінфекції, розсіяного склерозу, хвороби Паркінсона, симптоматичної епілепсії. Наукові здобутки широко висвітлені в наукових публікаціях. Наталія Володимирівна є автором понад 150 наукових праць та 2 підручників, 15 патентів, 19 методичних посібників, 7 інформаційних листів. Під її безпосереднім керівництвом захищено 1 докторську, 3 кандидатські дисертації, виконуються 1 докторська та 2 кандидатські дисертаційні роботи. Професор Н.В. Литвиненко була офіційним опонентом 5 докторських та 26 кандидатських дисертацій, нею прорецензовано та дано відгуки на 68 авторефератів дисертаційних робіт за фахом «нервові хвороби».
Професор Н.В. Литвиненко є членом редколегії декількох журналів — «Міжнародний неврологічний журнал», «Світ медицини та біології», міжнародний науково-практичний журнал «Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа». Крім того, Наталія Володимирівна — активний учасник міжнародних та вітчизняних неврологічних організацій, зокрема Світової організації інсульту, Світової федерації нейрореабілітації, Української асоціації боротьби з інсультом.
Наталія Володимирівна поєднує високий професіо–налізм і видатні ділові й людські якості. Вона є високо–досвідченим клініцистом, вченим, чуйним наставником молоді, якій вона передає знання, досвід, любов до професії. Колеги, студенти, інтерни глибоко поважають та цінують Наталію Володимирівну за високий професійний рівень, порядність та активну громадянську позицію.
З нагоди ювілею колектив кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», учні, друзі вітають Наталію Володимирівну Литвиненко, бажають їй міцного здоров’я, творчого натхнення та успіхів у науковій діяльності, злагоди та любові в особистому житті!   


Повернутися до номеру