Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Міжнародний ендокринологічний журнал
1 (73) 2016

Проблема йодного забезпечення в Республіці Білорусь: результати впровадження стратегії ліквідації йодного дефіциту
Автори: Мохорт Т.В. - Білоруський державний медичний університет; Коломієць Н.Д. - Білоруська медична академія післядипломної освіти; Петренко С.В. - Міжнародний державний екологічний університет ім. А.Д. Сахарова; Федоренко Є.В. - Республіканський науково-практичний центр гігієни, м. Мінськ, Республіка Білорусь; Шепелькевич А.П., Солнцева А.В. - Білоруський державний медичний університет
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Вплив метформіну на показники тиреоїдної панелі, вуглеводний та ліпідний обмін у хворих на дифузний токсичний зоб та інсулінорезистентність
Автори: Ліщук О.З. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра ендокринології, м. Львів, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Гіпотиреоз і нетиреоїдні соматичні захворювання у підлітків
Автори: Сорокман Т.В. - ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль мікроРНК у розвитку цукрового діабету
Автори: Пішак В.П. - Національна академія педагогічних наук України, м. Київ, Україна; Ризничук М.О. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Найближчі й віддалені результати хірургічного лікування синдрому діабетичної стопи й оцінка якості життя хворих (огляд літератури)
Автори: Камалов Т.Т., Тураханова Ф.М. - Ташкентський педіатричний медичний інститут, м. Ташкент, Республіка Узбекистан
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Субклінічний гіперкортицизм: необхідність діагностичного пошуку
Автори: Кваченюк А.М. - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ; Луценко Л.А. - Київський міський клінічний ендокринологічний центр, м. Київ, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Вакуум-терапія діабетичних ран м’яких тканин: вплив на активність матриксних металопротеїназ
Автори: Петренко О.М., Безродний Б.Г. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; Тихомиров А.О. - Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Патогенетичні аспекти превентивної корекції когнітивних порушень при метаболічному синдромі
Автори: Насонова Т.І. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Фактори кардіоваскулярного ризику у хворих на артеріальну гіпертензію при різному рівні тиреотропного гормону
Автори: Приходько В.Ю., Кононенко О.А. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив терапії метформіном на рівні фолієвої кислоти та гомоцистеїну в жінок із синдромом полікістозних яєчників
Автори: Караченцев Ю.І., Архипкіна Т.Л., Любимова Л.П., Бондаренко В.О. - ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Фосфорно-кальцієвий обмін у постменопаузних жінок із цукровим діабетом: вплив типу та тривалості хвороби, терміну менопаузи та маси тіла
Автори: Кирилюк М.Л., Атанова Я.О., Третяк О.Е. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив комплексного лікування гіпотиреозу на ренальну функцію у хворих на гіпотиреоз
Автори: Дідушко О.М. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна; Паньків В.І. - Український НПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Гіперпластичні процеси щитоподібної залози у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, хворих на цукровий діабет 2-го типу
Автори: Муравйова І.М., Чикалова І.Г. - ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», м. Київ, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця