Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Міжнародний ендокринологічний журнал 6(12) 2007

Автори: В.І. Кравченко, Я.Б. Кульчинська, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України; В.І. Медведь, Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України
Рубрики: Ендокринологія
Автори: П.М. Боднар, М.І. Бобрик, Г.П. Михальчишин, В.М. Резніченко, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, кафедра ендокринології
Рубрики: Ендокринологія
Автори: О.О. Хижняк, Институт охраны здоровья детей и подростков АМН Украины; Т.Н. Сулима, Контрактная исследовательская организация «Kriger Research Center», г. Торонто, Канада
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Автори: В.Н. Горбенко, Институт общей и неотложной хирургии АМН Украины, г. Харьков
Рубрики: Методи дослідження, Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Автори: М.Ю. Сергеева-Кондраченко, ГОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», Россия
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Автори: М.И. Балаболкин, Е.М. Клебанова, В.М. Креминская, Кафедра эндокринологии и диабетологии, Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Автори: Ю.Н. Петрова, Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию», Россия
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Автори: В.И. Братко, Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН, г. Новосибирск; Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова, г. Новосибирск, Россия
Рубрики: Ендокринологія, Офтальмологія
Розділи: Клінічні дослідження
Автори: В.Г. Барскова, Государственное учреждение Институт ревматологии Российской академии медицинских наук
Рубрики: Ревматологія, Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Автори: Л.В. Недосугова, Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: П.Г. Прудиус, О.В. Северин, Вінницький обласний клінічний ендокринологічний диспансер
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: О.М. Расін, І.П. Кайдашев, М.С. Расін, Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава
Рубрики: Кардіологія, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: І.В. Козлова, Кафедра терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти Івано-Франківського державного медичного університету, Івано-Франківська центральна міська клінічна лікарня
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Автори: М.А. Геворкян, И.Б. Манухин, В.В. Казенашев, Кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета МГМСУ, г. Москва
Рубрики: Акушерство та гінекологія, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: О.Б. Лоран, РМАПО, г. Москва
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: С.А. Бурова, Национальная академия микологии, Центр глубоких микозов, ГКБ № 81, г. Москва, Россия
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: И.Г. Никитин, ГОУ ВПО РГМУ, г. Москва; П.О. Богомолов, Московский областной гепатологический центр, МОНИКИ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця