Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Міжнародний ендокринологічний журнал Том 16, №8, 2020

Оцінка клінічної ефективності замісної терапії препаратом Декап у пацієнтів із цукровим діабетом типу 2 і супутньою неалкогольною жировою хворобою печінки за умови дефіциту вітаміну D
Автори: Алудван М.Б.(1), Кобиляк Н.М.(1), Павленко Г.П.(2), Комісаренко Ю.І.(1)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — КНП «Київський міський клінічний ендокринологічний центр», м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив лікування метформіном на рівень GLP-1, NT-proBNP та ендотеліну-1 у крові хворих на цукровий діабет 2-го типу
Автори: L.K. Sokolova, Yu.B. Belchina, V.V. Pushkarev, S.A. Cherviakova, T.S. Vatseba, O.I. Kovzun, V.M. Pushkarev, M.D. Tronko
State Institution “V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of the NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив кверцетину на клінічний перебіг неалкогольного стеатогепатиту та діабетичної хвороби нирок на тлі комплексного лікування хворих на цукровий діабет типу 2
Автори: Хухліна О.С., Антонів А.А., Коцюбійчук З.Я.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Взаємозв’язок між рівнем тиреотропного гормону, інсулінорезистентністю та серцево-судинними факторами ризику в пацієнтів з ожирінням та субклінічним гіпотиреозом
Автори: N.V. Pasiechko(1), Yu.V. Yevstratieva(1, 2)
(1) — I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ternopil, Ukraine
(2) — Khmelnytskyi City Medical and Diagnostic Centre, Khmelnytskyi, Ukraine

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ренін-ангіотензинова система в регуляції екскреторної функції нирок за експериментального цукрового діабету
Автори: Оленович О.А.
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Гіпотиреоз та хронічна обструктивна хвороба легень
Автори: Mariia Sukholytka
Department of respiratory medicine, Thomayer hospital, Prague, The Czech Republic

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Автоімунний тиреоїдит і харчові чинники
Автори: Chandanvir Saini
Warnrnambool Medical Clinic, Lyndoch, Australia

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Зміни складу мікробіоти кишечника, пов’язані з ожирінням: нові результати метагеномного аналізу
Автори: N.M. Kobyliak(1), Ludovico Abenavoli(2), G.P. Pavlenko(3), Yu.I. Komisarenko(1)
(1) — Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine
(2) — University “Magna Graecia”, Germaneto, Italy
(3) — Kyiv City Clinical Endocrinology Center, Kyiv, Ukraine

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Синдром гиперандрогении: диагностика и лечение с позиций клинической эндокринологии
Автори: Микитюк М.Р., Хижняк О.О.
Государственное учреждение «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков, Украина
Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины, г. Харьков, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Діабетична кардіоміопатія: лікування
Автори: Сергієнко О.О., Сергієнко В.О.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Динаміка показників психоемоційного стану жінок — внутрішньо переміщених осіб із загрозою переривання вагітності на фоні комплексного лікування
Автори: Романенко І.Ю.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Распространенность различных форм несахарного диабета и его осложнений в Республике Узбекистан
Автори: Урманова Ю.М., Хамраева Д.И.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
До питання розвитку артеріальної гіпертензії в міських мешканців з ожирінням
Автори: Єфіменко Т.І., Місюра К.В.
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Стан йодного забезпечення дітей препубертатного віку, які проживають на території Північної Буковини
Автори: Сорокман Т.В., Бачу М.І., Гінгуляк М.Г.
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности клинических проявлений и лечения синдрома Шмидта
Автори: Шкала Л.В.
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця