Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Міжнародний ендокринологічний журнал Том 15, №6, 2019

Сторінка редактора
Автори: Паньків В.І.
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Від першої особи
Современные достижения клинической патофизиологии в изучении патогенеза сахарного диабета 1-го и 2-го типа у человека
Автори: Тронько Н.Д., Зак К.П.Б
ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Вплив інфекції Нelicobacter рylori на гормонально-метаболічні показники й маркери хронічного запалення у жінок, хворих на синдром полікістозних яєчників
Автори: Архипкіна Т.Л., Бондаренко В.О., Любимова Л.П.
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості секреції мелатоніну й серотоніну у молодих жінок із різною масою тіла та їх взаємозв’язок з розвитком інсулінорезистентності
Автори: Місюра К.В., Манська К.Г.
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Корекція ендотеліальної дисфункції та порушень мікроциркуляції в пацієнтів із критичною ішемією нижніх кінцівок та високим ризиком розвитку реперфузійно-реоксигенаційних ускладнень
Автори: Колотило О.Б.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Метаболічні предиктори та дефіцит вітаміну D у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу
Автори: Алудван М.Б., Кобиляк Н.М., Комісаренко Ю.І.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Стан мелатонін-асоційованої гормональної системи в дітей із надмірною масою тіла
Автори: Сорокман Т.В., Макарова О.В., Колєснік Д.І.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Можливості вілдагліптину в оптимальному контролі цукрового діабету 2-го типу
Автори: Паньків В.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Особенности лечения  сахарного диабета 2-го типа у пожилых
Автори: Эль Зейн В.А., Мохорт Т.В.
Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Республика Беларусь

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Поєднання ожиріння з різними інфекціями як міждисциплінарна проблема сучасної клінічної медицини
Автори: Паньків І.В.
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Новые возможности применения альфа-липоевой кислоты: роль энантиомеров
Автори: Юзвенко Т.Ю., Тарасенко С.А., Марченко О.В.
Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця