Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Міжнародний ендокринологічний журнал Том 14, №6, 2018

Вміст есенціальних мікроелементів в плазмі крові дітей із синдромом біологічно неактивного гормона росту
Автори: Спринчук Н.А., Пахомова В.Г., Большова О.В.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Персоніфікований підхід до періопераційного анестезіологічного менеджменту тиреоїдектомій у пацієнтів із синдромом тиреотоксикозу
Автори: Tarasenko S.O., Dubrov S.O., Tovkay O.O., Lishhynskyi P.O., Kvitka D.M., Kunatovskyi M.V.
Ukrainian Research and Practical Centre of Endocrine Surgery, Transplantation of Endocrine Organs and Tissues of the Ministry of Health of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Радіологічні методи в діагностиці порушень кавернозної гемодинаміки у чоловіків з цукровим діабетом та еректильною дисфункцією
Автори: Лучицький В.Є.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Динамика состояния сосудистой стенки при лечении больных артериальной гипертензией с ожирением и сахарным диабетом
Автори: Шелест Б.А.
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Частота серцево-судинних ускладнень у хворих на цукровий діабет 2-го типу залежно від виду антигіперглікемізуючої терапії
Автори: Крушинська З.Г., Юзвенко Т.Ю., Паньків В.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив рекомбінантного тиреотропного гормона людини та радіойодотерапії на функцію клітин вродженого імунітету у хворих на рак щитоподібної залози
Автори: Захарченко Т.Ф., Замотаєва Г.А., Гулеватий С.В.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вміст вітаміну D, частота його недостатності й дефіциту в пацієнток із синдромом полікістозних яєчників
Автори: Паньків І.В.(1), Коритко О.О.(2)
1 - ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
2 - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Чи потрібен діагноз «метаболічний синдром»?
Автори: Боцюрко В.І., Дідушко О.М., Костіцька І.О.
Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Підходи до корекції показників ліпідного спектра крові й функціонального стану печінки в осіб із дисфункцією гіпоталамуса
Автори: Паньків В.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості впливу Стифімолу на показники вуглеводного, ліпідного обміну й рівень адипокінів крові у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням та артеріальною гіпертензією
Автори: Зуєв К.О.(1), Ханько І.М.(2)
1 - Київський міський клінічний ендокринологічний центр, м. Київ, Україна
2 - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
За матеріалами науково-практичної конференції з міжнародною участю «МЛ «ДІЛА», 20 років партнерства»
Автори: Бобрик М.І.(1), Сідорова І.В.(2), Резніченко В.М.(3)
1 - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
2 - Медична лабораторія «ДІЛА», м. Київ, Україна
3 - ДЗ «Поліклініка № 2» ДУС, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Фактор диференціації росту 11: загальнобіологічні властивості, метаболічні ефекти та можлива патофізіологічна роль при артеріальній гіпертензії, ожирінні, цукровому діабеті та залежній від віку патології (огляд літератури)
Автори: Коваль С.М., Милославський Д.К., Снігурська І.О., Божко В.В., Пенькова М.Ю., Щенявська О.М.
ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Колонізаційна резистентність слизової оболонки товстої кишки білих щурів з експериментальним гіпотиреозом
Автори: Сидорчук Л.І., Сидорчук А.С.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця