Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Міжнародний ендокринологічний журнал
Том 14, №5, 2018

Вміст греліну в плазмі крові дітей із синдромом біологічно неактивного гормона росту
Автори: Спринчук Н.А., Большова О.В.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вітамін D як незалежний предиктор формування ожиріння в підлітків
Автори: Сорокман Т.В., Попелюк Н.О.
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Епідеміологічні та соціально-економічні особливості інфаркту міокарда та інсульту у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Автори: Крушинська З.Г., Юзвенко Т.Ю., Паньків В.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клінічний досвід використання рослинного засобу Глюцемедін у комплексному лікуванні хворих на цукровий діабет 2-го типу
Автори: Шебалдова К.О., Комісаренко Ю.І.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Системні підходи до прогнозування поширеності цукрового діабету
Автори: Геруш І.В., Таралло В.Л.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клініко-патогенетичне значення гормональних натрійуретичних пептидів  при подагрі
Автори: Синяченко О.В., Федоров Д.М., Ермолаева М.В., Пилипенко В.В.
Донецкий национальный медицинский университет, г. Лиман, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Результати лікування хворих на цукровий діабет з хронічною критичною ішемією нижньої кінцівки
Автори: Діденко С.М.
Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості добового рН-моніторингу стравоходу залежно від клінічної форми гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Автори: Пічкар Й.І., Сірчак Є.С., Стан М.П., Олексик О.Т.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Характеристика показників функціонального стану щитоподібної залози у хворих на хронічні гепатити невірусного генезу
Автори: Чимпой К.А.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Корекція функціонального стану печінки  в пацієнтів з автоімунними захворюваннями щитоподібної залози
Автори: Паньків В.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Терапевтичні маски гіпотиреозу
Автори: Вернигородский В.С., Власенко М.В., Паламарчук А.В., Нежинская-Остапенко З.П., Литвинова С.В., Вильчинская Н.В., Шкаровская С.В.
Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Винница, Украина
Винницкий областной клинический специализированный эндокринологический центр, г. Винница, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Діабетична полінейропатія: сучасні принципи лікування
Автори: Гончарова О.А.(1), Казакова Е.В.(2)
(1) — Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины, г. Харьков, Украина
(2) — ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні підходи до лабораторної діагностики  й менеджменту синдрому тиреотоксикозу (частина 2) Закінчення. Початок у № 4, 2018
Автори: Паньків В.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Роль інтерлейкіну-17 у патогенезі цукрового діабету 1-го та 2-го типу в людини
Автори: Зак К.П., Попова В.В.
ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Гіпоглікемія у хворих на цукровий діабет 1-го и 2-го типу:  частота і фактори ризику (огляд літератури)
Автори: Исмаилов С.И., Водовская А.В.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Можливості передопераційних та інтраопераційних методів діагностики вузлової патології щитоподібної залози
Автори: Воскобойник Л.Г.
Государственное учреждение «Институт эндокринологии и обмена веществ имени В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Гігантські аденоми гіпофіза: поширеність, особливості діагностики і клінічного перебігу
Автори: Урманова Ю.М., Алимова К.Б.
Ташкентский педиатрический медицинский институт,
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии им. акад. Я.Х. Туракулова, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Інформаційні технології у процесі вивчення ендокринології на етапі післядипломної освіти
Автори: Паньків І.В.
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медична освіта