Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Міжнародний ендокринологічний журнал Том 14, №1, 2018

Від редактора
Автори: Паньків І. В.
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Від першої особи
Интраоперационная цитология как дополнительный метод выявления папиллярной карциномы щитовидной железы
Автори: Воскобойник Л.Г.
ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Значення латентної внутрішньоклітинної інфекції у формуванні автоімунного тиреоїдиту в жінок із синдромом полікістозних яєчників
Автори: Архипкіна Т.Л.(1), Бондаренко В.О.(1, 2), Гончарова О.А.(2), Любимова Л.П.(1)
(1) — ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського Національної академії медичних наук України», м. Харків, Україна
(2) — Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клінічна ефективність аеробних фізичних навантажень у молодих пацієнтів iз цукровим діабетом 1-го типу
Автори: P.O. Goldobin(1), D.V. Shorikova(2)
(1) — Private Сonsultant in Diabetes Mellitus, Kyiv, Ukraine
(2) — State Higher Education Institution of Ukraine “Bukovinian State Medical University”, Chernivtsi, Ukraine

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Дефіцит вітаміну D3 та його роль у розвитку метаболічних порушень
Автори: Комісаренко Ю.І.(1), Великий М.М.(2), Апуховська Л.І.(2)
(1) — Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оценка качества жизни у детей и подростков с сахарным диабетом 1-го типа, находящихся на помповой инсулинотерапии, с учетом углеводной ценности в блюдах узбекской национальной кухни
Автори: Акбаров З.С., Исмаилов С.И., Рахимова Г.Н., Алимова Н.У., Каюмова Д.Т.,Садыкова А.С., Алиева А.В., Тохирова Ф.А., Гулямова Х.Р., Азимова О.Т.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз, Ташкентский институт усовершенствования врачей, Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Фактори ризику дефіциту вітаміну D серед українських жінок у Карпатському регіоні
Автори: I.V. Pankiv
State Higher Educational Institution of Ukraine “Bukovinian State Medical University”, Chernivtsi, Ukraine

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Взаємозв’язок гіпотиреозу та андрогенного дефіциту у чоловіків в різні періоди зрілого віку
Автори: Крицький Т.І., Пасєчко Н.В.
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ингибиторы альфа-глюкозидазы в клинической практике. Вопросы и ответы
Автори: Соколова Л.К.
ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Нові рекомендації Американської діабетичної асоціації 2018 року з діагностики та лікування цукрового діабету
Автори: Паньків В.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Когнітивні порушення при цукровому діабеті типу 2: роль гіпоглікемізуючої терапії
Автори: Пашковська Н.В.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Ефективність препарату Вазонат у складі комплексної терапії пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу на тлі серцево-судинної патології
Автори: Маляр К.Ю., Анісімова О.С., Дрішлюк О.І., Биковська Л.Ю., Філіпова Є.В.
Дніпропетровська обласна клінічна лікарня імені І.І. Мечникова, м. Дніпро, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Вітамінно-мікроелементні комплекси й лікування дифузного нетоксичного зоба
Автори: Турчина С.І.
ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Характеристика окремих імунологічних показників у пацієнтів із післяопераційним рецидивом хвороби Грейвса
Автори: Булдигіна Ю.В.(1, 2), Шляхтич С.Л.(3), Терехова Г.М.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна
(3) — Київський міський центр ендокринної хірургії на базі КМКЛ № 3, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Синдром полікістозних яєчників у щоденній практиці
Автори: Урбанович А.М.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Клінічні та лабораторні критерії цукрового діабету 2-го типу в дітей
Автори: Сорокман Т.В., Макарова О.В., Остапчук В.Г.
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Патоморфоз основних тиреопатій (огляд літератури та власні спостереження)
Автори: Ляшук Р.П., Ляшук П.М.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Сахарный диабет и экзокринная недостаточность поджелудочной железы (обзор литературы)
Автори: Даминова Л.Т.(1), Муминова С.У.(2)
(1) — Ташкентский государственный стоматологический институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан
(2) — Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Затруднения диагностики и терапевтическая тактика при аутоиммунном полигландулярном синдроме 2-го типа. Клиническое наблюдение
Автори: Генделека Г.Ф.(1), Генделека А.Н.(2)
(1) — Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина
(2) — КУ «Центр первичной медико-санитарной помощи № 5», г. Одесса, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Проблемні питання застосування топічних кортикостероїдів у практиці сімейного лікаря
Автори: Паньків В.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця