Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.



Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Міжнародний ендокринологічний журнал Том 13, №8, 2017

Функціональний стан гіпофізарно-тиреоїдної системи в дітей з алергодерматозами
Автори: Сорокман Т.В., Лозюк І.Я., Макарова О.В., Остапчук В.Г.
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Застосування аналогів інсуліну ультракороткої дії у дітей і підлітків, хворих на цукровий діабет 1-го типу
Автори: Большова О.В., Спринчук Н.А.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Динамика размеров щитовидной железы у больных диффузным и узловым зобом, аутоиммунным тиреоидитом на фоне монотерапии препаратом Альба® в различных регионах Украины
Автори: Панькив В.И.(1), Гурьянов В.Г.(2), Петровская Л.Р.(3)
(1) — Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев, Украина
(2) — Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
(3) — Ивано-Франковская центральная городская клиническая больница, г. Ивано-Франковск, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Деякі аспекти профілактики післяопераційного рецидиву у хворих на вузлові форми зоба
Автори: Ткачук Н.П., Білоокий В.В., Гирла Я.В.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Визначення експресії імуногістохімічних маркерів апоптозу та проліферації у тканинах фолікулярних неоплазій щитоподібної залози
Автори: Сазонов М.Є., Корчагін Є.П., Гойденко Н.І.
ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Лікування солідних вузлів щитоподібної залози з використанням лазеріндукованої термотерапії
Автори: O.V. Shidlovskyi
State Institution of Higher Education “I. Horbachevskyy Ternopil State Medical University”, Ternopil, Ukraine

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Нові підходи до післяопераційного лікування хворих на вузловий зоб і автоімунний тиреоїдит
Автори: М.І. Sheremet
Higher State Education Institution of Ukraine “Bukovinian State Medical University”, Chernivtsi, Ukraine

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Диагностические решения клинической задачи «Оценка состояния костной ткани»
Автори: Бобрик М.И.(1), Резниченко В.М.(2), Сидорова И.В.(3)
(1) — Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина
(2) — ГУ «Поликлиника № 2» ГУД, г. Киев, Украина
(3) — МЛ «ДІЛА», г. Киев, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Скринінг абдомінального ожиріння та цукрового діабету при онкологічних захворюваннях у жінок
Автори: Перцева Н.О., Рокутова М.К., Мельник В.В.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Алгоритм диагностики сочетанной хирургической патологии у пациентов с заболеваниями эндокринной системы
Автори: Завгородний С.Н.(1), Кубрак М.А.(1), Рылов А.И.(1, 2), Данилюк М.Б.(1, 2)
(1) — Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина
(2) — КУ «Городская клиническая больница экстренной и скорой медицинской помощи», г. Запорожье, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Вплив цукрового діабету 2-го типу на стан центральної зони сітківки у хворих із проліферативною діабетичною ретинопатією
Автори: Гудзь А.С., Максимців М.Л.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Стан забезпечення вітаміном D, рівень кальцію, магнію і паратгормону у хворих на цукровий діабет
Автори: Щубелка Х.М., Олексик О.Т., Ганич Т.М.
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Первинний гіперальдостеронізм: діагностика та лікування
Автори: Никитюк Л.А., Кравченко А.М., Пасько В.С., Ковальська А.О.
Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
Державного управління справами, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Синдром Видемана — Раутенштрауха (неонатальный прогероидный синдром): описание клинического случая и краткий обзор литературы
Автори: Большова Е.В., Вишневская О.А.
ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ имени В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Автоімунний полігландулярний синдром 2-го типу (клінічний випадок синдрому Карпентера)
Автори: V.V. Chernikova1, O.O. Soloviuk(2), O.A. Soloviuk(1)
(1) — Municipal Institution “Regional Clinical Endocrine Dispensary” of Zaporizhzhia Regional Council, Zaporizhzhia, Ukraine
(2) — Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia, Ukraine

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Мікробіом приепітеліальної біоплівки товстої кишки білих щурів з експериментальним тиреотоксикозом
Автори: Сидорчук Л.І.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Зміни звивистих канальців нирок при введенні НАДФ на тлі стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету в щурів
Автори: Грицюк М.І.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні аспекти медичної освіти в Україні
Автори: R. Yatsyshyn, P. Gerych, О. Didushko
Higher State Education Institution “Ivano-Frankivsk National Medical University”, Ivano-Frankivsk, Ukraine

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медична освіта