Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Міжнародний ендокринологічний журнал Том 13, №3, 2017

Нарушения сна при сахарном диабете 1-го типа в зависимости от показателей суточного мониторинга гликемии и достижения целевых уровней гликемии
Автори: Мохорт Т.В.(1), Дорошкевич И.П.(2, 3)
(1) — УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск, Республика Беларусь
(2) — УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, Республика Беларусь
(3) — УЗ «Гродненская областная клиническая больница», г. Гродно, Республика Беларусь

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Уровень гликемии и инсулинорезистентности у больных с сахарным диабетом 2-го типа, диабетической ретинопатией и ожирением
Автори: Малачкова Н.В.(1), Комаровская И.В.(1), Кирилюк М.Л.(2)
(1) — Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Винница, Украина
(2) — Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Динаміка фракталкіну в мешканців м. Харкова з різною масою тіла
Автори: Місюра К.В.(1), Кравчун П.П.(2)
(1) — ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Взаємозв’язок між діабетичним гастропарезом і ризиком розвитку гіпоглікемічних станів
Автори: Костіцька І.О.(1), Маньковський Б.М.(2)
(1) — ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна
(2) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив аморфного нанокремнезему на показники мультипараметричного ультразвукового дослідження у хворих на цукровий діабет 2-го типу з неалкогольною жировою хворобою печінки
Автори: Боднар П.М.(1), Марунчин Н.А.(1), Динник О.Б.(2), Воронін Є.П.(3), Осіння Л.М.(4)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Інститут фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, м. Київ, Україна
(3) — Інститут хімії поверхні НАН України, м. Київ, Україна
(4) — НВ ТОВ «Житомирбіопродукт», м. Житомир, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Частота и особенности течения субклинического синдрома Кушинга у женщин с синдромом поликистозных яичников
Автори: Урманова Ю.М., Халимова З.Ю., Наримова Г.Дж., Мадаминова Х.Р., Абдувахабова М.Б., Алиева Д.А., Холова Д.Ш., Алимухамедова Г.О., Каримова М.М., Ходжаева Ф.С., Насырова Х.К., Рихсиева Н.Т.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Характеристика клинико-инструментальных и гормональных показателей у больных с АКТГ-зависимым синдромом Кушинга до и после лечения
Автори: Наримова Г.Дж., Мадаминова Х.Р.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Дисгормональні стани репродуктивної системи в жінок після тиреоїдектомії та радіойодтерапії з приводу диференційованої карциноми щитоподібної залози
Автори: Кваченюк А.М., Кучменко Т.М., Божок Ю.М., Зелінська А.В., Шелковой Є.А.
ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Уроджений гіпотиреоз: частота та клінічні особливості різних форм
Автори: Сорокман Т.В.
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Влияние препарата BNO 1030 на про-/антиоксидантный статус крови при экспериментальном сахарном диабете 1-го типа
Автори: Гавриленко Ю.В.(1), Лайко А.А.(1), Кучмировская Т.М.(2), Гудзик М.М.(2)
(1) — Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
(2) — Институт биохимии им. О.В. Палладина НАН Украины, г. Киев, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Офіційні критерії діагностики цукрового діабету, нормоглікемія і самоконтроль глікемії
Автори: Камінський О.В.
Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Типичные ошибки при диагностике и лечении сахарного диабета
Автори: Генделека Г.Ф.(1), Генделека А.Н.(2)
(1) — Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса, Украина
(2) — КУ «Центр первичной медико-санитарной помощи № 5», г. Одесса, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Результаты эпидемиологических исследований распространенности йододефицитных заболеваний в Республике Узбекистан
Автори: Исмаилов С.И., Рашитов М.М.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Резистентність до інсуліну, її зв’язок з діастолічною дисфункцією лівого шлуночка та еластичністю аорти у хворих з артеріальною гіпертензією
Автори: Шоріков Є.І., Шорікова Д.В.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Возможности фотоплетизмографии в ранней диагностике диабетической ангиопатии нижних конечностей
Автори: Воробьев Л.В.
Лечебно-диагностический центр «Виком-мед», г. Кременчуг, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості фагоцитарної активності моноцитів та нейтрофілів у хворих на анкілозивний спондилоартрит з ожирінням залежно від носійcтва HLA B27-антигена
Автори: Гаєвська В.Ю.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Історичні аспекти розвитку ендокринології
Автори: Тронько М.Д.(1, 2), Бальон Я.Г.(1), Самсон О.Я.(1, 2)
(1) — ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Історія медицини