Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Міжнародний ендокринологічний журнал Том 13, №2, 2017

Від редактора
Автори: В. І. Паньків
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Від першої особи
Поверхнева електроміографія в діагностиці урогенітальної форми діабетичної автономної нейропатії в пацієнток із цукровим діабетом 1-го типу
Автори: Кравчун Н.О.(1), Ткачук О.Ю.(2)
(1) — Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Обласна клінічна лікарня — Центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, м. Харків, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Зниження маси тіла — наріжний камінь терапії метаболічного синдрому в підлітків
Автори: Сорокман Т.В., Попелюк О.-М.В., Макарова О.В.
ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Взаємозв’язок між депресивними розладами та станом когнітивної функції в пацієнтів похилого віку з цукровим діабетом 2-го типу
Автори: Жердьова Н.М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Переваги комбінованої терапії метформіном і глімепіридом у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Автори: Паньків В.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Динамика антропометрических показателей у женщин фертильного возраста с ожирением при различных схемах терапии
Автори: Исмаилов С.И., Абдувахабова М.Б.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості персистування бронхіальної астми у школярів залежно від кортизол-продукуючої функції надниркових залоз
Автори: Колоскова О.К., Буринюк-Глов’як Х.П., Крецу Н.М.
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Цинк та соматостатевий розвиток підлітків
Автори: Турчина С.І.
ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оценка качества жизни больных с синдромом Кушинга при хирургическом и консервативном лечении
Автори: Наримова Г.Дж., Мадаминова Х.Р.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вміст тиреотропного гормону в крові як основний діагностичний маркер і критерій успішності лікування захворювань щитоподібної залози
Автори: Паньків В.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Гіпотиреоз і вагітність: нові рекомендації щодо особливостей діагностики й тактики лікування
Автори: Камінський О.В.(1), Татарчук Т.Ф.(2)
(1) — ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості лікувальної тактики та періопераційного супроводу при гострому панкреатиті біліарної етіології у хворих на цукровий діабет
Автори: Саволюк С.І.(1), Томашевський Я.В.(2)
(1) — Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна
(2) — Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, Вінницький міський центр хірургії печінки, позапечінкових жовчних протоків та підшлункової залози, Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Рання діагностика й частота розвитку діабетичної нефропатії залежно від тривалості цукрового діабету 1-го типу
Автори: Маслянко В.А.
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Застосування принципу мультипараметричного ультразвуку для діагностики неалкогольної жирової хвороби печінки в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу
Автори: Марунчин Н.А.(1), Динник О.Б.(2), Ковалеренко Л.С.(3)
(1) — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Інститут фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, м. Київ, Україна
(3) — Медичний центр «Doctor Vera», м. Київ, Україна

Особенности поражения почек у больных сахарным диабетом 2-го типа с ожирением
Автори: Ахмедова Ш.У., Кадырова З.С.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Аналіз негативних результатів лікування синдрому діабетичної стопи в амбулаторних умовах
Автори: Марченко О.В.
Центральна районна лікарня, м. Бровари, Україна

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Саркопения при сахарном диабете 2-го типа (обзор и собственные наблюдения)
Автори: Гончарова О.А.
Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Лінгвістичні аспекти епонімічної фахової ендокринної термінології
Автори: Bytsko N.I., Pavlovich L.B., Bilous I.I., Semenko I.V.
Higher State Educational Establishment of Ukraine “Bukovinian State Medical University”, Chernivtsi, Ukraine

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медична освіта
Взаимосвязь между компонентами метаболического синдрома у больных ожирением
Автори: Баянова Е.Г.
Городской центр планирования семьи и репродукции человека, г. Одесса, Украина

Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медична освіта