Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Міжнародний неврологічний журнал
2 (80) 2016

Скронева епілепсія: морфологічне обгрунтування і психоемоційні розлади
Автори: Євстигнєєв В.В., Кістень О.В., Сакович Р.А. - Білоруська медична академія післядипломної освіти, м. Мінськ, Білорусь; Ліпатова Л.В., Капустіна Т.В. - Психоневрологічний науково-дослідний інститут ім. В.М. Бехтерєва, м. Санкт-Петербург, Росія
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Фактори ризику лакунарних ішемічних мозкових інсультів
Автори: Зозуля І.С., Волосовець А.О. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Тривожно-когнітивні розлади у пацієнтів з метаболічним синдромом: клініко-нейровізуалізаційна діагностика, лікування
Автори: Насонова Т.І. - Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність високодозової внутрішньовенної імуноглобулінотерапії у дітей із розладами аутистичного спектру, асоційованими з генетичним дефіцитом ферментів фолатного циклу
Автори: Мальцев Д.В. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; Євтушенко С.К. - Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Автоантитіла до нейроантигенів і нейропсихологічні характеристики у пацієнтів із ревматоїдним артритом
Автори: Ткаченко О.В., Найдьонова Ю.Л. - Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра неврології № 2, м. Київ, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клініко-допплерографічні співставлення в пацієнтів із головним болем напруження
Автори: Калашніков В.Й., Євтушенко С.К. - Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Когнітивні функції у пацієнтів з фібриляцією передсердь та абдомінальним ожирінням
Автори: Стаднік С.М. - Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, м. Львів, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив стрес-реалізуючої системи на перебіг відновного періоду інфаркту головного мозку
Автори: Монастирський В.О., Сіделковський О.Л. - Клініка сучасної неврології «Аксімед», м. Київ, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
Криптогенний інсульт
Автори: Дубенко О.Є. - Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Клінічні дослідження
«Складний» пацієнт у клініці рухових розладів
Автори: Кріпчак О.О. - Львівска обласна клінічна лікарня
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Причини, прояви, ускладнення (інсульт, статус), лікування та профілактика мігрені
Автори: Орос М.М., Луц В.В., Мицак Х.В., Михайлов Р.В. - Ужгородський національний університет, м. Ужгород, Україна; Мукачівська центральна районна лікарня, м. Мукачево, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Ноотропна фармакотерапія та її роль у вирішенні проблем жіночого здоров’я
Автори: Бурчинський С.Г. - ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», м. Київ, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Хронічна мігрень: сучасні принципи менеджменту (огляд літератури)
Автори: Дельва М.Ю., Нікіфорова О.С. - ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна; Перша міська клінічна лікарня, м. Полтава, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Комбінована терапія хронічного болю при вертеброгенній патології, можливості Піаскледину (ASU) і тразодону
Автори: Цюрко Б.О., Пелепейченко А.Ю., Раскалей Д.В., Калюжний Р.В., Махіня О.В. - Клініка неврології і нейроортопедії, м. Київ, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Нейротрофічні і нейропластичні аспекти фармакотерапії деменцій
Автори: Бурчинський С.Г. - ДУ «Інститут геронтології НАМН України», м. Київ, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Ключові аспекти та демонстрація клінічного випадку вродженої недиференційованої дисплазії сполучної тканини
Автори: Овчарук М.В. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Етапне лікування розладів аутистичного спектра, асоційованих із генетичним дефіцитом фолатного циклу
Автори: Мальцев Д.В. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Постпункційний головний біль: профілактика
Автори: Фесенко В.С. - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Довідник фахівця
Клиническое наблюдение случая тромбоцитопении на фоне комбинированной противоэпилептической терапии
Автори: Бондаренко А.В. - КУ «Херсонская детская областная клиническая больница» Херсонского областного совета, г. Херсон, Украина
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Синдром Корнелии де Ланге
Автори: Живило Л.М., Ткачук Т.И. - КУ «Херсонская городская клиническая больница им. А.С. Лучанского», г. Херсон, Украина
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Раннє втручання у дітей з руховими порушеннями
Автори: Мартиненко Я.А. - ТОВ «Медичний центр фізичної терапії та медицини болю Innovo», м. Львів, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Ефективність дієти з обмеженням метіоніну для зменшення проявів симптоматики РАС у дитини з гіпергомоцистеїнемією
Автори: Миронова Н.А. - КЗ «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради, м. Херсон, Україна
Рубрики: Нефрологія
Розділи: Медичні форуми
Случай успешного лечения столбняка у ребенка
Автори: Покропивная Л.С., Тимошенко Е.Н. - КУ «Херсонская детская областная клиническая больница», КУ «Херсонская областная инфекционная больница им. Г.И. Горбачевского» Херсонского областного совета, г. Херсон, Украина
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Рефлекторные эпилепсии. Эпилепсия горячей воды у ребенка 10 месяцев (собственное наблюдение)
Автори: Смирнова С.А. - КУ «Херсонская детская областная клиническая больница» Херсонского областного совета, г. Херсон, Украина
Рубрики: Неврологія
Розділи: Медичні форуми
Становлення та розвиток неврології в Києві
Автори: Юрик О.Є. - ДУ «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України», м. Київ, Україна
Рубрики: Неврологія
Розділи: Історія медицини