Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Міжнародний ендокринологічний журнал 2 (74) 2016

Чорнобильська аварія та йодна недостатність як фактори ризику тиреоїдної патології у населення постраждалих регіонів України
Автори: Кравченко В.І. - Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Стан йодного забезпечення населення Вінницької області
Автори: Власенко М.В., Паламарчук А.В. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Тактика ведення дорослих пацієнтів із вузловим зобом і диференційованим тиреоїдним раком
Автори: Бобрик М.І., Сідорова І.В., Резніченко В.М. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; МЛ «ДІЛА», м. Київ, Україна; ДЗ «Поліклініка № 2» ДУС, м. Київ, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність препарату Адаптол у комплексному лікуванні хворих із синдромом тиреотоксикозу
Автори: Паньків В.І. - Відділ клінічної тиреоїдології Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Прогностична характеристика поширеності гіпотиреозу в Полтавській області та в Україні в цілому за умов йодного дефіциту
Автори: Городинська О.Ю., Бобирьова Л.Є. - ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вузловий зоб та рак щитоподібної залози: які підходи до діагностики та лікування рекомендує Американська тиреоїдна асоціація у 2015 р.
Автори: Черенько С.М. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Імуномодулююча терапія синдрому хронічної втоми з метаболічним синдромом
Автори: Каспрук Н.М. - ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Асоціація окремих показників ендотеліальної функції з T894G поліморфізмом гена ендотеліальної синтази монооксиду азоту у хворих на гіпотиреоз і супутній хронічний холецистит
Автори: Присяжнюк І.В., Пашковська Н.В. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Рівні моноцитарного хемоатрактантного протеїну у хворих із первинним гіпотиреозом
Автори: Дідушко О.М. - Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив дистрибуції поліморфізму гена дейодинази 1-го типу на показники тиреоїдного гомеостазу хворих на хронічні гепатити та цироз печінки невірусної етіології
Автори: Чимпой К.А. - Кафедра внутрішньої медицини, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна; Пашковська Н.В. - Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна; Павлюкович Н.Д. - Кафедра внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна; Короташ І.Ф., Рибак О.Я., Місечко А.І. - ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Патогенетичні особливості пептичної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки в поєднанні з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом 2-го типу
Автори: Сіцінська І.О. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Аналіз впливу субклінічного гіпертиреозу на параметри кісткового метаболізму
Автори: Паньків І.В. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Епідеміологічні аспекти цукрового діабету в м. Ташкенті на основі даних регістру
Автори: Аліханова Н.М., Акбаров З.С., Ісмаїлов С.І. - РСНПМЦ ендокринології МОЗ РУз, м. Ташкент, Республіка Узбекистан
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Анестезіологічний менеджмент феохромоцитом в умовах спеціалізованого ендокринологічного центру
Автори: Черенько С.М. - ДУ «Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України», м. Київ, Україна; Дубров С.О. - Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна; Кунатовський М.В., Товкай О.А., Тарасенко С.О. - ДУ «Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України», м. Київ, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Використання вакуум-терапії в лікуванні ран у хворих на синдром діабетичної стопи
Автори: Герасимчук П.О., Дейкало І.М., Власенко В.Г., Фіра Д.Б., Павлишин А.В. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль нейтрофільних лейкоцитів у патогенезі цукрового діабету 1-го типу у людини (аналітичний огляд із включенням власних даних)
Автори: Зак К.П. - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Автоімунний синдром перехрестя (overlap-синдром) при захворюваннях щитоподібної залози — ​Terra incognita тиреоїдології
Автори: Генделека Г.Ф. - Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Роль опитувальників в оцінці якості життя пацієнтів iз цукровим діабетом (огляд літератури)
Автори: Ісмаїлов С.І., Мумінова С.У. - Ташкентський педіатричний медичний інститут, м. Ташкент, Республіка Узбекистан
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Остеопороз у дітей при хворобі Іценка — Кушинга: етіологія, патогенез, діагностика
Автори: Ризничук М.О., Хлуновська Л.Ю. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна; Крецу Т.М., Дмитрук В.П., Костів М.І. - Обласна дитяча лікарня, м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Окремі аспекти остеопорозу при дизгенезії гонад
Автори: Підвисоцька Н.І., Хлуновська Л.Ю. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна; Крецу Т.М., Дмитрук В.П., Костів М.І. - Обласна дитяча лікарня, м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості позитивної дії фітозасобу зобофіт у комплексному лікуванні хворих на остеоартроз з коморбідними явищами субклінічного гіпотиреозу
Автори: Волошина Л.О. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Вплив ожиріння на якість життя хворих на первинний гіпотиреоз в умовах йододефіциту
Автори: Дідушко О.М. - ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Можливості імунокорекції синдрому хронічної втоми у хворих на метаболічний синдром, поєднаного з хронічними обструктивними захворюваннями легень
Автори: Каспрук Н.М., Андрійчук Т.Р. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Особливості цитокінового статусу у жінок з безпліддям, які проживають у йододефіцитних регіонах Буковини
Автори: Коваль Г.Д. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Вплив дефіциту мікроелементів йоду та селену на фізіологічний та репаративний остеогенез
Автори: Ковальчук П.Є., Тулюлюк С.В. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Особливості регуляції обміну кальцію в дітей, які хворіють на бронхіальну астму
Автори: Колоскова О.К., Буринюк-Глов’як Х.П. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Зміни показників обміну речовин при експериментальному гіпотиреозі
Автори: Кононенко А.Г., Кравченко В.М. - Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Вплив гіпобаричної гіпоксії на показники протеолізу в тканині щитоподібної залози щурів за різної тривалості фотоперіоду
Автори: Кузнєцова О.В., Ясінська О.В., Анохіна С.І. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Патогенетичне значення йоду та тиреоїдних гормонів у розвитку артеріальної гіпертензії
Автори: Купновицька І.Г., Губіна Н.В., Кутинська І.П., Белегай Р.І., Клименко В.І., Данилюк О.І. - Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет», м. Івано-Франківськ, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
До питання про діабетичну остеопенію
Автори: Ляшук П.М., Ляшук Р.П. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна; Глуговська С.В. , Яковець І.І. - Чернівецький обласний ендокринологічний центр, м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Особливості вуглеводного обміну та обміну кальцію у вагітних з надлишковою масою тіла та ожирінням
Автори: Маслянко В.А., Павлович Л.Б. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Вплив левотироксину на показники тиреоїдного та кальцієвого гомеостазу у хворих на вузлові форми зоба
Автори: Маслянко В.А., Павлович Л.Б., Оленович О.А. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Особливості порушень кальцієвого гомеостазу у хворих на дифузний токсичний зоб
Автори: Оленович О.А., Пашковська Н.В., Маслянко В.А., Безрук Т.О. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна; Чорна О.О. - Обласний ендокринологічний центр, м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Дослідження впливу гуморальних запальних факторів у хворих на хронічну серцеву недостатність в поєднанні з цирозом печінки невірусного походження
Автори: Олексюк С.І., Федів О.І. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Вплив водного екстракту ламінарії на показники білкового обміну за умов експериментального гіпотиреозу
Автори: Орлова В.О., Кравченко В.М. - Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Оптимізація лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу після холецистектомії з урахуванням змін мікробіоценозу кишечника
Автори: Патратій М.В., Щербиніна М.Б., Олексюк С.І. - Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Вплив спиртової настоянки ламінарії на рівень тиреоїдних гормонів при експериментальному гіпотиреозі
Автори: Щербак О.А., Кравченко В.М. - Національний фармацевтичний університет, м. Харків, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Effect of Selenium on Thyroid Hormones Metabolism in Patients with Metabolic Syndrome
Автори: Abramova N.O., Pashkovska N.V. - Higher State Educational Establishment of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Impact оf Telmisartan оn the Quality оf Life іn Patients with Chronic Heart Failure аnd Diabetes Mellitus Type 2
Автори: Pavlyukovich N.D., Pavlyukovich O.V. - Higher State Educational Establishment of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Comparative Analyses of the Cardiac Autonomic Neuropathy in Patients with Diabetes Mellitus Type 1 and 2
Автори: Shuper V.A., Shuper S.V. - Higher State Educational Establishment of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми
Sert-Gene Polymorphism in the Patients with Thyrotoxicosis and Irritable Bowel Syndrome
Автори: Fediv O.I., Moskaliuk I.I. - Higher State Educational Establishment of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми