Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Міжнародний ендокринологічний журнал 2 (66) 2015

Йодный дефицит: где мы теперь? (Эффективность белорусской стратегии ликвидации йодного дефицита: 15-летний опыт)
Автори: Мохорт Т.В. — Белорусский государственный медицинский университет; Коломиец Н.Д. — Белорусская академия последипломного образования; Петренко С.В. — Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова; Федоренко Е.В. — Республиканский научно-практический центр гигиены; Мохорт Е.Г. — Белорусский государственный медицинский университет
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості функціонального стану щитоподібної залози у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням
Автори: Юзвенко Т.Ю. — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Корекція порушень кишкового мікробіоценозу в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу
Автори: Савченко І.П. — ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Визначення альбумінурії як складової скринінгу цукрового діабету 2-го типу
Автори: Приступюк Л.О. — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Якісний і кількісний склад мікробіоти вмісту порожнини товстої кишки у пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу, хворих на хронічний гнійний гайморит
Автори: Мазур О.О., Пашковська Н.В., Левицька С.А., Плаксивий О.Г., Калуцький І.В., Яковець К.І., Сапунков О.Д. – Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Зв’язок однонуклеотидних поліморфізмів гена VDR з рівнем остеоасоційованих гормонів при постменопаузальному остеопорозі
Автори: Зябліцев Д.С. — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Эффективность использования альфа-липоевой кислоты при диабетической нейропатии
Автори: Панькив В.И. — Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Эффективность и безопасность метформина и пиоглитазона у пациентов с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2-го типа
Автори: Шаенко З.А., Расин М.С. - Высшее государственное учебное заведение Украины «Украинская медицинская стоматологическая академия», г. Полтава
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Ефективність використання інгібіторів α-глюкозидази у хворих на цукровий діабет 2-го типу та ожиріння
Автори: Пасєчко Н.В., Лой Г.Я., Мазур Л.П., Савченко І.П. — Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Дефіцит вітаміну D та його сучасна лабораторна діагностика
Автори: Зафт В.Б. — ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами, м. Київ; Клімова Ж.О., Зафт А.А., Галицька В.В., Бойко І.В. - ТОВ «Сінево Україна», м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Покрокова індивідуальна інтенсифікація терапії цукрового діабету 2-го типу. Який подальший вибір після метформіну? (огляд літератури)
Автори: Паньків І.В. — Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології, Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Порушення гомеостазу глюкози при ішемічній хворобі серця: зміна поглядів за 40 років
Автори: Радченко О.М., Королюк О.Я. — Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Исследование влияния комбинированного применения йода и селена на течение наиболее частой патологии щитовидной железы
Автори: Киселева И.А., Каминский А.В. - ГУ «Национальный научный центр радиационной медицины НАМН Украины», г. Киев
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Спектр клініко-патогенетичних варіантів первинного гіперальдостеронізму
Автори: Щекатурова Л.В. — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Економічна ефективність неонатального скринінгу на вроджену дисфункцію кори надниркових залоз в Україні
Автори: Зелінська Н.Б. — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ; Погадаєва Н.Л. — Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит», м. Київ; Глоба Є.В., Шевченко І.Ю. — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Орфанні спадкові синдроми у практиці педіатра-ендокринолога
Автори: Ризничук М.О., Пішак В.П. — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Диагностика и лечение синдрома поликистозных яичников в детской гинекологии
Автори: Сергиенко М.Ю., Яковлева Э.Б., Мироненко Д.М. — Донецкий региональный центр охраны материнства и детства
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Diagnostics and treatment of syndrome of polycystic ovaries in children’s gynaecology
Автори: М.U.Sergienko, E.B.Yarovleva, D.M. Mironenko - Regional center of maternity and child protection, Donetsk, Ukraine
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця