Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Міжнародний ендокринологічний журнал 1 (65) 2015

Результаты динамического когортного наблюдения функции паращитовидных желез у пациентов с вторичным гиперпаратиреозом
Автори: Карлович Н.В. - УО «Белорусский государственный медицинский университет»; УЗ «Городской эндокринологический диспансер», г. Минск
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Частота структурних уражень щитоподібної залози у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Автори: Юзвенко Т.Ю. — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Адипонектин у больных с сахарным диабетом 2-го типа при нормальной массе тела
Автори: Гончарова О.А., Парцхаладзе В.И. — Харьковская медицинская академия последипломного образования; Ильина И.М. — ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив воглібозу на показники метаболічного контролю у хворих на цукровий діабет 1-го типу
Автори: Паньків В.І. — Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Показники центральної гемодинаміки у хворих на цукровий діабет 2-го типу з неалкогольною жировою хворобою печінки. Взаємозв’язок з фактором некрозу пухлини α та інтерлейкіном-6
Автори: Черняєва А.О., Кравчун Н.О. — Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив інфузійної терапії на рівень кетонових тіл у крові у хворих на цукровий діабет, ускладнений кетоацидозом
Автори: Кондрацька І.М. — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Лабораторна діагностика окремих компонентів метаболічного синдрому
Автори: Кобиляк Н.М. — Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ; Кирієнко Д.В. — Київський міський клінічний ендокринологічний центр
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Комбинированная терапия «метформин + глимепирид» у больных сахарным диабетом 2-го типа (молекулярные механизмы оптимизации реабилитирующего действия)
Автори: Полторак В.В., Красова Н.С. - ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков; Горшунская М.Ю. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Вплив субклінічного гіпотиреозу на репродуктивну функцію жінки та ефективність його корекції
Автори: Пасєчко Н.В., Гнат С.В., Свистун І.І., Наумова Л.В. - Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Когнитивные нарушения у больных сахарным диабетом в пожилом возрасте
Автори: Никберг И.И. - доктор медицинских наук, профессор, г. Сидней, Австралия
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Стан щитоподібної та молочних залоз у жінок із вторинною неплідністю та ранніми репродуктивними втратами в анамнезі
Автори: Дубенко О.Д. - ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Динамика антропометрических и гормональных показателей у подростков (мальчиков) с задержкой физического и полового развития на фоне терапии
Автори: Мавлонов У.Х., Урманова Ю.М. - Ташкентский педиатрический медицинский институт; Бухарский областной эндокринологический диспансер; Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз, г. Ташкент, Республика Узбекистан
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Значение скрининга в выявлении факторов риска задержки пубертата у мальчиков-подростков и взаимосвязи с йододефицитными состояниями в различных регионах Республики Узбекистан
Автори: Урманова Ю.М., Мавлонов У.Х., Ходжаева Ф.С. - Ташкентский педиатрический медицинский институт; Бухарский областной эндокринологический диспансер; Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз, г. Ташкент, Республика Узбекистан
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Случай сочетания гипоплазии гипофиза и ахондроплазии у шестилетнего мальчика
Автори: Ходжаева Ф.С., Урманова Ю.М., Рихсиева Н.Т. - Ташкентский педиатрический медицинский институт; Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз, г. Ташкент, Республика Узбекистан
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Случай сочетания первичного гиперпаратиреоза с АКТГ-эктопированным синдромом Кушинга
Автори: Рихсиева Н.Т., Урманова Ю.М., Ходжаева Ф.С. - Ташкентский педиатрический медицинский институт, Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз, г. Ташкент, Узбекистан
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Фатальный исход при коморбидной патологии, усугубившейся гипогликемией
Автори: Шкала Л.В. - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев; Мишанич Г.И., Бабакова Е.В. - Железнодорожная клиническая больница № 2, г. Киев
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Combination therapy "Metformin + glimepiride" of the patients with type 2 diabetes mellitus (molecular mechanisms of the rehabilitation effect optimization)
Автори: V. Poltorak, N. Krasova, M. - SI V. Danilevsky Institute of Endocrine Pathology Problems of NAMS of Ukraine; Gorshunska - Postgraduate Medical Academy, Kharkiv, Ukraine
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
The effect of infusion therapy on blood ketone levels in patients with diabetic ketoacidosis
Автори: Kondratska I.M. - P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Results of cohort study of parathyroiod gland function dynamics in patients with secondary hyperparathyroidism
Автори: Karlovich N. V. - EE "Belarusian state medical University", "City endocrinological dispensary", Minsk
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження