Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Міжнародний ендокринологічний журнал 6 (62) 2014

Взгляд патофизиолога-эндокринолога на проблему возрастного дефицита андрогенов у мужчин (LOH-синдром)
Автори: Резников А.Г. - академик НАМН Украины, член-корреспондент НАН Украины; ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев
Рубрики: Ендокринологія
Оценка клинико-метаболических параметров эффективности длительного обучения и достижения целевых уровней терапии сахарного диабета 1-го типа у детей и подростков
Автори: Исмаилов С.И. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз; Ташкентский педиатрический медицинский институт; Рахимова Г.Н. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз; Ташкентский институт усовершенствования врачей Ташманова А.Б. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз; Ташкентский педиатрический медицинский институт; Абдуразакова З.К. - Ташкентский педиатрический медицинский институт;
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія, Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Гіперлептинемія як один із чинників порушення функції нирок у хворих на гіпотиреоз
Автори: Дідушко О.М. - Івано-Франківський національний медичний університет
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вплив фізичної активності на формування дисліпідемій у дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет 1-го типу
Автори: Будрейко О.А., Морозов О.В. - ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія, Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Интеллект ребенка и йодный дефицит: механизмы негативного влияния и пути профилактики
Автори: Бережной В.В., Маменко М.Е. - Национальная медицинская академия последипломного образования им. П.Л. Шупика МЗ Украины, г. Киев
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Статистичне визначення межі критичної ішемії у пацієнтів із синдромом діабетичної стопи
Автори: Горобейко М.Б. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Нові терапевтичні можливості управління цукровим діабетом 2-го типу: досвід використання воглібозу
Автори: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Использование пищевых волокон в комплексной терапии сахарного диабета 2-го типа
Автори: Кравчун Н.А., Романова И.П., Полозова Л.Г., Чернявская И.В., Олейникова С.П. - Государственное учреждение «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Анемія у розвитку судинних ускладнень при цукровому діабеті: Причина чи наслідок?
Автори: Корзун Ю.В., Соколова Л.К. - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Опыт применения препарата Пентосан полисульфат SP 54 у больных с синдромом диабетической стопы
Автори: Носенко И.В. - ГУ «Дорожная клиническая больница станции Днепропетровск ГП «Приднепровская железная дорога», отделение гнойно-септической хирургии, г. Днепропетровск
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Патогенетичне обґрунтування гепатопротекторної терапії у хворих на цукровий діабет
Автори: Скрипник Н.В. - ВДНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра ендокринології
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Ефективність застосування ліраглутиду у хворих на цукровий діабет 2-го типу з ожирінням в реальній клінічній практиці (огляд літератури й дані власних спостережень)
Автори: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Вірус-асоційоване ураження щитоподібної залози при вірусному гепатиті С (огляд літератури та власні дані)
Автори: Мазур Л.П. - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості деяких гормональних показників пацієнток із перинатальними втратами
Автори: Ауссі Марван - Кафедра акушерства та гінекології № 2 Донецького національного медичного університету ім. М. Горького
Рубрики: Акушерство та гінекологія, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Морфологічні зміни судинного русла легень у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Автори: Вернигородський С.В. - Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Роль гликированного гемоглобина в диагностике и мониторинге сахарного диабета
Автори: Луценко Л.А. - Киевский городской клинический эндокринологический центр
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Ендокринна офтальмопатія при автоімунних захворюваннях щитоподібної залози
Автори: Пашковська Н.В. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Первичный гиперпаратиреоз: современная лабораторная диагностика и дифференциальная диагностика
Автори: Черенько С.М. - Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Диагностика и лечение гипофизарного синдрома Кушинга
Автори: Кирилюк М.Л. - Украинский НПЦ эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця