Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Міжнародний ендокринологічний журнал 3 (59) 2014

Гликемическая память как патогенетическое основание для формирования алгоритма современной антидиабетической терапии
Автори: Полторак В.В., Красова Н.С. - ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков; Горшунская М.Ю. - Харьковская медицинская академия последипломного образования
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості імунологічних та метаболічних змін у пацієнтів із поєднаною ендокринною патологією на тлі недостатнього забезпечення вітаміном D3
Автори: Комісаренко Ю.І., Курченко А.І., Антоненко О.В. - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Сравнение структуры причин бесплодия у мужчин и женщин в Ташкентском и Андижанском регионах Республики Узбекистан по данным скрининга
Автори: Исмаилов С.И., Халимова З.Ю., Урманова Ю.М., Алиева Д.А., Сафарова Ш.М., Бабаходжаева Ш.А., Гулямова Х.Р. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии, МЗ РУз Ташкентский педиатрический медицинский институт
Рубрики: Акушерство та гінекологія, Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Роль тиреоидных гормонов в развитии фибрилляции предсердий при патологии щитовидной железы
Автори: Ребров Б.А., Сорокина Е.Е. - ГУ «Луганский государственный медицинский университет», кафедра внутренней медицины факультета последипломного образования
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Кардіологія, Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Характеристика нарушений развития у мальчиков-подростков в г. Ташкенте по данным скрининга
Автори: Урманова Ю.М., Мавлонов У.Х., Ахмедова Ш.У., Гулямова Х.Р., Ходжаева Ф.С. - Ташкентский педиатрический медицинский институт; Бухарский государственный медицинский институт; Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія, Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности нейроэндокринных и гормональных нарушений при дефиците гормона роста у взрослых с объемными образованиями гипоталамо-гипофизарной области
Автори: Шакирова М.Ю. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз; Республиканский специализированный центр кардиологии МЗ РУз, г. Ташкент; Ташкентский педиатрический медицинский институт
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Функциональное состояние системы «гипофиз — гонады» у мужчин с неактивными аденомами гипофиза и дефицитом гормона роста у взрослых
Автори: Урманова Ю.М., Шакирова М.Ю., Алиева Д.А. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз; Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра эндокринологии, детской эндокринологии, Республика Узбекистан
Рубрики: Медицина невідкладних станів
Розділи: Клінічні дослідження
Терапія синдрому глюкозотоксичності у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Автори: Супрун Є.В., Березова К.В., Супрун В.Є. - ДЗ «Дорожня клінічна лікарня станції Донецьк»
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Лабораторна діагностика порушень вуглеводного обміну. Алгоритм діагностики гіперглікемічних станів
Автори: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Методи дослідження, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Застосування препарату Нейровітан у лікуванні ендокринних полінейропатій
Автори: Власенко М.В., Паламарчук А.В. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова; Головань А.В. - Вінницький обласний клінічний ендокринологічний диспансер
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Неврологія, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Клинические подходы к лечению диабетических нейропатий
Автори: Каминский А.В. - Отдел радиоиндуцированной эндокринной патологии ГУ «Национальный научный центр радиационной медицины НАМН Украины», г. Киев
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Неврологія, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості клініки, перебігу та лікування хворих на подагру на тлі гіпотиреозу
Автори: Волошин О.І., Доголіч О.І., Пашковська Н.В. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Ревматологія, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Діабетична ретинопатія: новий підхід до медикаментозного лікування (Огляд літератури)
Автори: Паньків В.І. - Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія, Офтальмологія
Розділи: Довідник фахівця
Сучасні підходи до медико-соціальної експертизи та реабілітації інвалідів унаслідок цукрового діабету
Автори: Вернигородський В.С., Шевчук В.І., Вернигородська М.В., Вернигородський С.В. - Науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Правова діяльність лікаря на етапі надання первинної медико-санітарної допомоги
Автори: Пасєчко Н.В., Юрчик О.В. - Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Використання ABC-аналізу для раціонального планування витрат на фармакотерапію пероральними цукрознижуючими лікарськими засобами
Автори: Германюк Т.А., Івко Т.І., Прудиус П.Г. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, кафедра фармації; Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Peculiarities of clinical manifestation, course and treatment of patients with gout associated with hypothyroidism
Автори: O.I.Voloshyn, O.I.Dogolich, N.V.Pashkovska - Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Role of thyroid hormones in development of atrial fibrillation in patients with thyroid pathology
Автори: Rebrov B.A., Sorokina E.E. - DZ "Lugansk State Medical University", Department of Internal Medicine , Faculty of Postgraduate Education.
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця