Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал «Neoplasm»
1(13) 2014

Пути оптимизации лечения больных местнораспространенным раком молочной железы
Автори: Седаков И.Е., Бондарь А.В. - Донецкий областной противоопухолевый центр
Рубрики: Онкологія
Розділи: Клінічні дослідження
Неоадъювантная химиолучевая терапия резектабельного рака прямой кишки дистальных локализаций
Автори: Думанский Ю.В., Башеев В.Х., Бондаренко Н.В., Золотухин С.Э., Совпель И.В. - Донецкий областной противоопухолевый центр; Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Онкологія
Розділи: Клінічні дослідження
Современные возможности лечения рака желудка
Автори: Думанский Ю.В., Сидюк А.В., Попович А.Ю. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького; Донецкий областной противоопухолевый центр
Рубрики: Онкологія
Розділи: Клінічні дослідження
Значення Кi-67 у лікуванні хворих на рак шийки матки IIВ стадії
Автори: Крижанівська А.Є., Селезньов О.О., Дяків І.Б., Гнидюк М.І. - Івано-Франківський національний медичний університет; Клініко-діагностичний центр CSD Health Care, м. Київ; Івано-Франківський клінічний онкологічний диспансер
Рубрики: Онкологія
Розділи: Клінічні дослідження
Эпителиально-мезенхимальная трансформация как критерий прогноза почечноклеточного рака
Автори: Думанский Ю.В., Кудряшов А.Г., Василенко И.В., Кондратюк Р.Б., Гульков Ю.К. - Донецкий областной противоопухолевый центр; Чистяков Р.С. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Онкологія
Розділи: Клінічні дослідження
Якість життя хворих на рак прямої кишки
Автори: Хурані І.Ф. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова; Бондаренко М.В. - Донецький обласний протипухлинний центр
Рубрики: Онкологія
Розділи: Клінічні дослідження
Нарушения в системе регуляции агрегатного состояния крови у больных раком желудка после гастрэктомии
Автори: Думанский Ю.В., Бубнов С.А., Заика А.Н., Герасименко А.Ю. - Донецкий областной противоопухолевый центр
Рубрики: Онкологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особливості хіміотерапії білатерального раку молочних залоз
Автори: Готько Є.С., Цигика Д.Й., Жеро С.В., Пригара Д.В., Погорєлова Н.Є., Ігнатко В.Я. - Ужгородський національний університет; Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, кафедра радіології і онкології, м. Ужгород
Рубрики: Онкологія
Розділи: Клінічні дослідження
Альтернатива таксансодержащей химиотерапии в лечении распространенного первичного и рецидивного рака яичников
Автори: Бондарь В.Г., Лисовская Н.Ю., Никитина О.А., Кайряк О.В., Аль-Баргути А.A., Лифарь Ю.Ю. - Донецкий областной противоопухолевый центр
Рубрики: Онкологія
Розділи: Клінічні дослідження
Чи є можливість запобігти виникненню раку молочної залози?
Автори: Думанський Ю.В. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького; Хурані І.Ф. - Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Рубрики: Онкологія
Розділи: Довідник фахівця