Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Міжнародний ендокринологічний журнал 1 (57) 2014

Діагностика діабетичної енцефалопатії за даними психометричних тестів у хворих на цукровий діабет 2-го типу з неалкогольною жировою хворобою печінки
Автори: Караченцев Ю.І. - Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків; Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра ендокринології та дитячої ендокринології; Білецька О.М. - Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра ендокринології та дитячої ендокринології; Чернявська І.В., Мисюра К.В., Дорош О.Г., Черняєва А.О., Гасанова О.О., Кравчун Н.А. - Державна установа «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Автоімунний тиреоїдит: особливості клінічного перебігу та принципи диференційованої терапії
Автори: Бобирьова Л.Є., Муравльова О.В., Городинська О.Ю. - Вищий державний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Нарушения углеводного обмена у больных с хроническим панкреатитом
Автори: Исмаилов С.И., Назыров Ф.Г., Азизов Б.А. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии; Республиканский специализированный центр хирургии имени акад. В. Вахидова МЗ Республики Узбекистан, г. Ташкент
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Гастроентерологія, Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Оценка эффективности новой структурированной программы для обучения больных сахарным диабетом 1-го типа в Республике Узбекистан
Автори: Ташманова А.Б. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз; Ташкентский педиатрический медицинский институт; Исмаилов С.И. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз; Ташкентский педиатрический медицинский институт; Рахимова Г.Н. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз; Ташкентский институт усовершенствования врачей, Республика Узбекистан; Абдуразакова З.К. - Ташкентский педиатрический медицинский институт
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Изучение некоторых аспектов ведения больных сахарным диабетом 1-го типа с беременностью
Автори: Рахимджанова М.Т. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз, г. Ташкент; Исмаилов С.И., Ташманова А.Б. - Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии МЗ РУз, г. Ташкент; Ташкентский педиатрический медицинский институт
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Тактика ведення хворих з інциденталомами надниркових залоз
Автори: Луценко Л.А. - Київський міський клінічний ендокринологічний центр
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Глимепирид (Aмарил®) в терапии больных сахарным диабетом 2-го типа (патофизиологическое обоснование и клиническая реализация)*
Автори: Полторак В.В., Кравчун Н.А. - ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков; Горшунская М.Ю. - Харьковская медицинская академия последипломного образования; Красова Н.С. - ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского НАМН Украины», г. Харьков
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Синдромна характеристика спадкової ендокринної патології
Автори: Пішак В.П., Ризничук М.О. - Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Особливості лікування хворих на цукровий діабет 2-го типу із серцевою недостатністю (Огляд літератури)
Автори: Паньків В.І. - Відділ профілактики ендокринних захворювань Українського НПЦ ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Кардіологія, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Первичный гиперпаратиреоз: этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, качество жизни (обзор литературы)
Автори: Рихсиева Н.Т. - Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра эндокринологии, детской эндокринологии, Республика Узбекистан
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Влияние неселективной реиннервации гортани на основные характеристики голоса
Автори: Паламарчук В.А. - Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження