Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"Gastroenterology" 2 (48) 2013

Дисбаланс агресивних та протекторних факторів у хворих із гастродуоденальною патологією, асоційованою з кандидозною інфекцією
Authors: Мосійчук Л.М., Руденко А.І., Петішко О.П., Демешкіна Л.В. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology, Infectious diseases
Sections: Clinical researches
Патогенетична роль зниження резистентності слизового бар’єра при коморбідному перебігу пептичної виразки дванадцятипалої кишки та ГЕРХ
Authors: Скрипник І.М., Осьодло Г.В. - ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України, м. Полтава, Українська військово-медична академія МО України, м. Київ
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Современные Методы определения фиброза печени
Authors: Диденко В.И. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Categories: Gastroenterology, Investigation methods
Sections: Clinical researches
Вплив функціональних порушень біліарного тракту на стан печінки в підлітків
Authors: Єщенко А.В. - Харківська медична академія післядипломної освіти
Categories: Gastroenterology, Pediatrics/Neonatology
Sections: Clinical researches
Клінічний випадок автоімунного гепатиту у 59-літньої жінки з ефективним лікуванням будесонідом
Authors: Мельниченко Л.Я., Гладун В.М., Попок Д.В. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Место пункционной биопсии в диагностике хронических диффузных заболеваний печени
Authors: Орловский Д.В., Ошмянская Н.Ю., Недзвецкая Н.В. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Categories: Gastroenterology, Investigation methods
Sections: Clinical researches
Особливості стану верхніх відділів  шлунково-кишкового тракту за даними ендоскопічного дослідження у хворих  на хронічний криптогенний гепатит і цироз печінки
Authors: Сімонова О.В., Мельниченко Л.Я., Ягмур В.Б. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Ферментная терапия хронического панкреатита с внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы
Authors: Будзак И.Я. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Показатели ультразвуковой гистографии поджелудочной железы в динамике лечения больных с хроническим панкреатитом на фоне ожирения
Authors: Губергриц Н.Б. - Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Бондаренко О.А. - Львовский национальный медицинский университет им. Данила Галицкого
Categories: Gastroenterology, Endocrinology
Sections: Clinical researches
Обоснование выбора метода операции в хирургическом лечении осложненных форм хронического панкреатита
Authors: Ратчик В.М., Гайдар Ю.А. - ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», г. Днепропетровск
Categories: Gastroenterology, Surgery
Sections: Clinical researches
Особливості перебігу та можливості корекції кишкового дисбіозу у хворих на ішемічну хворобу серця
Authors: Архій Е.Й., Дербак Я.С. - Ужгородський національний університет, медичний факультет, Дербак С.Е. - Ужгородська центральна міська клінічна лікарня
Categories: Gastroenterology, Cardiology
Sections: Clinical researches
Особливості змін імунологічних показників у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника з анемічним синдромом
Authors: Бойко Т.Й., Єгорова С.Ю., Сорочан О.В. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology, Immunology
Sections: Clinical researches
К вопросу о дифференциальной диагностике воспалительных и функциональных заболеваний кишечника
Authors: Будзак И.Я. - ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Ангіодисплазії тонкої кишки — рідкісна причина прихованої шлунково-кишкової кровотечі
Authors: Степанов Ю.М., Крилова О.О. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпропетровськ
Categories: Gastroenterology
Sections: Clinical researches
Стеатоз і стеатогепатит — тригери печінкового фіброгенезу?
Authors: Степанов Ю.М., Філіппова О.Ю. - ДУ «Інститут гастроентерології НАМНУ», м. Дніпропетровськ, ДЗ «Дніпропетровська медична академія»
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Ведение больных гастроэзофагеальной болезнью в свете последнего американского консенсуса
Authors: Ткач С.М. - Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев
Categories: Gastroenterology
Sections: Specialist manual
Анатомічний театр Університету святого Володимира (До 160-річчя з дня відкриття)
Authors: Шипулін В.П., Догузов В.Д. - Національний музей медицини України МОЗ України, м. Київ
Categories: Gastroenterology
Sections: Anniversaries