Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ


Журнал "Медико-соціальні проблеми родини" 2 (том 17) 2012

Прогнозування відповіді на контрольовану оваріальну стимуляцію за допомогою тестування на генетичний поліморфізм генів FSHR і ESR2
Автори: О.М. Борис, Український державний інститут репродуктології, Національної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Клінічні дослідження
Морфологічні особливості структур яєчників при спкя в залежності від вікових аспектів
Автори: І.Ю. Ганжий, Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Клінічні дослідження
Диагностическая ценность трансвагинальной эхографии при внутреннем эндометриозе
Автори: Белоусов О.Г., Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького, Донецкий региональный центр охраны материнства и детства
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Клінічні дослідження
Недифференцированные формы мезенхимальной дисплазии как фактор риска формирования патологии органов репродуктивной системы
Автори: В.К. Чайка, Э.Б. Яковлева, М.Ю Сергиенко, Л.В. Желтоноженко, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецкий региональный центр охраны материнства и детства
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Клінічні дослідження
Медично-соціальні, репродуктивні та психологічі проблеми оздоровчої реабілітації дівчат-підлітків та молодих жінок які вживають алкогольні напої та наркотичні речовини
Автори: В.А. Мітюков1, Н.В. Князева2, А.П. Закревский3, С.І.Табачніков4, О.І. Мінко5, І.В. Циба3, Н.В. Гребельна2, І.В. Чернов1, 1 Горлівський регіональний інститут університету «Україна», 2 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, 3 Донецький обласний наркологічний диспансер, 4 Український НДІ Соціально-судової психіатрії та наркології МОЗ України, 5 Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Клінічні дослідження
Диагностика и лечение заболеваний, вызванных P. aeruginosa
Автори: О.Ю. Николенко, Л.З. Гриценко, Н.В. Жадинский, Н.Ш. Назарян, К.Э. Могилевская, Донецкий национальный медициский университет им. М. Горького
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Клінічні дослідження
Экологическая оценка загрязнения атмосферного воздуха и почв городов донецкой области тяжелыми металлами
Автори: Н.Ф. Иваницкая, М.Г. Степанова, Е.В. Зоркова, О.Г. Моргунец, А.С. Зыков, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Клінічні дослідження
Хирургическое лечение пострадавших от взрывной травмы шахтеров в стадии ожогового шока
Автори: Э.Я. Фисталь, В.В. Солошенко, Н.Н. Фисталь, В.М. Носенко, Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К.Гусака НАМН Украины, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Клінічні дослідження
Соціально-психологічні та фізично-оздоровчі реабілітаційні технології і проблеми сучасного навчання студентів-інвалідів в Україні
Автори: В.О. Митюков1, Н.В. Князева2, Н.В. Гребельна2, С.Б. Норейко3, О.П. Закревський4, І.В. Циба4, В.В. Чернов1, В.В. Губар1, 1 Горлівський регіональний інститут університету "Україна", 2 Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, 3 Донецький державний інститут фізичного виховання та спорту, 4 Донецький обласний наркологічний диспансер
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Клінічні дослідження
Возможность беременности при больных почках
Автори: Э.Б. Яковлева, И.К. Акимова, К.В. Чайка, О.М. Бабенко, О.Н. Пилипенко, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Довідник фахівця
Искусственный мочевой пузырь и беременность (случай из практики)
Автори: Г.В. Бондарь, В.К. Чайка, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Акушерство та гінекологія
Розділи: Довідник фахівця