Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Міжнародний ендокринологічний журнал 2 (50) 2013

Дієта при цукровому діабеті 1-го типу
Автори: Швець О.В., головний позаштатний дієтолог МОЗ України
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Ендокринологія, Дієтологія
Розділи: Керівництво
Diabetic Nephropathy and Silent Myocardial Ischemia in Asymptomatic Type 2 Diabetic Patients
Автори: Yllka Themeli1, 6, 8, Fecor Agaci2, Valbona Bajrami3, Myftar Barbullushi4, 6, Alma Idrizi4, Daniela Teferici5, 6, 8, Lutfie Muka7: 1Service of Endocrinology, DC IKEDA-Euromedica, 2Service of Endocrinology, Hygeia Hospital, 3Service of Nephrology, DC IKEDA-Euromedica, 4Service of Nephrology, UHC Mother Teresa, 5Department of Cardiology, UHC Mother Teresa, 6Internal Disease Department, DC Med.al, 7Service of Cardiology, DC IKEDA-Euromedica, 8Nursing Faculty, Tirana, Albania
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
От эпидемии ожирения к эпидемии сахарного диабета
Автори: Бутрова С.А., ГУ «Эндокринологический научный центр РАМН», г. Москва
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Ендокринологія, Епідеміологія
Розділи: Довідник фахівця
Инсуман® Базал, Инсуман® Комб, Инсуман® Рапид  в одноразовых шприц-ручках СолоСтар® —  единственные в Украине человеческие инсулины  в одноразовых шприц-ручках СолоСтар®
Автори: Корпачева-Зиныч О.В., Гурина Н.М., Корпачев В.В., ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ имени В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Использование сахарозаменителей  и подсластителей в диетотерапии сахарного диабета и ожирения
Автори: Генделека Г.Ф., Генделека А.Н., Одесский национальный медицинский университет КУ «Городская поликлиника № 29» МЦ «Сімейний лікар»
Рубрики: Ендокринологія, Дієтологія
Розділи: Довідник фахівця
Ефективність метформіну та аторвастатину  в корекції показників вуглеводного  й ліпідного обміну у хворих на цукровий діабет 2-го типу
Автори: Паньків В.І., Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Стан гормональних і біохімічних показників у вагітних із дистресом плода
Автори: Хоменко В.А., Яковлева Е.Б., Могілевкіна І.О., Донецький регіональний центр охорони материнства та дитинства, Кафедра акушерства, гінекології та перинатології ФІПО Донецького національного медичного університету імені М. Горького
Рубрики: Акушерство та гінекологія, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Место глибенкламида в диалектике современной  сахароснижающей терапии с позиций  безопасности и кардиопротекции
Автори: Панькив В.И., Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Рубрики: Кардіологія, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Тиреоидная функция при сахарном диабете,  осложненном хронической болезнью почек
Автори: Сазонова Е.Г., Мохорт Т.В., Белорусский государственный медицинский университет УЗ «10-я городская поликлиника», г. Минск
Рубрики: Кардіологія, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Феномен ишемического прекондиционирования: эффект глюкозного дисбаланса и антидиабетической терапии
Автори: Полторак В.В., ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского АМН Украины», г. Харьков
Рубрики: Кардіологія, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Фотоперіодизм і функціонування репродуктивної системи у ссавців і людини
Автори: Пішак В.П., Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Застосування аналогів інсуліну в дітей та підлітків: проблемні питання та можливості досягнення  оптимальної компенсації  цукрового діабету 1-го типу
Автори: Будрейко О.А., ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків Національної академії медичних наук України», м. Харків
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Ендокринологія: огляд медичної періодики України та Російської Федерації
Автори: Паньків І.В., Коломийська центральна районна лікарня
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Новини
Гипопаратиреоз
Автори: Панькив В.И., Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев
Рубрики: Сімейна медицина/Терапія, Ендокринологія, Терапія
Розділи: Медична освіта