Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Міжнародний ендокринологічний журнал 2 (42) 2012

Влияние магния оротата на липидный обмен у больных хронической сердечной недостаточностью с сопутствующим сахарным диабетом 2-го типа
Автори: Кравчун П.Г., Крапивко С.А., Кравчун П.П., Кадыкова О.И., Харьковский национальный медицинский университет, Кафедра внутренней медицины № 2, клинической иммунологии и аллергологии, Харьковская городская клиническая больница № 27
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Исследование A1chieve®: глобальные проблемы компенсации сахарного диабета 2-го типа
Автори: Панькив Владимир Иванович, доктор медицинских наук, профессор, зав. отделом профилактики эндокринных заболеваний, Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МЗ Украины. Власенко Марина Владимировна, доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой эндокринологии с курсом последипломной подготовки, Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова. Кравчун Нонна Александровна, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского АМН Украины» по научной работе. Марциник Евгений Николаевич, кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии и эндокринологии, Днепропетровская государственная медицинская академия
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет
Автори: Вернигородський В.С., Войцеховська Т.М., Вернигородська М.В., Вернигородський С.В., Науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Взаємозв’язок адипокінів та індексу маси тіла у хворих на цукровий діабет типу 2
Автори: Сокольнікова H.B., Харківський національний медичний університет
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Вивчення стану запального процесу у хворих на цукровий діабет 2-го типу, поєднаний із хронічним пієлонефритом
Автори: Маніщенкова Ю.О., Шкала Л.В., Соловйова І.В., Луганський державний медичний університет
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Влияние длительности, компенсации и поздних осложнений сахарного диабета на риск развития переломов
Автори: Гусова А.А., Кафедра эндокринологии лечебного факультета ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова», Россия
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Механизм развития диабетической кардиомиопатии в условиях эксперимента
Автори: Ефимов Д.А., ГУ «Институт эндокринологии и обмена веществ имени В.П. Комиссаренко НАМН Украины», г. Киев
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність повторного призначення актовегіну за некритичної периферичної ангіопатії у хворих на цукровий діабет
Автори: Горобейко М.Б., Ларін О.С., Таран Є.В., Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Инсулинотерапия в клинической практике
Автори: Науменко В.Г., Кафедра эндокринологии НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Ефективність використання Сіофору у хворих з ожирінням та гіперінсулінізмом на стадії предіабету
Автори: Пасєчко Н.В., Наумова Л.В., Скрипник Н.В.*, Свистун І.І., Голик І.В.**, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, * Івано-Франківський національний медичний університет, ** Тернопільська університетська лікарня
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Бережіться псевдоцілителів діабету!
Автори: Нікберг І.І., професор, член-кореспондент Російської академії природознавства, м. Сідней, Австралія
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Загальна тиреоїдологія
Автори: Паньків В.І., Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медична освіта
Ефективність ранньої комбінованої терапії метформіном і піоглітазоном хворих на цукровий діабет 2-го типу
Автори: Паньків В.І., Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Роль генетических факторов в развитии сахарного диабета типа 1 (обзор литературы)
Автори: Ахмедова Ш.У. , Ташкентский педиатрический медицинский институт, кафедра эндокринологии с детской эндокринологией
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Можливості Використання альфа-ліпоєвої кислоти в лікуванні ускладнень цукрового діабету у дітей та підлітків
Автори: Большова О.В., Самсон О.Я.*, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», * НМАПО імені П.Л. Шупика, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Влияние консервативного лечения диффузного токсического зоба на состояние организма женщин репродуктивного возраста
Автори: Убайдуллаева Н.Б., Хакимджанова Д.М., Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии, Узбекистан
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Використання фітотерапії в комплексному лікуванні хворих на дифузний токсичний зоб
Автори: Паньків В.І., Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Клінічний перебіг ендокринної офтальмопатії після радіойодтерапії хвороби Грейвса
Автори: Свириденко Н.Ю.1, Бєловалова І.М.1, Шеремета М.С.1, Гарбузов П.І.2, Чепуріна А.А.1, Гончаров М.П.1, 1 ФДБЗ «Ендокринологічний науковий центр Росмедтехнологій», м. Москва, 2 Медичний радіологічний науковий центр РАМН, м. Москва, Росія
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Особенности гестации и лактации у женщин с заболеваниями щитовидной железы в регионе, эндемичном по дефициту йода
Автори: Раджабова Ш.Ш., ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития РФ, г. Махачкала, Россия
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Тестостерон и качество жизни женщины (обзор литературы )
Автори: Хайдарова Ф.А., Нигматова С.С., Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр эндокринологии, Ташкентский медицинский педиатрический институт МЗ РУз
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця