Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт


Міжнародний ендокринологічний журнал 2(4) 2006

Автори: Н.Д. ТРОНЬКО профессор, д.м.н., чл.-корр. НАН и АМН Украины, директор Института эндокринологии и обмена веществ им. В.П. Комиссаренко, г. Киев
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: О.В. Большова, О.Я. Самсон Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: В.В. Корпачев, І.О. Мосендз, Н.М. Гуріна, А.А. Шупрович, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України, м. Київ, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Автори: В.І. Паньків, В.А. Маслянко, Кафедра клінічної імунології, алергології та ендокринології Буковинського державного медичного університету, м.Чернівці; О.К. Руснак, Чернівецький обласний клінічний ендокринологічний диспансер
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Автори: А.М. Мкртумян, профессор, ММА имени И.М. Сеченова
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: В.І. Паньків, д.м.н., професор, Буковинський державний медичний університет, м.Чернівці
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Автори: З.М. Митник, І.Ю. Головач, Клінічна лікарня «Феофанія», ДУС, м. Київ, Україна
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Автори: М.І. Швед, Н.В. Пасєчко, Л.П. Мартинюк, С.М. Геряк, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Автори: А.С. Прилуцкий, Э.А. Майлян, Д.А. Лесниченко, А.С. Сергиенко, Е.А. Каплун, Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Автори: Мохамад Салем Джазаэрли, Харьковская медицинская академия последипломного образования; В.В. Давыдов, Институт охраны здоровья детей и подростков АМН Украины
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Автори: В.М. Студеникин, Научный центр здоровья детей Российской академии медицинских наук (НЦЗД РАМН), г. Москва
Рубрики: Педіатрія/Неонатологія, Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: Аркадий Верткин, профессор; Светлана Калинченко, к.м.н., кафедра клинической фармакологии Московского государственного медико-стоматологического университета
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: В.И. Панькив, Буковинский государственный медицинский университет, г. Черновцы, Украина
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: М.Л. Кирилюк, В.Н. Ковтун, Е.А. Милосердная, О.И. Погорелова, Одесский государственный медицинский университет, клиника «Андромед»
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: Н.І. Попік, С.Б. Майструк Вінницький обласний клінічний ендокринологічний диспансер; М.В. Власенко, О.С. Когут, Фаді Жраді Вінницький національний університет ім. М.І. Пирогова
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: А.С. Прилуцкий, Н.А. Резниченко, Л.Д. Никонец, А.С. Сергиенко, В.В. Перетятько, Ю.И. Жданюк, Т.Н. Клевцова, О.С. Старина, Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького, Областная детская клиническая больница
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Клінічні дослідження
Автори: Н.И. Попик, М.В. Власенко, Фади Жради, С.А. Изюмец, Винницкий областной клинический эндокринологический диспансер
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Довідник фахівця
Автори: Й.І. Пічкар, Ужгородський національний університет; О.М. Крафчик, Обласна клінічна лікарня, м. Ужгород
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Історія медицини
Автори: П.М. Боднар, Г.П. Михальчишин, М.І. Бобрик, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
Рубрики: Ендокринологія
Розділи: Медичні форуми