Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ


"News of medicine and pharmacy" Кардиология (314) 2010 (тематический номер)

Authors: О.А. Береговий. Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України, м. Київ
Authors: А.Э. Багрий, д.м.н., профессор, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра внутренних болезней, общей практики и семейной медицины
Authors: О.Н. Ковалева, д.м.н., профессор, Харьковский национальный медицинский университет
Authors: В.И. Целуйко, д.м.н., профессор; Л.Н. Яковлева, Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины
Authors: В.И. Целуйко, Е.В. Лаба, Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины
Authors: А.Э. Багрий, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра внутренних болезней, общей практики и семейной медицины
Authors: В.И. Подзолков, К.К. Осадчий, Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, Россия
Authors: Т.О. Ілащук, В.К. Тащук, Кафедра внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини Буковинського державного медичного університету, м. Чернівці
Authors: В.І. Денисюк, проф., д.м.н., зав. кафедрою, О.В. Ковальчук, к.м.н., асистент кафедри, В.П. Іванов, д.м.н., доцент. Кафедра внутрішніх хвороб Вінницького національного медичного університету; В.П. Пилипчук, зав. відділенням кардіології № 2 (відділення аритмій), Міська клінічна лікарня № 1 м. Вінниці, головний кардіолог м. Вінниці
Authors: А.Э. Багрий, Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра внутренних болезней, общей практики и семейной медицины
Authors: В.И. Волков, д.м.н., профессор, зав. отделом атеросклероза и ишемической болезни сердца ДУ «Институт терапии им. Л.Т. Малой АМН Украины», г. Харьков; А.С. Исаева, к.м.н., старший научный сотрудник отдела атеросклероза и ишемической болезни сердца ДУ «Институт терапии им. Л.Т. Малой АМН Украины», г. Харьков; С.В. Степанова, врач-кардиолог ЦКБ № 5 г. Харькова
Authors: А.Э. Багрий, О.А. Приколота, Е.А. Багрий. Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, кафедра внутренних болезней, общей практики и семейной медицины