Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Oral and General Health Том 5, №1, 2024

Повернутися до номеру

Взаємозв’язок генералізованого пародонтиту та підвищеного рівня продукції паратиреоїдного гормону

Автори: Мазур І.П. (1), Добровинська О.В. (2), Венцурик Ю.О. (1)
(1) - Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) - ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Рівень поширеності хвороб пародонта продовжує зростати. Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала дані, що у 2019 році захворювання тканин пародонта мають близько 19 % дорослого населення світу, що становить понад 1 мільярд випадків у всьому світі. Дослідження взаємозв’язку між захворюваннями тканин пародонта і порушенням функції паращитоподібних залоз є важливим для визначення ролі системних чинників, що відповідають за регулювання обміну речовин у кістковій тканині, та обґрунтування використання фармакологічного лікування дистрофічно-деструктивних процесів у кістковій тканині альвеолярного відростка, а також визначення шляхів превенції прогресування генералізованого пародонтиту.

The prevalence of periodontal disease continues to rise. The World Health Organization had published data that in 2019 about 19 % of the world’s adult population had periodontal diseases that is more than 1 billion cases worldwide. The study of the relationship between periodontal diseases and parathyroid gland dysfunction is important for determining the role of systemic factors responsible for regulating the metabolism in bone tissue and justifying the use of pharmacological treatment of dystrophic-destructive processes in the bone tissue of the alveolar process, as well as determining ways to prevent the progression of generalized periodontitis.


Ключові слова

генералізований пародонтит; захворювання тканин пародонта; кісткова тканина; ендокринні порушення; паращитоподібні залози; паратиреоїдний гормон; гіперпаратиреоз; метаболізм кісткової тканини

generalized periodontitis; periodontal diseases; bone tissue; endocrine disorders; parathyroid glands; parathyroid hormone; hyperparathyroidism; bone tissue metabolism


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Тorabi S, Soni A. Histology, Periodontium. [Updated 2023 Mar 27]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan.
2. Gasner NS, Schure RS. Periodontal Disease. [Updated 2023 Apr 10]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan.
3. Hajishengallis G, Darveau RP, Curtis MA. The keystone-pathogen hypothesis. Nat Rev Microbiol. 2012 Oct;10(10):717-25.
4. Lamont RJ, Hajishengallis G. Polymicrobial synergy and dysbiosis in inflammatory disease. Trends Mol Med. 2015 Mar;21(3):172-83.
5. Shi B, Chang M, Martin J, Mitreva M, Lux R, Klokkevold P, Sodergren E, Weinstock GM, Haake SK, Li H. Dynamic changes in the subgingival microbiome and their potential for diagnosis and prognosis of periodontitis. mBio. 2015 Feb 17;6(1):e01926-14. 
6. Bergström J. Tobacco smoking and chronic destructive periodontal disease. Odontology. 2004 Sep;92(1):1-8.
7. Leder BZ, Wein MN. Osteoporosis: Pathophysiology and Clinical Management. Humana Press, 2020. 516 p.
8. Mазур И.П. Аспекты остеологии в стоматологии: Кропивницкий: ПП «Полиум», 2022. 232 с
9. Depster DW, Coe FL, Favus MJ, eds. Іn: Bone remodeling. Disorders of bone and mineral metabolism. New York: Raven Press, 1992. 355-380.
10.  Радченко О. М. Гіперпаратиреоз у практиці лікаря загальної практики: діагностична настороженість. Медична газета «Здоров’я України 21 сторіччя». 2021. № 19 (512).
11. Silva BC, Bilezikian JP. Parathyroid hormone: anabolic and catabolic actions on the skeleton. Curr Opin Pharmacol. 2015 Jun;22:41-50. doi: 10.1016/j.coph.2015.03.005. Epub 2015 Apr 5. PMID: 25854704; PMCID: PMC5407089.
12. Fraser WD. Hyperparathyroidism. Lancet. 2009 July;374 (9684): 145-58. doi: 10.1016/S0140-6736(09)60507-9. PMID 19595349.
13. Saliba W, El-Haddad B. Secondary hyperparathyroidism: pathophysiology and treatment. J Am Board Fam Med. 2009 Sep-Oct;22(5):574-81.
14. Van der Plas WY, Noltes ME, van Ginhoven TM, Kruijff S. Secondary and Tertiary Hyperparathyroidism: A Narrative Review. Scand J Surg. 2020 Dec;109(4):271-278.
15. Мазур I.П., Новошицький В.Є. Стан тканин пародонта у пацієнтів середнього віку із генералізованим пародонтитом в залежності від рівня вітаміну D. Інновації в стоматології. 2016. № 3. 
16. Alessa N, Fathi W. Assessment of Dental Patients’ Awareness of the Correlation Between Systemic and Periodontal Diseases: A Questionnaire-Based Study. Cureus. 2023 Oct 19;15(10):e47355. DOI: 10.7759/cureus.47355.
17. Guimaraes LM. Manifestations of hyperparathyroidism in the jaws: Concepts, mechanisms, and clinical aspects. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2022;133:547555; https://doi.org/10.1016/j.oooo.2021.08.020.
18. Mittal S, Gupta D, Sekhri S, Goyal S. Oral manifestations of parathyroid disorders and its dental management. J Dent Allied Sci. 2014;3:34-8.
19. Baracaldo RM, Bao D, Iampornpipopchai P, Fogel J, Rubinstein S. Facial disfigurement due to osteitis fibrosa cystica or brown tumor from secondary hyperparathyroidism in patients on dialysis: a systematic review and an illustrative case report. Hemodial Int. 2015;19:583-592.
20. Palla B, Burian E, Fliefel R, Otto S. Systematic review of oral manifestations related to hyperparathyroidism. Clin Oral Investig. 2018;22:1-27.
21. Andreades D, Belazi M, Antoniades D. Diagnosis of a maxillary brown tumor associated with hyperparathyroidism secondary to chronic renal failure — A case report. Oral Health Prev Dent. 2004;2:143-7.
22. Asaumi J, Aiga H, Hisatomi M, Shigehara H, Kishi K. Advanced imaging in renal osteodystrophy of the oral and maxillofacial region. Dentomaxillofac Radiol. 2001;30:59-62.
23. Scutellari PN, Orzincolo C, Bedani PL, Romano C. Radiographic manifestations in teeth and jaws in chronic kidney insufficiency. Radiol Med. 1996;92:415-20. 
24. Ganibegovic M. Dental radiographic changes in chronic renal disease. Med Arh. 2000;54:115-8.
25. Houston JB, Dolan KD, Appleby RC, DeCounter L, Callaghan NR. Radiography of secondary hyperparathyroidism. A case of hyperparathyroidism resulting from chronic glomerulonephritis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 1968;26:746-50.
26. Cardoso FB, Costa FW, Soares CE, de Moraes ME, D’alva CB, Cavalcante DS, et al. Oral health aspects in sporadic and familial primary hyperparathyroidism. J Clin Exp Dent. 2022 May 1;14(5):e396-e403. doi: 10.4317/jced.59527. PMID: 35582348; PMCID: PMC9094720.

Повернутися до номеру