Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024

Повернутися до номеру

Портопульмональна гіпертензія: особливості діагностики та лікування

Автори: Чуклін С.М. (1), Чуклін С.С. (1), Посівнич М.М. (2), Кристопчук С.А. (2)
(1) - Медичний центр Святої Параскеви, м. Львів, Україна
(2) - Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Портопульмональна гіпертензія визначається як розвиток легеневої артеріальної гіпертензії на тлі портальної. Точну її поширеність важко визначити через відсутність рутинного скринінгу у пацієнтів з портальною гіпертензією. Гемодинамічні зміни, пов’язані з портальною гіпертензією, включно з гіпердинамічним станом, портосистемними шунтами та спланхнічною вазодилатацією, викликають значні порушення в легеневому судинному руслі та відіграють ключову роль у патогенезі захворювання. Без лікування портопульмональна гіпертензія призводить до прогресуючої правосерцевої недостатності з поганим прогнозом. Незважаючи на те, що допплерівська ехокардіографія є найкращим інструментом початкового скринінгу для симптомних пацієнтів і кандидатів на трансплантацію печінки, катетеризація правих відділів серця залишається золотим стандартом для діагностики захворювання. Лікування пацієнтів з портопульмональною гіпертензією спрямоване на поліпшення серцевої функції, зменшення легеневого судинного опору, оптимізацію функціональної здатності. ЛАГ-специфічна терапія, яка включає агоністи простацикліну і його рецепторів, антагоністи рецепторів ендотеліну, інгібітори фосфодіестерази та стимулятори гуанілатциклази, відіграє ключову роль у лікуванні пацієнтів з портопульмональною гіпертензією. Невеликі неконтрольовані та нещодавні поодинокі рандомізовані контрольовані дослідження повідомили про багатообіцяючі результати вазодилататорної терапії щодо клінічного та гемодинамічного поліпшення хворих, що дозволило певній частині пацієнтів провести трансплантацію печінки. У цьому огляді обговорюються епідеміологія, підхід до діагностики та лікування хворих із портопульмональною гіпертензією. Для пошуку літературних джерел використовували базу даних MedLine на платформі PubMed і бібліотеку Cochrane за ключовими словами: portopulmonary hypertension, portal hypertension, lung arterial hypertension, liver cirrhosis, pulmonary complications.

Portopulmonary hypertension is defined as the development of pulmonary hypertension secondary to portal one. Its exact prevalence is difficult to determine due to the lack of routine screening in patients with portal hypertension. Hemodynamic changes associated with portal hypertension, including the hyperdynamic state, portosystemic shunts, and splanchnic vasodilation, cause significant disturbances in the pulmonary vasculature and play a key role in the pathogenesis of the disease. Without treatment, portopulmonary hypertension leads to progressive right ventricular failure with a poor prognosis. Although Doppler echocardiography is the best initial screening tool for symptomatic patients and candidates for liver transplant, right heart catheterization remains the gold standard for disease diagnosis. Treatment of patients with portopulmonary hypertension is aimed at improving cardiac function, reducing pulmonary vascular resistance, and optimizing functional capacity. Pulmonary hypertension-specific therapy, which includes prostacyclin and its receptor agonists, endothelin receptor antagonists, phosphodiesterase inhibitors, and guanylate cyclase stimulators, plays a key role in the treatment of patients with portopulmonary hypertension. Small uncontrolled and recent single randomized controlled trials have reported promising results of vasodilator therapy in terms of clinical and hemodynamic improvement in patients, allowing certain patients to undergo liver transplantation. This review discusses the epidemiology, approach to diagnosis and treatment of patients with portopulmonary hypertension. We used MEDLINE database on the PubMed platform and the Cochrane library to search for literature sources using the keywords: portopulmonary hypertension, portal hypertension, pulmonary hypertension, liver cirrhosis, pulmonary complications.


Ключові слова

портопульмональна гіпертензія; легенева артеріальна гіпертензія; гемодинаміка; транс­торакальна ехокардіографія; катетеризація серця; лікування; трансплантація печінки

portopulmonary hypertension; pulmonary hypertension; hemodynamics; transthoracic echocardiography; cardiac catheterization; treatment; liver transplantation


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Lai Y.K., Kwo P.Y. Portopulmonary Hypertension. Clin. Liver Dis. 2023. 27(1). 71-84. doi: 10.1016/j.cld.2022.08.002. 
 2. Gelzinis T.A. Pulmonary Hypertension in 2021: Part I - Defi-
 3. nition, Classification, Pathophysiology, and Presentation. J. Cardiothorac. Vasc. Anesth. 2022. 36(6). 1552-1564. doi: 10.1053/j.jvca.2021.06.036.
 4. Humbert M., Kovacs G., Hoeper M.M., et al. 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. Eur. Heart J. 2022. 43(38). 3618-3731. doi: 10.1093/eurheartj/ehac237. 
 5. Humbert M., Kovacs G., Hoeper M.M., et al. 2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension. Eur. Respir. J. 2023. 61(1). 2200879. doi: 10.1183/13993003.00879-2022. 
 6. Savale L., Sattler C., Coilly A., et al. Long-term outcome in liver transplantation candidates with portopulmonary hypertension. Hepatology. 2017. 65(5). 1683-1692. doi: 10.1002/hep.28990.
 7. Lazaro Salvador M., Quezada Loaiza C.A., Rodríguez Padial L., et al. Portopulmonary hypertension: prognosis and management in the current treatment era — results from the REHAP registry. Intern. Med. J. 2021. 51(3). 355-365. doi: 10.1111/imj.14751.
 8. Aggarwal M., Li M., Bhardwaj A., et al. Predictors of survival in portopulmonary hypertension: a 20-year experience. Eur. J. Gastroenterol. Hepatol. 2022. 34(4). 449-456. doi: 10.1097/MEG.0000000000002322.
 9. Jang S.Y., Kim E.K., Huh J., et al. A Retrospective Population-Based Survival Study of Idiopathic Pulmonary Arterial Hypertension in Korea. J. Korean Med. Sci. 2022. 37(10). e80. doi: 10.3346/jkms.2022.37.e80.
 10. Galiè N., McLaughlin V.V., Rubin L.J., Simonneau G. An overview of the 6th World Symposium on Pulmonary Hypertension. Eur. Respir. J. 2019. 53(1). 1802148. doi: 10.1183/13993003.02148-2018. 
 11. Krowka M.J. Hepatopulmonary Syndrome and Portopulmonary Hypertension: The Pulmonary Vascular Enigmas of Liver Disease. Clin. Liver Dis. (Hoboken). 2020. 15(Suppl. 1). S13-S24. doi: 10.1002/cld.846.
 12. Savale L., Watherald J., Sitbon O. Portopulmonary Hypertension. Semin. Respir. Crit. Care Med. 2017. 38(5). 651-661. doi: 10.1055/s-0037-1606251. 
 13. Thomas C., Glinskii V., de Jesus Perez V., Sahay S. Portopulmonary Hypertension: From Bench to Bedside. Front. Med. (Lausanne). 2020. 7. 569413. doi: 10.3389/fmed.2020.569413. 
 14. Shao Y., Yin X., Qin T., et al. Prevalence and Associated Factors of Portopulmonary Hypertension in Patients with Portal Hypertension: A Case-Control Study. Biomed. Res. Int. 2021. 2021. 5595614. doi: 10.1155/2021/5595614. 
 15. Simonneau G., Montani D., Celermajer D.S., et al. Haemodynamic definitions and updated clinical classification of pulmonary hypertension. Eur. Respir. J. 2019. 53(1). 1801913. doi: 10.1183/13993003.01913-2018. 
 16. Chhabria M.S., Boppana L.K.T., Manek G., Tonelli A.R. Portopulmonary hypertension: A focused review for the internist. Cleve Clin. J. Med. 2023. 90(10). 632-639. doi: 10.3949/ccjm.90a.23023. 
 17. Atsukawa M., Tsubota A., Hatano M. et al. Prevalence and characteristics of portopulmonary hypertension in cirrhotic patients who underwent both hepatic vein and pulmonary artery cathe-terization. Hepatol. Res. 2020. 50(11). 1244-1254. doi: 10.1111/hepr.13560.
 18. Certain M.C., Baron A., Turpin M., et al. Outcomes of cirrho-tic patients with pre-capillary pulmonary hypertension and pulmonary vascular resistance between 2 and 3 Wood units. Eur. Respir. J. 2022. 60(2). 2200107. doi: 10.1183/13993003.00107-2022. 
 19. Bozbas S., Bozbas H. Portopulmonary hypertension in liver transplant candidates. World J. Gastroenterol. 2016. 22(6). 2024-2029. doi: 10.3748/wjg.v22.i6.2024.
 20. Beshay S., Sahay S., Humbert M. Evaluation and management of pulmonary arterial hypertension. Respir. Med. 2020. 171. 106099. doi: 10.1016/j.rmed.2020.106099.
 21. Moon A.M., Singal A.G., Tapper E.B. Contemporary Epidemiology of Chronic Liver Disease and Cirrhosis. Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2020. 18(12). 2650-2666. doi: 10.1016/j.cgh.2019.07.060. 
 22. Krowka M.J., Miller D.P., Barst R.J., et al. Portopulmonary hypertension: a report from the US-based REVEAL Registry. Chest. 2012. 141(4). 906-915. doi: 10.1378/chest.11-0160.
 23. Humbert M., Sitbon O., Chaouat A., et al. Pulmonary arterial hypertension in France: results from a national registry. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2006. 173(9). 1023-1030. doi: 10.1164/rccm.200510-1668OC. 
 24. Gibbs J.R., Coghlan J., Kiely D.G., Wort S.J. Pulmonary hypertension in UK clinical practice: an update. Br. J. Cardiol. 2015. 22(suppl. 1). S2-S15. doi: 10.5837/bjc.2015.s01.
 25. Sithamparanathan S., Nair A., Thirugnanasothy L., et al. Survival in portopulmonary hypertension: Outcomes of the United Kingdom National Pulmonary Arterial Hypertension Registry. J. Heart Lung Transplant. 2017. 36(7). 770-779. doi: 10.1016/j.healun.2016.12.014. 
 26. Savale L., Guimas M., Ebstein N., et al. Portopulmonary hypertension in the current era of pulmonary hypertension management. J. Hepatol. 2020. 73(1). 130-139. doi: 10.1016/j.jhep.2020.02.021. 
 27. Kawut S.M., Krowka M.J., Trotter J.F., et al. Clinical risk factors for portopulmonary hypertension. Hepatology. 2008. 48(1). 196-203. doi: 10.1002/hep.22275.
 28. Chen H.-S., Xing S.-R., Xu W.-G., et al. Portopulmonary hypertension in cirrhotic patients: prevalence, clinical features and risk factors. Exp. Ther. Med. 2013. 5(3). 819-824. doi: 10.3892/etm.2013.918.
 29. Navarro-Vergara D.I., Roldan-Valadez E., Cueto-Robledo G., Jurado-Hernandez M.Y. Portopulmonary Hypertension: Prevalence, Clinical and Hemodynamic Features. Curr. Probl. Cardiol. 2021. 46(3). 100747. doi: 10.1016/j.cpcardiol.2020.100747. 
 30. Weinfurtner K., Forde K. Hepatopulmonary Syndrome and Portopulmonary Hypertension: Current Status and Implications for Liver Transplantation. Curr. Hepatol. Rep. 2020. 19(3). 174-185. doi: 10.1007/s11901-020-00532-y. 
 31. Sendra C., Carballo-Rubio V., Sousa J.M. Hepatopulmonary Syndrome and Portopulmonary Hypertension: Management in Liver Transplantation in the Horizon 2020. Transplant. Proc. 2020. 52(5). 1503-1506. doi: 10.1016/j.transproceed.2020.02.057.
 32. Soulaidopoulos S., Goulis I., Cholongitas E. Pulmonary manifestations of chronic liver disease: a comprehensive review. Ann. Gastroenterol. 2020. 33(3). 237-249. doi: 10.20524/aog.2020.0474.
 33. Cartin-Ceba R., Krowka M.J. Pulmonary complications of portal hypertension. Clin. Liver Dis. 2019. 23(4). 683-711. doi: 10.1016/j.cld.2019.06.003. 
 34. Wakabayashi S.I., Joshita S., Kimura K., et al. Symptom-based portopulmonary hypertension screening questionnaire in Japanese patients with chronic liver disease. JGH Open. 2023. 7(8). 527-536. doi: 10.1002/jgh3.12939. 
 35. Ruopp N.F., Cockrill B.A. Diagnosis and Treatment of Pulmonary Arterial Hypertension: A Review. JAMA. 2022 Apr 12. 327(14). 1379-1391. doi: 10.1001/jama.2022.4402. PMID: 35412560.
 36. Benz F., Mohr R., Tacke F., et al. Pulmonary Complications in Patients with Liver Cirrhosis. J. Transl. Int. Med. 2020. 8(3). 150-158. doi: 10.2478/jtim-2020-0024. 
 37. Riou M., Jutant E.M., Mignard X., et al. [Liver diseases and pulmonary vascular disorders]. Rev. Med. Interne. 2018. 39(12). 925-934. doi: 10.1016/j.revmed.2018.07.015. 
 38. Xu H., Cheng B., Wang R., et al. Portopulmonary hypertension: current developments and future perspectives. Liver Res. 2022. 6(1). 10-20. doi: 10.1016/j.livres.2022.02.002.
 39. Galie N., Humbert M., Vachiery J.-L., et al. 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: The Joint Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS): Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). Eur. Respir. J. 2015. 46(4). 903-975. doi: 10.1183/13993003.01032-2015.
 40. Razavi-Khorasani N., Moazzami B., Dooghaie Moghadam A., et al. Pulmonary Complications in Candidates for Liver Transplantation. Middle East J. Dig. Dis. 2020. 12(3). 145-153. doi: 10.34172/mejdd.2020.176. 
 41. Ramsay M. Portopulmonary hypertension and right heart failure in patients with cirrhosis. Curr. Opin. Anaesthesiol. 2010. 23(2). 145-150. doi: 10.1097/ACO.0b013e32833725c4.
 42. Martin P., DiMartini A., Feng S., et al. Evaluation for liver transplantation in adults: 2013 practice guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases and the American Society of Transplantation. Hepatology. 2014. 59(3). 1144-65. doi: 10.1002/hep.26972.
 43. DesJardin J.T., Manicardi M., Svetlichnaya Y., et al. Noninvasive estimation of pulmonary vascular resistance improves portopulmonary hypertension screening in liver transplant candidates. Clin. Transplant. 2019. 33(7). e13585. doi: 10.1111/ctr.13585. 
 44. Kossaify A. Echocardiographic Assessment of the Right Ventricle, from the Conventional Approach to Speckle Tracking and Three-Dimensional Imaging, and Insights into the "Right Way" to Explore the Forgotten Chamber. Clin. Med. Insights Cardiol. 2015. 9. 65-75. doi: 10.4137/CMC.S27462. 
 45. Bart N.K., Liu K., Kotlyar E., Keogh A.M. Portopulmonary Hypertension: The Interplay Between the Liver and Pulmonary Arteries. Heart Lung Circ. 2022. 31(9). 1185-1187. doi: 10.1016/j.hlc.2022.07.010. 
 46. O’Leary J.M., Assad T.R., Xu M., et al. Lack of a Tricuspid Regurgitation Doppler Signal and Pulmonary Hypertension by Invasive Measurement. J. Am. Heart Assoc. 2018. 7(13). e009362. doi: 10.1161/JAHA.118.009362.
 47. Koulava A., Sannani A., Levine A., et al. Diagnosis, Treatment, and Management of Orthotopic Liver Transplant Candidates With Portopulmonary Hypertension. Cardiol. Rev. 2018. 26(4). 169-176. doi: 10.1097/CRD.0000000000000195. 
 48. Hoeper M.M., Lee S.H., Voswinckel R., et al. Complications of right heart catheterization procedures in patients with pulmonary hypertension in experienced centers. J. Am. Coll. Cardiol. 2006. 48(12). 2546-2552. doi: 10.1016/j.jacc.2006.07.061. 
 49. Cueto-Robledo G., Tapia-Paredes A., Garcia-Cesar M., et al. Evaluation of Hepatic Hemodynamics (Hepatic Venous Pressure Gradient) During Right Heart Catheterization: A Comprehensive Review. Curr. Probl. Cardiol. 2022. 47(9). 101278. doi: 10.1016/j.cpcardiol.2022.101278.
 50. DuBrock H.M., Salgia R.J., Sussman N.L., et al. Portopulmonary Hypertension: A Survey of Practice Patterns and Provider Attitudes. Transplant. Direct. 2019. 5(6). e456. doi: 10.1097/TXD.0000000000000900. 
 51. Krowka M.J., Fallon M.B., Kawut S.M., et al. International Liver Transplant Society Practice Guidelines: Diagnosis and Management of Hepatopulmonary Syndrome and Portopulmonary Hypertension. Transplantation. 2016. 100(7). 1440-1452. doi: 10.1097/TP.0000000000001229.
 52. D’Alto M., Romeo E., Argiento P., D’Andrea A., et al. Accuracy and precision of echocardiography versus right heart catheterization for the assessment of pulmonary hypertension. Int. J. Cardiol. 2013. 168(4). 4058-4062. doi: 10.1016/j.ijcard.2013.07.005.
 53. Porres-Aguilar M., Duarte-Rojo A., Krowka M.J. Transthoracic echocardiography screening for the detection of portopulmonary hypertension: work in progress. Liver Transpl. 2013. 19(6). 573-574. doi: 10.1002/lt.23663.
 54. Savale L., Manes A. Pulmonary arterial hypertension populations of special interest: portopulmonary hypertension and pulmonary arterial hypertension associated with congenital heart disease. Eur. Heart J. Suppl. 2019. 21(Suppl. K). K37-K45. doi: 10.1093/eurheartj/suz221.
 55. AbuHalimeh B., Krowka M.J., Tonelli A.R. Treatment Barriers in Portopulmonary Hypertension. Hepatology. 2019. 69(1). 431-443. doi: 10.1002/hep.30197.
 56. Grünig E., Eichstaedt C., Barberà J.-A., et al. ERS statement on exercise training and rehabilitation in patients with severe chronic pulmonary hypertension. Eur. Respir. J. 2019. 53(2). 1800332. doi: 10.1183/13993003.00332-2018.
 57. Morris N.R., Kermeen F.D., Holland A.E. Exercise-based rehabilitation programmes for pulmonary hypertension. Cochrane Database Syst. Rev. 2023. 3(3). CD011285. doi: 10.1002/14651858.CD011285.pub3.
 58. Grünig E., Benjamin N., Krüger U., et al. General measures and supportive therapy for pulmonary arterial hypertension: updated recommendations from the Cologne Consensus Conference 2018. Int. J. Cardiol. 2018. 272S. 30-36. doi: 10.1016/j.ijcard.2018.08.085.
 59. Jose A., Jones C.R., Elwing J.M. Struggling Between Liver Transplantation and Portopulmonary Hypertension. Heart Fail Clin. 2023. 19(1). 55-65. doi: 10.1016/j.hfc.2022.08.017.
 60. Galiè N., Humbert M., Vachiery J.-L., et al. 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: the Joint Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS): Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). Eur. Heart J. 2016. 37(1). 67-119. doi: 10.1093/eurheartj/ehv317. 
 61. Farha S., Saygin D., Park M.M., et al. Pulmonary arterial hypertension treatment with carvedilol for heart failure: a randomized controlled trial. JCI Insight. 2017. 2(16). e95240. doi: 10.1172/jci.insight.95240.
 62. Deroo R., Trépo E., Holvoet T., et al. Vasomodulators and Liver Transplantation for Portopulmonary Hypertension: Evidence From a Systematic Review and Meta-Analysis. Hepatology. 2020 Nov. 72(5). 1701-1716. doi: 10.1002/hep.31164.
 63. Galiè N., Channick R.N., Frantz R.P., et al. Risk stratification and medical therapy of pulmonary arterial hypertension. Eur. Respir. J. 2019. 53(1). 1801889. doi: 10.1183/13993003.01889-2018.
 64. White R.J., Jerjes-Sanchez C., Bohns Meyer G.M., et al. Combination therapy with oral treprostinil for pulmonary arterial hypertension. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2020. 201(6). 707-717. doi: 10.1164/rccm.201908-1640OC.
 65. Sitbon O., Vonk Noordegraaf A. Epoprostenol and pulmonary arterial hypertension: 20 years of clinical experience. Eur. Respir. Rev. 2017. 26(143). 160055. https://doi: org/10.1183/16000617.0055-2016.
 66. El Yafawi R., Wirth J.A. What Is the Role of Oral Prostacyclin Pathway Medications in Pulmonary Arterial Hypertension Management? Curr. Hypertens. Rep. 2017. 19(12). 97. doi: 10.1007/s11906-017-0796-0.
 67. Gomberg-Maitland M., Olschewski H. Prostacyclin therapies for the treatment of pulmonary arterial hypertension. Eur. Respir. J. 2008. 31(4). 891-901. doi: 10.1183/09031936.00097107.
 68. Fix O.K., Bass N.M., De Marco T., Merriman R.B. Long-term follow-up of portopulmonary hypertension: effect of treatment with epoprostenol. Liver Transpl. 2007. 13(6). 875-885. doi: 10.1002/lt.21174.
 69. Awdish R.L.A., Cajigas H.R. Early initiation of prostacyclin in portopulmonary hypertension: 10 years of a transplant center’s experience. Lung. 2013. 191(6). 593-600. doi: 10.1007/s00408-013-9501-5. 
 70. Melgosa M.T., Ricci G.L., García-Pagan J.C., et al. Acute and long-term effects of inhaled iloprost in portopulmonary hypertension. Liver Transpl. 2010. 16(3). 348-356. doi: 10.1002/lt.21997.
 71. Hoeper M.M., Seyfarth H.J., Hoeffken G., et al. Experience with inhaled iloprost and bosentan in portopulmonary hypertension. Eur. Respir. J. 2007. 30(6). 1096-1102. doi: 10.1183/09031936.00032407. 
 72. Kim E.J., Shin M.-S., Oh K.Y., et al. Successful management of portopulmonary hypertension with beraprost. Eur. J. Gastroenterol. Hepatol. 2010. 22(12). 1503-1505. doi: 10.1097/MEG.0b013e32833f2259.
 73. Hollatz T.J., Musat A., Westphal S., et al. Treatment with sildenafil and treprostinil allows successful liver transplantation of patients with moderate to severe portopulmonary hypertension. Liver Transpl. 2012 Jun. 18(6). 686-695. doi: 10.1002/lt.23407. 
 74. Tapson V.F., Torres F., Kermeen F., et al. Oral treprostinil for the treatment of pulmonary arterial hypertension in patients on background endothelin receptor antagonist and/or phosphodiesterase type 5 inhibitor therapy (the FREEDOM-C2 study): a randomized controlled trial. Chest. 2013. 144(3). 952-958. doi: 10.1378/chest.12-2875.
 75. Sitbon O., Channick R., Chin K.M., et al. Selexipag for the Treatment of Pulmonary Arterial Hypertension. N. Engl. J. Med. 2015. 373(26). 2522-2533. doi: 10.1056/NEJMoa1503184.
 76. Hoeper M.M., Halank M., Marx C., et al. Bosentan therapy for portopulmonary hypertension. Eur. Respir. J. 2005. 25(3). 502-508. doi: 10.1183/09031936.05.00080804. 
 77. Savale L., Magnier R., Le Pavec J., et al. Efficacy, safety and pharmacokinetics of bosentan in portopulmonary hypertension. Eur. Respir. J. 2013. 41(1). 96-103. doi: 10.1183/09031936.00117511. 
 78. Cartin-Ceba R., Swanson K., Iyer V., et al. Safety and efficacy of ambrisentan for the treatment of portopulmonary hypertension. Chest. 2011. 139(1). 109-114. doi: 10.1378/chest.10-0574.
 79. Halank M., Knudsen L., Seyfarth H.-J., et al. Ambrisentan improves exercise capacity and symptoms in patients with portopulmonary hypertension. Z. Gastroenterol. 2011. 49(9). 1258-1262. doi: 10.1055/s-0031-1273393.
 80. Preston I.R., Burger C.D., Bartolome S., et al. Ambrisentan in portopulmonary hypertension: a multicenter, open-label trial. J. Heart Lung Transplant. 2020. 39(5). 464-472. doi: 10.1016/j.healun.2019.12.008.
 81. Sitbon O., Bosch J., Cottreel E., et al. Macitentan for the treatment of portopulmonary hypertension (PORTICO): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 4 trial. Lancet Respir. Med. 2019. 7(7). 594-604. doi: 10.1016/S2213-2600(19)30091-8.
 82. Krowka M., Cottreel E., Hoeper M.M., et al. Macitentan Improves Risk Categorization for Liver Transplant Mortality in Patients with Portopulmonary Hypertension: A PORTICO Study Post Hoc Analysis. Liver Transpl. 2020. 26(7). 935-940. doi: 10.1002/lt.25747.
 83. Kim N.H., Chin K.M., McLaughlin V.V., et al. Safety of Macitentan for the Treatment of Portopulmonary Hypertension: Real-World Evidence from the Combined OPUS/OrPHeUS Studies. Pulm. Ther. 2024 Jan 7. doi: 10.1007/s41030-023-00251-x. Online ahead of print. PMID: 38184507.
 84. Hemnes A.R., Robbins I.M. Sildenafil monotherapy in portopulmonary hypertension can facilitate liver transplantation. Liver Transpl. 2009. 15(1). 15-19. doi: 10.1002/lt.21479.
 85. Rossi R., Talarico M., Schepis F., et al. Effects of sildenafil on right ventricular remodeling in Portopulmonary hypertension. Pulm. Pharmacol. Ther. 2021. 70. 102071. doi: 10.1016/j.pupt.2021.102071.
 86. Fisher J.H., Johnson S.R., Chau C., et al. Effectiveness of phosphodiesterase-5 inhibitor therapy for portopulmonary hypertension. Can. Respir. J. 2015. 22(1). 42-46. doi: 10.1155/2015/810376.
 87. Cheng C.H., Wang Y.C., Wu T.H., et al. Sildenafil monotherapy to treat portopulmonary hypertension before liver transplant. Transplant. Proc. 2019. 51(5). 1435-1438. doi: 10.1016/j.transproceed.2019.01.139.
 88. Wang Y.W., Lin H.C., Yang Y.Y., et al. Sildenafil decreased pulmonary arterial pressure but may have exacerbated portal hypertension ina patient with cirrhosis and portopulmonary hypertension. J. Gastroenterol. 2006. 41(6). 593-597. doi: 10.1007/s00535-006-1809-y.
 89. Cartin-Ceba R., Halank M., Ghofrani H.A., et al. Riociguat treatment for portopulmonary hypertension: a subgroup analysis from the PATENT-1/-2 studies. Pulm. Circ. 2018. 8(2). 2045894018769305. doi: 10.1177/2045894018769305. 
 90. Stasch J.P., Evgenov O.V. Soluble guanylate cyclase stimulators in pulmonary hypertension. Handb. Exp. Pharmacol. 2013. 218. 279-313. doi: 10.1007/978-3-642-38664-0_12. 
 91. Ghofrani H.-A., Galiè N., Grimminger F., et al. Riociguat for the treatment of pulmonary arterial hypertension. N. Engl. J. Med. 2013. 369(4). 330-340. doi: 10.1056/NEJMoa1209655.
 92. Rubin L.J., Galiè N., Grimminger F., et al. Riociguat for the treatment of pulmonary arterial hypertension: a long-term extension study (PATENT-2). Eur. Respir. J. 2015. 45(5). 1303-1313. doi: 10.1183/09031936.00090614. 
 93. DuBrock H.M., Goldberg D.S., Sussman N.L., et al. Predictors of Waitlist Mortality in Portopulmonary Hypertension. Transplantation. 2017. 101(7). 1609-1615. doi: 10.1097/TP.0000000000001666.
 94. Cartin-Ceba R., Burger C., Swanson K., et al. Clinical outcomes after liver transplantation in patients with portopulmonary hypertension. Transplantation. 2021. 105(10). 2283-2290. doi: 10.1097/TP.0000000000003490.
 95. Tamura Y., Tamura Y., Taniguchi Y., Atsukawa M. Current clinical understanding and effectiveness of portopulmonary hypertension treatment. Front. Med. (Lausanne). 2023. 10. 1142836. doi: 10.3389/fmed.2023.1142836. 
 96. Jose A., Shah S.A., Anwar N., et al. Pulmonary Vascular Resistance Predicts Mortality and Graft Failure in Transplantation Patients with Portopulmonary Hypertension. Liver Transpl. 2021. 27(12). 1811-1823. doi: 10.1002/lt.26091.
 97. Krowka M.J., Plevak D.J., Findlay J.Y., et al. Pulmonary hemodynamics and perioperative cardiopulmonary-related mortality in patients with portopulmonary hypertension undergoing liver transplantation. Liver Transpl. 2000. 6(4). 443-450. doi: 10.1053/jlts.2000.6356.
 98. DuBrock H.M., Del Valle K.T., Krowka M.J. Mending the Model for End-stage Liver Disease: an in-depth review of the past, present, and future portopulmonary hypertension Model for End-stage Liver Disease exception. Liver Transpl. 2022. 28(7). 1224-1230. doi: 10.1002/lt.26422.
 99. DuBrock H.M., Runo J.R., Sadd C.J., et al. Outcomes of Liver Transplantation in Treated Portopulmonary Hypertension Patients with a Mean Pulmonary Arterial Pressure 
 100. ≥ 35 mm Hg. Transplant Direct. 2020. 6(12). e630. doi: 10.1097/TXD.0000000000001085.
 101. Soulaidopoulos S., Cholongitas E., Giannakoulas G., et al. Review article: Update on current and emergent data on hepatopulmonary syndrome. World J. Gastroenterol. 2018. 24(12). 1285-1298. doi: 10.3748/wjg.v24.i12.1285.
 102. Tokushige K., Kogiso T., Egawa H. Current Therapy and Liver Transplantation for Portopulmonary Hypertension in Japan. J. Clin. Med. 2023. 12(2). 562. doi: 10.3390/jcm12020562. 
 103. Reymond M., Barbier L., Salame E., et al. Does Portopulmonary Hypertension Impede Liver Transplantation in Cirrhotic Patients? A French Multicentric Retrospective Study. Transplantation. 2018. 102(4). 616-622. doi: 10.1097/TP.0000000000001981. 
 104. Li J., Zhuang Q., Zhang X., et al. Prevalence and Prognosis of Portopulmonary Hypertension in 223 Liver Transplant Recipients. Can. Respir. J. 2018. 2018. 9629570. doi: 10.1155/2018/9629570.
 105. Kandil S. Intraoperative anesthetic management of the liver transplant recipient with portopulmonary hypertension. Curr. Opin. Organ. Transplant. 2019. 24(2). 121-130. doi: 10.1097/MOT.0000000000000613.
 106. Rudnick M.R., De Marchi L., Plotkin J.S. Hemodynamic monitoring during liver transplantation: a state of the art review. World J. Hepatol. 2015. 7(10). 1302-1311. doi: 10.4254/wjh.v7.i10.1302.
 107. Kwon H.M., Hwang G.S. Cardiovascular dysfunction and liver transplantation. Korean J. Anesthesiol. 2018. 71(2). 85-91. doi: 10.4097/kjae.2018.71.2.85.

Повернутися до номеру