Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Біль. Суглоби. Хребет" Том 13, №2, 2023

Повернутися до номеру

Звернення головного редактора

Шановні читачі!
 
У вас в руках друге число нашого журналу в цьому році. Ми продовжуємо працювати, незважаючи на виклики вій–ни, і маємо нові здобутки. З 2023 року статті наших авторів ви знайдете в наукометричній реферативній базі даних рецензованих наукових досліджень Scopus, у квітні цього року Міністерство освіти і науки України внесло наш журнал до Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук і ступеня доктора філософії (категорія «Б»). Тож насамперед дозвольте подякувати всім членам редакційної колегії та рецензентам за кропітку роботу над журналом, а нашим авторам — за ...

Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.Повернутися до номеру