Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkraineNeuroGlobal


UkraineNeuroGlobal

Міжнародний неврологічний журнал Том 19, №3, 2023

Повернутися до номеру

Стан когнітивних функцій та процесів дифузії в білій речовині великих півкуль головного мозку в здорових осіб середнього та похилого віку

Автори: Семьонова О.В. (1), Мироняк Л.А. (2)
(1) — Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна
(2) — Державна установа «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України», м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Зростання числа хворих на деменцію в популяції старіючого населення країн з розвиненою економікою суттєво підвищує актуальність диференціальної діагностики когнітивних порушень та вікасоційованих пізнавальних розладів. Мета дослідження: визначити критерії фізіологічних змін когнітивного статусу та процесів дифузії в білій речовині головного мозку в умовно здорових осіб середнього і похилого віку. Матеріали та методи. Обстежено 39 умовно здорових осіб середнього (СВ: 45–59 р., n = 19) і похилого (ПВ: 60–75 р., n = 20) віку. Нейропсихологічні дослідження — тестування за когнітивними шкалами: MoCA, MMSE, FAB, SVF і PVF. Молекулярну дифузію в білій речовині головного мозку досліджували методом DTI-МРТ (Ingenia 3Т, Philips). Результати. Доведено існування кореляційних зв’язків помірної сили між віком та бальними оцінками батареї лобної дисфункції (rs = –0,443), пам’яті (rs = –0,444) й виконавчої здатності (rs = –0,542). Пізнавальні функції в групах СВ і ПВ не відрізняються за станом когнітивних доменів називання (ІІ), пам’яті (ІІІ), мовлення (VIII), відстроченого відтворення (Х), орієнтації (ХІ), семантичної та фонетичної швидкості мовлення. Водночас вірогідними є відмінності в здатності до концентрації уваги (IV, VI, AIS: p = 0,038; 0,043; < 0,001), мовлення (VII, LIS: p< 0,001), абстракції (ІХ: р = 0,008) та візуально-оптичного гнозису (VIS: р = 0,002). Встановлено, що фізіологічні вікові зміни молекулярної дифузії в білій речовині великих півкуль головного мозку характеризуються зменшенням на 21,0–37,0 % (p = 0,02 — < 0,001) анізотропної та зростанням на 16,3–29,5 % (р < 0,001) вільної дифузії молекул води в провідних трактах та поза їх межами.

Background. The growing number of patients with dementia in aging population of developed countries significantly increases the relevance of differential diagnosis of cognitive impairment and age-associated cognitive disorders. The purpose of the study was to determine the criteria for physiological changes in cognitive status and diffusion processes in brain’s white matter in healthy middle-aged and elderly people. Material and ­methods. Thirty-nine healthy middle-aged (45–59 years, n = 19) and elderly patients (60–75 years, n = 20) were examined. Neuropsychological testing was performed using the following scales: Montreal Cognitive Assessment, Mini-Mental State Examination, Frontal Assessment Battery, Semantic Verbal Fluency (SVF) and Phonemic Verbal Fluency (PVF). Molecular diffusion in brain’s white matter was investigated by diffusion tensor imaging (Ingenia 3.0T, Philips). Results. Moderate positive correlations were found between age and the Frontal Assessment Battery score (rs = –0.443), memory (rs = –0.444) and executive function (rs = –0.542). Cognitive functions in middle-aged and elderly patients didn’t differ in cognitive domains of naming (II), memory (III), language (VIII), delayed reproduction (X), orientation (XI), semantic and phonemic verbal fluency. At the same time, differences in attention (IV, VI, AIS: p = 0.038; 0.043; < 0.001), language (VII, LIS: p < 0.001), abstraction (IX: p = 0.008) and visuospatial function (VIS: p = 0.002) were significant. Physiolo-gical age-related changes of molecular diffusion in the white matter of the cerebral hemispheres are characterized by a decrease of 21.0–37.0 % (p = 0.02 — < 0.001) in anisotropic and an increase of 16.3–29.5 % (p < 0.001) in free diffusion of water molecules in the conductive tracts and beyond them.


Ключові слова

вікові зміни; середній вік; похилий вік; когнітивні функції; коефіцієнт фракційної анізотропії; середній коефіцієнт дифузії; біла речовина великих півкуль головного мозку

age-related changes; middle age; elderly age; cognitive functions; fractional anisotropy coefficient; mean diffusion coefficient; white matter of the cerebral hemispheres


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Копчак О.О., Бачинська Н.Ю. Характеристики когнітивних функцій у пацієнтів різного віку з дисциркуляторною енцефалопатією за наявності метаболічного синдрому. Український неврологічний журнал. 2018. № 2. С. 51-57. 
2. Семьонова О.В. Церебральна хвороба малих судин: морфологічні, нейропсихологічні та нейровізуалізаційні зіставлення. Radiation Diagnostic. Radiation Therapy. 2021. Т. 4 (12). С. 35-60. 
3. Стаднік С.М. Клінічна характеристика когнітивних розладів у пацієнтів із фібриляцією передсердь. Міжнародний неврологічний журнал. 2013. Т. 8(62). С. 69-74. 
4. Ушакова І.М. Вікова психологія. Курс лекцій. Харків: НУЦЗУ, 2016. С. 123. 
5. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing, 2013. 87.122. 992. 
6. Biesbroek J.M., Leemans A., Den Bakker H., et al. Microstructure of strategic white matter tracts and cognition in memory clinic patients with vascular brain injury. Demential Geriatric Cognitive Disorders. 2017. 4.4. 268-282. DOI: 10.1159/000485376.
7. Blatter D.D., Bigler E.D., Gale S.D., et al. Quantitative volumetric analysis of brain MR: normative database spanning 5 decades of life. Am. J. Neuroradiol. 1995. 16(2). 241-251. 
8. Burke S.N. Neural plasticity in the ageing brain. Nat. Rev. Neur. 2006. 7. 30-40. 
9. Carson N., Leach L., Murphy K.J. A re-examination of Montreal Cognitive Assessment (MoCA) cutoff scores. Geriartr. Psych. 2018. 33(2). 379-388. 
10.  Charidimou A., Pantoni L., Love S. The concept of sporadic cerebral small vessel disease: A road map on key definitions and current concepts. Int. J. Stroke. 2016. 11(1). 6-18. DOI: 10.1177/1747493015607485. 
11.  D’Souza M.M., Gorthi S.P., Vadwala K. et al. Diffusion tensor tractography in cerebral small vessel disease: correlation with cognitive function. Neuroradiologic Journal. 2018. 31(1). DOI: 10.1177/1971400916682753.
12.  Hamilton O.K.L., Backhouse E.V., Janssen E., et al. Cognitive impairment in sporadic cerebral small vessel disease: A systematic review and meta-analysis. Alzheimers Dement. 2021. 17(4). 665-685. DOI: 10.1002/alz.12221. 
13.  Harada C.N., Natelson Love M.C., Triebeld К. Normal Cognitive Aging. Clin. Geriatr. Med. 2013. 29(4). 737-752. DOI: 10.1016/j.cger.2013.07.002.-155.
14.  Helenius J., Soinne L., Perkiö J., et al. Diffusion-weighted MR imaging in normal human brains in various age groups. AJNR Am. J. Neuroradiol. 2002. 23(2). 194-199. 
15.  Julayanont P., Brousseau M., Chertkow H., Phillips N., Nasreddine Z.S. Montreal Cognitive Assessment Memory Index Score (MoCA-MIS) as a predictor of conversion from mild cognitive impairment to Alzheimer’s disease. J. Am. Geriatr. Soc. 2014. 62(4). 679-684. DOI: 10.1111/jgs.12742. 
16.  Lezak M., Howieson D., Bigler E., Tranel D. Neuropsychological Assessment. New York: Oxford University Press, 2012.
17.  MacDonald M.E., Pike G.B. MRI of healthy brain aging: A review. NMR in Biomedicine. 2021. 4564. 
18.  Petersen R. Mild cognitive impairment. Continuum (Minneap Minn). 2016. 22(2). 404-418. DOI: 0.1212/con.0000000000000313. 
19. Rathee R., Rallabandi S.V.P., Roy P.K. Age-related Differences in White Matter Integrity in Healthy Human Brain: Evidence from Structural Mri and Diffusion Tensor Imaging. Magnetic Resonance Insights. 2016. 9. 
20. Singh-Manoux A., Kivimaki M., Glymour M.M., et al. Timing of onset of cognitive decline: results from Whitehall II prospective cohort study. BMJ. 2012.

Повернутися до номеру