Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkraineNeuroGlobal


UkraineNeuroGlobal

Міжнародний неврологічний журнал Том 19, №2, 2023

Повернутися до номеру

Валідація української та російської версій шкали KPSS

Автори: I.V. Khubetova (1), T.M. Slobodin (2), N.M. Pavlyshyna (3), O.O. Kripchak (4), Yu.M. Vorokhta (5)
(1) — Odesa Regional Clinical Hospital, Odesa, Ukraine
(2) — Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine
(3) — Ammerland-Clinic GmbH, Westerstede, Germany
(4) — Lviv Regional Clinical Hospital, Lviv, Ukraine
(5) — PMC “Expert Health”, Odesa, Ukraine

Рубрики: Неврологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Метою дослідження є валідація української та російської версій шкали KPPS. Матеріали та методи. Дослідження проводилось на базі Одеської обласної клінічної лікарні в 2018–2020 рр. Було обстежено 160 пацієнтів із хворобою Паркінсона, верифікованою за критеріями UK Brain Bank (основна група), та 100 осіб того ж віку без ознак екстрапірамідної патології (контрольна група). Усі пацієнти обстежені відповідно до вимог чинних клінічних протоколів. Крім того, усі учасники дослідження відповідали на питання української або російської версій шкали KPPS. Для багаторазових порівнянь використовували метод Манна — Уїтні з поправкою Бенджаміні — Хохберга. Результати. Біль різного ступеня вираженості зафіксовано в 121 із 160 (75,6 %) пацієнтів із хворобою Паркінсона. У контрольній групі випадків болю не було. Найпоширенішими були нічний (52,5 %) та опорно-руховий біль, як ізольований (23,1 %), так і в різних комбінаціях (до 65,6 %). Біль, пов’язаний із руховими флуктуаціями, виникав у 27 (5,1 %) випадках. Центральний хронічний біль виявлений у 22 (13,8 %) хворих, вісцеральний хронічний біль — в 11 (6,9 %). Орофаціальний біль відзначено в 19 (11,9 %) пацієнтів. Біль, пов’язаний із набряком та ознаками запалення, виявлено в 24 (15,0 %), корінцевий — у 17 (10,6 %) випадках. Альфа Кронбаха для всіх доменів опитувальника була вищою за 0,7. Інтенсивність болю за візуальною аналоговою шкалою корелювала з оцінкою за шкалою KPSS (r = 0,53). Висновки. У результаті дослідження отримано дані, що свідчать про прийнятну валідність української та російської версій шкали KPSS. Її можна рекомендувати для широкого використання при оцінці фенотипу болю та його інтенсивності в пацієнтів із хворобою Паркінсона.

Background. The purpose of the study is to validate the Ukrainian and Russian versions of the King’s Parkinson’s disease Pain Scale (KPPS). Materials and methods. The study was conducted at the Odesa Regional Clinical Hospital in 2018–2020. We examined 160 patients with Parkinson’s disease verified by the Parkinson’s UK Brain Bank criteria (main group) and 100 people of the same age without signs of extrapyramidal pathology (controls). All patients were examined in accordance with the requirements of current clinical protocols. Additionally, all study participants answered the questions of the KPPS provided in the Ukrainian or Russian version. Mann-Whitney method with Benjamini-Hochberg correction was used for multiple comparisons. Results. Pain of varying severity was detected in 121 of 160 (75.6 %) patients with PD. There were no cases of pain in the control group. The most common was nocturnal (52.5 %) and musculoskeletal pain, both isolated (23.1 %) and in various combinations (up to 65.6 %). Pain associated with motor fluctuations occurred in 27 (5.1 %) cases. Central chronic pain was detected in 22 (13.8 %) patients, visceral chronic pain — in 11 (6.9 %). Orofacial pain was noted in 19 (11.9 %) cases. Pain associated with edema and signs of inflammation was found in 24 (15.0 %), radicular pain — in 17 (10.6 %) people. Cronbach’s alpha for all domains of the scale was higher than 0.7. Pain severity by the visual analogue scale correlated with the KPSS score (r = 0.53). Conclusions. The study data indicated the acceptable validity of the Ukrainian and Russian versions of the KPSS. The questionnaire can be recommended for widespread use in assessing the phenotype of pain and its severity in patients with Parkinson’s disease.


Ключові слова

хвороба Паркінсона; біль; діагностика; шкала KPSS; валідація; оцінка

Parkinson disease; pain; diagnosis; KPSS; validation; assessment


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Capriotti T., Terzakis K. Parkinson Disease. Home Healthcare Now. 2016 Jun. 34(6). 300-7. doi: 10.1097/NHH.0000000000000398.
2. Tysnes O.B., Storstein A. Epidemiology of Parkinson’s di-sease. J. Neural. Transm. (Vienna). 2017 Aug. 124(8). 901-905. doi: 10.1007/s00702-017-1686-y.
3. Balestrino R., Schapira A.H.V. Parkinson disease. Eur. J. Neurol. 2020 Jan. 27(1). 27-42. doi: 10.1111/ene.14108.
4. Schapira A.H.V., Chaudhuri K.R., Jenner P. Non-motor features of Parkinson disease. Nat. Rev. Neurosci. 2017 Jul. 18(7). 435-450. doi: 10.1038/nrn.2017.62.
5. Cabreira V., Massano J. Doença de Parkinson: Revisão Clínica e Atualização [Parkinson’s Disease: Clinical Review and Update]. Acta Med. Port. 2019 Oct 1. 32(10). 661-670. doi: 10.20344/amp.11978 (in Portuguese).
6. Хубетова І.В. Хронічний біль при хворобі Паркінсона: результати аналізу регіонального реєстру. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2020. 2. 183-188. doi: 10.11603/1811-2471.2020.v.i2.11341.
7. Pain. A Review Guide. Alaa Abd-Elsayed (ed.). Springer Nature: Switzerland AG, Cham; 2019. 1175 p.
8. Rodríguez-Violante M., Alvarado-Bolaños A., Cervantes-Arriaga A., Martinez-Martin P., Rizos A., Chaudhuri K.R. Clinical Determinants of Parkinson’s Disease-associated Pain Using the King’s Parkinson’s Disease Pain Scale. Mov. Disord. Clin. Pract. 2017 Feb 6. 4(4). 545-551. doi: 10.1002/mdc3.12469.
9. Chaudhuri K.R., Rizos A., Trenkwalder C., Rascol O., Pal S. et al.; EUROPAR and the IPMDS Non Motor PD Study Group. King’s Parkinson’s disease pain scale, the first scale for pain in PD: an international validation. Mov. Disord. 2015 Oct. 30(12). 1623-31. doi: 10.1002/mds.26270.
10. Trenkwalder C., Chaudhuri K.R., Martinez-Martin P., Rascol O., Ehret R. et al.; PANDA study group. Prolonged-release oxycodone-naloxone for treatment of severe pain in patients with Parkinson’s disease (PANDA): a double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Lancet Neurol. 2015 Dec. 14(12). 1161-70. doi: 10.1016/S1474-4422(15)00243-4.
11. Mapi Trust. Електронний ресурс. URL: https://mapi-trust.org.
12. Хубетова И.В. Характеристики боли при болезни Паркинсона. Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія. 2019. 1. 87-92.
13. Антамонов М.Ю. Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. Киев, 2006. 568 с.

Повернутися до номеру