Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №3, 2022

Back to issue

Малоінвазивні сироваткові маркери фіброзних змін печінки у хворих із неалкогольною жировою хворобою печінки

Authors: Степанов Ю.М., Діденко В.І., Кленіна І.А., Татарчук О.М., Петішко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета дослідження: визначити малоінвазивні сироваткові маркери фіброзних змін печінки у хворих із неалкогольною жировою хворобою печінки (НАЖХП). 
Матеріали і методи. Обстежені 108 пацієнтів із НАЖХП, які знаходилися на лікуванні у відділенні захворювань печінки та підшлункової залози ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України». 
Жорсткість печінки вимірювали у хворих неінвазивно за допомогою кількісної зсувнохвильової еластографії (2-D ЗХЕ) в кПа, що дозволило нам розділити хворих із наявністю (64 хворі) та відсутністю фіброзу (44 хворі). Контрольну групу становили 30 практично здорових осіб.
Рівень інсуліну визначали ІФА тест-системами фірми «DRG International, Inc.». Оцінку інсулінорезистентності проводили за допомогою індексу HOMA-IR, що розраховували за формулою: HOMA-IR = глюкоза натще ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue