Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №3, 2022

Back to issue

Аналіз особливостей ендоскопічної картини слизової оболонки товстої кишки у хворих на хворобу Крона залежно від тяжкості перебігу захворювання

Authors: Сімонова О.В., Стойкевич М.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета роботи: оцінити макроскопічний стан слизової оболонки (СО) товстої кишки (ТК) у хворих на хворобу Крона (ХК) залежно від тяжкості перебігу захворювання.
Матеріали і методи. Ендоскопічне дослідження ТК виконано 13 пацієнтам із ХК (8 жінок, 5 чоловіків), із них 7 пацієнтів із перебігом хвороби середнього ступеня (І група), 6 — тяжкого ступеня (ІІ група).
Результати. Майже в половини хворих ураження СО ТК було сегментарним (46,2 %). Частіше було відмічене лівобічне ураження ТК (38,5 %), майже у третини хворих виявлене залучення клубової кишки, тотальний коліт — у 15,4 %, ураження прямої кишки й баугінієвої заслонки зафіксоване в 7,7 % випадків. Зміни рельєфу СО ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue