Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №3, 2022

Back to issue

Особливості ліпідного метаболізму в пацієнтів із різним індексом маси тіла

Authors: Мосійчук Л.М., Карачинова В.А.,Кленіна І.А., Петішко О.П.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета: оцінити вміст показників ліпідного обміну в сироватці крові пацієнтів із високим, низьким та нормальним індексом маси тіла (ІМТ) при захворюваннях шлунково-кишкового тракту (ШКТ).
Матеріали і методи. Обстежені 40 пацієнтів із захворюваннями ШКТ, які знаходилися на стаціонарному лікуванні в ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України». Середній вік становив (36,9 ± 1,7) року. Залежно від показника ІМТ пацієнти були розділені на 3 групи: І — із високим ІМТ (n = 20), ІІ — із низьким ІМТ (n = 11), ІІІ — із нормальним ІМТ (n = 9). Контрольну групу становили 20 здорових осіб. У сироватці крові визначали вміст загального холестерину (ХС), тригліцеридів (ТГ), холестерину ліпопротеїнів високої щільності ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue