Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Gastroenterology" Том 56, №3, 2022

Back to issue

Спектр насичених жирних кислот у крові пацієнтів із запальними захворюваннями кишечника

Authors: Карачинова В.А., Кленіна І.А., Стойкевич М.В.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Categories: Gastroenterology

Sections: Medical forums

print version

Мета: оцінка вмісту насичених жирних кислот (НЖК) у крові хворих при різній тяжкості перебігу запальних захворювань кишечника (ЗЗК).
Матеріали і методи. Обстежені 37 пацієнтів із ЗЗК, середній вік яких становив (38,5 ± 2,1) року. Серед них із неспецифічним виразковим колітом було 27 пацієнтів, а із хворобою Крона — 10 пацієнтів. У 24 хворих визначено легкий (І група), а у 13 — середній ступінь (ІІ група) тяжкості ЗЗК. Контрольну групу становили 16 здорових осіб. Хроматографічне дослідження НЖК у сироватці крові проводили за допомогою газового хроматографа Chromatek-Crystal 5000. Для опису даних застосовували медіану (Ме), нижній (25 %) і верхній (75 %) квартилі. Порівняння показників здійснювали ...

For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue