Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" Том 18, №4, 2022

Back to issue

Surviving Sepsis Campaign COVID-19 Panel

Authors: Кобеляцький Ю.Ю. (1), Мальцева Л.А. (1), Мальцев І.А. (1), Ліснича В.Н. (2), Казімірова Н.А. (2)
(1) — ДЗ «Дніпровський державний медичний університет», м. Дніпро, Україна
(2) — КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова», м. Дніпро, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Наприкінці 2019 року новий коронавірус, названий коронавірусом-2 тяжкого гострого респіраторного синдрому (SARS-CoV-2), призвів до епідемії гострого респіраторного синдрому, а згодом до пандемії. Група експертів Surviving Sepsis Campaign COVID-19 розробила 54 термінових рекомендації, що стосуються ведення COVID-19 у відділенні інтенсивної терапії, з яких 4 є рекомендаціями передових технологій, 9 — сильними рекомендаціями, 35 — слабкими рекомендаціями. Автори не проводили нову систематичну пріоритизацію результатів, а ґрунтувалися на поточній роботі Surviving Sepsis Campaign Guideline 2020 та думках експертів. Панель Surviving Sepsis Campaign COVID-19 розділена на 4 групи: 1) інфекційний контроль та тестування: визначення процедур з утворенням аерозолів, медичним працівникам виконувати процедури з утворенням аерозолів у палаті з негативним тиском, використовуючи відповідні респіратори (респіратори № 95, FFP2) та захисне спорядження (рукавички, халат, засоби захисту очей тощо); 2) лабораторний контроль та зразки: кожного пацієнта, що надійшов до ВРІТ з ознаками респіраторної інфекції, розглядати як потенційно інфікованого SARS, після інтубації та ШВЛ отримувати зразки з нижніх дихальних шляхів для діагностичного тестування; 3) гемодинамічна підтримка; 4) респіраторна підтримка. Для оцінки якості доказів використовувався метод класифікації рекомендацій, оцінки та розробки (GRADE). Якість доказів оцінювалася як висока, середня, низька і дуже низька. Використовувалося онлайн програмне забезпечення — GDT (http://gdtguidelinedevelopment.org) для створення профілів доказів.

In late 2019, a new coronavirus, called severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, led to an epidemic of acute respiratory syndrome and subsequently to a pandemic. The Surviving Sepsis Campaign COVID-19 expert group developed 54 urgent statements on the management of COVID-19 in the intensive care unit, of which 4 are best practice statements, 9 are strong recommendations, and 35 are weak recommendations. The authors did not undertake a new systematic prioritization of results but used the current work of the Surviving Sepsis Campaign Guideline 2020 and expert opinion. The Surviving Sepsis Campaign COVID-19 Panel is divided into 4 groups: 1) infection control and testing: identification of aerosol-generating procedures, healthcare workers perform aerosol-generating procedures in a negative pressure room, using appropriate respiratory masks (N95 respirators, FFP2) and protective equipment (gloves, gown, eye protection, etc.); 2) laboratory monitoring and specimens: each patient admitted to the intensive care unit with signs of respiratory infection should be considered as potentially infected with severe acute respiratory syndrome, and samples from the lower airways should be obtained after intubation and ventilation for diagnostic testing; 3) hemodynamic support; 4) respiratory support. The Grading of Recommendations, Assessment, Deve­lopment approach was used to assess the quality of evidence. The quality of evidence was assessed as high, moderate, low and very low. Online software was used — GDT (http://gdt.guidelinedevelopment.org) to generate the evidence profiles.


Keywords

сепсис; COVID-19; гострий респіраторний дистрес-синдром; рекомендації

sepsis; COVID-19; acute respiratory distress syndrome; guidelines


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

  1. Rhodes A., Evans L.E., Alhazzani W., Levi M.M. et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock. Intensive Care Med. 2017. № 43(3). P. 304-377. 
  2. Alhazzani W., Moller M.H., Arabi Y.M., Loeb M. et al. Surviving Sepsis Campaign guidelines on the Management critically ill adults with coronavirus Disease 2019. Intensive Care Med. 2020 Mar 28. № 1. Р. 34.
  3. Еgi M., Ogura H., Yatabe T., Atagi K. et al. The Japanese Clinical Practice Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2020 (J-SSCG 2020). Intensive Care Med. 2021 Aug 25. № 9(1). Р. 53. 
  4. Evans L., Rhodes A., Alhazzani W., Antonelli M., et al. Surviving sepsis Campaign International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2021. Intensive Care Med. 2021. № 47. Р. 1181-1247.

Back to issue