Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" Том 18, №4, 2022

Back to issue

Early proactive diagnosis and treatment algorithm for sepsis from the perspective of the Royal College of General Practitioners and the Surviving Sepsis Campaign (2021)

Authors: Мальцева Л.О. (1), Кобеляцький Ю.Ю. (1), Мальцев І.А. (1), Мосенцев М.М. (1), Ліснича В.М. (2), Казімірова Н.А. (2)
(1) — «Дніпровський державний медичний університет», м. Дніпро, Україна
(2) — КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» , м. Дніпро, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У роботі висвітлена діагностика можливого ризику розвитку сепсису за допомогою ранньої випереджальної шкали National Early Warning Score (NEWS2). Згідно з даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії і Королівського коледжу загальної практики, слід підозрювати сепсис і розглядати необхідність негайного початку лікування при оцінці 5 і більше балів за NEWS2 або якщо пацієнт має параметри NEWS2, що оцінюються в 3 і більше бали. Подано заходи, які слід виконати протягом першої години з моменту діагностики ймовірного ризику розвитку сепсису; критерії відсутності їх ефективності; основні цілі інтенсивної терапії сепсису: виявлення вогнищ інфекції і контроль їх стану; проведення антибактеріальної терапії, рідинної реанімації, здійснення додаткової подачі кисню; рекомендовані параметри безперервного або півгодинного моніторингу для пацієнтів із сепсисом з високим ризиком погіршення стану; окреслено блоки інтенсивної терапії, які мають ініціюватися лише досвідченими в сепсисології фахівцями; подано показники госпітальної смертності залежно від рівня лактату сироватки. Цей алгоритм повністю збігається з рекомендаціями Руху за виживання при сепсисі (SSC 2021).

This paper presents a diagnosis of the likely risk of sepsis using the National Early Warning Score (NEWS2). Accor­ding to the UK National Health Service and the Royal College of General Practitioners, sepsis should be suspected and immediate intensive care should be considered if a patient has NEWS2 score of 5 or more, or if the patient has NEWS2 score of 3 or more: non-blanching rash, mottled/ashen/cyanotic skin; responds only to voice/pain or does not respond; no urination in the last 18 hours or diuresis less than 0.5 ml/kg on catheterization; serum lactate more than 2 mmol/l. The measures to be taken within the first hour of a diagnosis of the likely risk of sepsis are outlined, as well as criteria for the lack of their effectiveness; the main goals of intensive care in sepsis: identification and control of foci of infection; antibiotic therapy, fluid resuscitation, additional oxygen supply; recommended parameters for continuous or half-hour monitoring of patients with sepsis who are at high risk of deterioration; blocks of intensive care, which should be initiated only by specialists experienced in sepsis management. The indicators of hospital lethality depending on the level of blood serum lactate are given: less than 2 mmol/l — 15 %, from 2.1 to 3.9 mmol/l — 25 %, more than 4 mmol/l — 38 %. The presented algorithm is fully consistent with the Surviving Sepsis Campaign guidelines (2021).


Keywords

сепсис; випереджальна діагностика; інтенсивна терапія, алгоритм

sepsis; proactive diagnosis; intensive care; algorithm


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

  1. Smith G.B., Redfern O.C., Pimentel M.A., Gerry S. et al. The National Early Warning Score 2 (NEWS2). Clin. Med. (Lond.). 2019 May. № 19(3). Р. 260. Doi: 10.7861/clinmedicine.19-3-260.
  2. Evans L., Rhodes F., Alhazzani W., Antonelli M. et al. Surviving sepsis campaign international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. Intensive Care Med. 2021 Nov. № 47(11). Р. 1181-1247.doi: 10.1007s001134-021-06506-y. Epub 2021 Oct 2.

Back to issue