Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Здоров`я дитини" Том 17, №4, 2022

Повернутися до номеру

Токсикодермія в дитини як ускладнення після укусів клопів

Автори: S.O. Nykytyuk (1), S.S. Levenets (1), Z.Ya. Borys (2)
(1) — I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ternopil, Ukraine
(2) — MNPE “Ternopil Regional Children’s Clinical Hospital”, Ternopil, Ukraine

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Токсичний дерматит — це побічна реакція шкіри, спричинена різними факторами. Аналіз клінічних випадків допомагає виявити проблеми, спланувати майбутні дослідження, що можуть змінити розуміння наслідків захворювання. Мета: удосконалити діагностику алергічних дерматозів у дітей, проаналізувати клінічні та параклінічні особливості їх перебігу, біомаркери сенсибілізації до алергенів. Матеріали та методи. Основою для обговорення стал опис клінічного випадку, а також пошук літератури в базах даних MEDLINE та Scopus. Дослідження проводилося відповідно до принципів Гельсінської декларації. Протокол дослідження затверджено комітетом з питань етики установи, згаданої в роботі. Отримано інформовану згоду батьків дитини на проведення дослідження. Результати. Клінічна картина токсичного дерматиту дуже різноманітна, може виникнути практично будь-який вид ураження, часто клінічні симптоми дуже схожі на такі при захворюваннях шкіри, що не викликані різними токсичними агентами. Найбільш частим клінічним симптомом є плямисто-папульозна екзантема. Висновки. Особливістю описаного випадку є токсикодермія в дитини після укусу клопа. Важливо встановити правильний діагноз токсичного дерматиту, ідентифікувати токсичний агент, припинити його вплив і лікувати побічну реакцію, як правило, антигістамінними препаратами та кортикостероїдами.

Background. Toxic dermatitis is an adverse skin reaction caused by various factors. Analysis of clinical cases helps identify problems, and plan future studies, which can change the understanding of the consequences of the disease. The purpose was to improve the diagnosis of allergic dermatoses in children, to analyze clinical and paraclinical features of their course, and biomarkers of sensitization to allergens. Materials and methods. Presentation of a case study was a basis for discussion, as well as literature search in the MEDLINE and Scopus databases. The study was conducted in accordance with the principles of the Declaration of Helsinki. The research protocol was approved by the ethics committee of the institution mentioned in the work. Informed consent of child’s parents was obtained for the research. Results. The clinical picture of toxic dermatitis is very diverse, almost any type of lesion can occur, and often the clinical symptoms are very similar to skin diseases that are not caused by various toxic agents. The most common clinical symptom is maculopapular exanthema. Conclusions. The peculiarity of the presented case is toxicoderma in a child after a bedbug bite. It is important to establish the correct diagnosis of toxic dermatitis, identify toxic agent, stop its exposure and treat the adverse reaction, usually with antihistamines and corticosteroids.


Ключові слова

діти; алергія; алергічні дерматози

children; allergy; allergic dermatoses


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Drago F., Paolino S., Rebora A. et al. The challenge of diagnosing atypical exanthems: a clinico-laboratory study. J. Am. Acad. Dermatol. 2012. 67. 1282-8.
 2. Martin S.F., Esser P.R., Weber F.C. et al. Mechanisms of chemical-induced innate immunity in allergic contact dermatitis. Allergy. 2011. 66. 1152-63.
 3. Bourrain J.-L. Toxicodermias. EMC — Dermatología. 2017. 51(4). 1-13.
 4. Настанова 00260. Діагностичні тести в дерматології. Available from: https://medprosvita.com.ua/wp-content/uploads/2019/12/123124.pdf.
 5. Horcajada-Reales C., Pulido-Pérez A., Suárez-Fernández R. Toxicodermias graves: existen las formas combinadas. Actas Dermo-Sifiliográficas. 2016. 107(1). 23-33. doi: 10.1016/j.ad.2015.08.006.
 6. Guhl Millán G., López-Bran E. Toxicodermias. Medicine — Programa de Formación Médica Continuada Acreditado. 2018. 12(48). 2846-2853. doi: 10.1016/j.med.2018.01.007.
 7. Capón-Álvarez J., Vilas-Sueiro A., Barja-López J.M., Fernández-Flores A. Toxicodermia secundaria a sobredosificación de omeprazol de curso atípico. Medicina de Familia. 2018. 44(7). 517-518. doi: 10.1016/j.semerg.2018.03.008.
 8. Akan A., Dibek-Misirlioglu E., Civelek E., Vezir E., Kocabas C.N. Diagnosis of atopic dermatitis in children: comparison of the Hanifin-Rajka and the United Kingdom Working Party criteria. Allergologia et Immunopathologia. 2020. 48(2). 175-181. Available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301054619301156. doi: 10.1016/j.aller.2019.07.008.
 9. Alvargonzález M., Gijón Conde T. Toxicodermia: a propósito de un caso. Medicina de Familia. 2019. 45(3). e13-e14. doi: 10.1016/j.semerg.2019.01.008.
 10. Walter Alexander. Baricitinib reduces adult atopic dermatitis severity in phase 3 study. MDedge. 2020, Oct 26.
 11. Mochulska O.M., Kosovska T.M. Clinical and paraclinical features of course of allergic dermatosis in children. Modern Pediatrics. Ukraine. 2020. 8(112). 33-39. doi: 10.15574/SP.2020.112.33.

Повернутися до номеру