Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Травма" Том 23, №2, 2022

Повернутися до номеру

Особливості анатомії, класифікації травматичних ушкоджень грудного відділу хребта (огляд літератури)

Автори: Тесленко С.О.
ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України», м. Харків, Україна

Рубрики: Травмотологія та ортопедія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Перелом хребта — це патологічний стан, що виникає через порушення анатомічної цілісності кісток хребта. Аналіз літератури щодо грудного відділу хребта показав, що цей відділ помітно відрізняється від інших як анатомічно, так і за своїм функціональним призначенням. Хребці грудного відділу анатомічно відрізняються від хребців шийного й поперекового відділів хребта, хоча верхні й нижні хребці мають ознаки суміжних відділів. Основна функція грудного відділу хребта разом з ребрами й грудиною полягає в захисті органів грудної клітки, тому ушкодження складових цього комплексу не можна розглядати окремо одне від одного. Існує декілька класифікацій ушкоджень грудного відділу хребта. На сьогодні найбільш поширеними є: класифікація AO/ASIF (Arbeitsgemeinschaft fur Osteosynthesenfragen/Association for the Study of Internal Fixation); Load-sharing класифікація McCormack et al. і шкала тяжкості травм грудопоперекового відділу хребта (Thoracolumbar Injury Severity Score, TLISS). Кожна з них доповнює і розвиває попередню і залучає в класифікацію все більше ознак ушкоджень грудного відділу хребта, як морфологічних, так і неврологічних. З огляду на особливості ушкоджень грудного відділу хребта і їх анатомію хірургічне лікування вимагає особливого підходу щодо вибору тактики й інструментарію.

Spinal fracture is a pathological condition that occurs due to a violation of the anatomical integrity of the spine. An analysis of the literature on the thoracic spine has shown that it differs markedly from other departments both anatomically and functionally. The thoracic vertebrae are anatomically different from the cervical and lumbar vertebrae, although the upper and lower vertebrae are adjacent. The main function of the thoracic spine, along with the ribs and sternum is to protect the chest, so damage to this complex can not be considered separately from each other. There are several classifications of thoracic spine injuries. Today the most common are: AO/ASIF classifications (Arbeitsgemeinschaft fur Osteosynthesenfragen/Association for the Study of Internal Fixation); Load-sharing classification McCormack et al. and the Thoracolumbar Injury Severity Score (TLISS). All of them are additions and developments of the previous one and involve in the classification more and more signs of injuries of the thoracic spine, both morphological and neurological. Given the peculiarities of thoracic spine injuries and their anatomy, surgical treatment requires special care in the choice of tactics and tools.


Ключові слова

хребет; грудний відділ; компресійний перелом; класифікація; огляд

spine; thoracic department; compression fracture; classification; review


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Böhler L. Knochenbrüche und Unfallchirurgie in ihren Beziehungen zur Umwelt. Maudrich, Wien, 1933.
2. Bohlman H.H. Treatment of fractures and dislocations of the thoracic and lumbar spine. J. Bone Joint Surg. Am. 1985 Jan. 67(1). 165-9. PMID: 3881446. 
3. Borkowski S.L., Tamrazian E., Bowen R.E., Scaduto A.A., Ebramzadeh E., Sangiorgio S.N. Challenging the Conventional Standard for Thoracic Spine Range of Motion: A Systematic Review. JBJS Rev. 2016 Apr 5. 4(4). e51-e511. doi: 10.2106/JBJS.RVW.O.00048. PMID: 27487429. 
4. Denis F. Spinal instability as defined by the three-column spine concept in acute spinal trauma. Clin. Orthop. Relat. Res. 1984 Oct. (189). 65-76. PMID: 6478705. 
5. Grant J.C.B. Grant Anatomi Atlası. 1. Baskı, Ankara, Güven Kitabevi Yayınları. 1977. 302-320.
6. Grossman S.D., Wolfe B.B., Yasuda R.P., Wrathall J.R. Alterations in AMPA receptor subunit expression after experimental spinal cord contusion injury. J. Neurosci. 1999 Jul 15. 19(14). 5711-20. doi: 10.1523/JNEUROSCI.19-14-05711.1999. 
7. Holdsworth F.W. Fractures, Dislocations and Fracture-Dislocation of the Spine. The Journal of Bone and Joint Surgery. 1963. 45. 6-20. Published Online. https://doi.org/10.1302/0301-620X.45B1.6.
8. Jones O., Theakston V. TeachMeAnatomy. Part: The Thoracic Spine. https://teachmeanatomy.info/thorax/bones/thoracic-spine/
9. Lenarz C.J., Place H.M., Lenke L.G., Alander D.H., Oliver D. Comparative reliability of 3 thoracolumbar fracture classification systems. J. Spinal Disord. Tech. 2009 Aug. 22(6). 422-7. doi: 10.1097/BSD.0b013e31818a38cd. PMID: 19652569. 
10. Magerl F., Aebi M., Gertzbein S.D., Harms J., Naza-rian S. A comprehensive classification of thoracic and lumbar injuries. Eur. Spine J. 1994. 3(4). 184-201. doi: 10.1007/BF02221591. PMID: 7866834.
11. McCormack T., Karaikovic E., Gaines R.W. The load sharing classification of spine fractures. Spine (Phila Pa 1976). 1994 Aug 1. 19(15). 1741-4. doi: 10.1097/00007632-199408000-00014. 
12. Tator C.H., Fehlings M.G. Review of the secondary injury theory of acute spinal cord trauma with emphasis on vascular mechanisms. J. Neurosurg. 1991 Jul. 75(1). 15-26. doi: 10.3171/jns.1991.75.1.0015. 
13. Topsakal C., Erol F.S., Ozveren M.F., Yilmaz N., Ilhan N. Effects of methylprednisolone and dextromethorphan on lipid peroxidation in an experimental model of spinal cord injury. Neurosurg. Rev. 2002 Aug. 25(4). 258-66. doi: 10.1007/s101430100183. 
14. Vaccaro A.R., Zeiller S.C., Hulbert R.J., Anderson P.A., Harris M., Hedlund R., Harrop J., Dvorak M., Wood K., Fehlings M.G., Fisher C., Lehman R.A. Jr, Anderson D.G., Bono C.M., Kuklo T., Oner F.C. The thoracolumbar injury severity score: a proposed treatment algorithm. J. Spinal Disord. Tech. 2005 Jun. 18(3). 209-15. PMID: 15905761.
15. White A., Panjabi M. Clinical Biomechanics of the Spine. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 1990.
16. Zileli M., Özer A.F. Omurilik ve omurga cerrahisi (1-2-3 Cilt Takım). Intertip Yayinevi, İzmir, 2014.

Повернутися до номеру