Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 18, №4, 2022

Повернутися до номеру

Менеджмент пацієнтів із цукровим діабетом 1-го і 2-го типів в умовах збройного конфлікту

Автори: Микитюк М.Р. (1), Караченцев Ю.І. (1, 2)
(1) — ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Гуманітарні кризи, обумовлені збройними конфліктами, постійно зростають і являють собою серйозну глобальну проблему для систем охорони здоров’я. Війна в Україні змусила близько 4,8 млн українців шукати тимчасовий захист за кордоном, а близько 10 млн отримали статус внутрішньо переміщеної особи. Ситуацію в Україні охарактеризовано як потенційно найбільшу міграційну кризу в Європі за останнє століття. Оскільки гуманітарні кризи стають значно поширеними й тривалими, проблема хронічних захворювань, таких як цукровий діабет (ЦД), стає все більш важливою. Продовольча безпека, обмежений доступ до медичних установ і ліків, а також економічні труднощі — це лише деякі з багатьох труднощів, з якими стикаються хворі на ЦД в умовах збройного конфлікту. Досвід функціонування системи охорони здоров’я в умовах збройного конфлікту на прикладі інших країн свідчить, що в короткостроковій перспективі пріоритетом має бути забезпечення безперервності інсулінотерапії і доступу до основних пероральних цукрознижувальних засобів і освітніх програм для пацієнтів із самоконтролю захворювання з акцентом на розпізнавання симптомів гіпоглікемії, діабетичного кетоацидозу й зневоднення; у довгостроковій перспективі — забезпечення доступу до якісної медичної допомоги й ліків, навчання місцевих і міжнародних постачальників медичних послуг щодо діагностики й лікування ЦД і його гострих ускладнень і розробка клінічної настанови щодо менеджменту хворих у цих умовах. Гуманітарні кризи у світі стали більш затяжними, тому медичні працівники мусять виходити за рамки безпосередньої базової первинної медичної допомоги й вирішувати проблеми довгострокових наслідків для стану здоров’я постраждалих. Необхідні подальші дослідження, спрямовані на підвищення якості надання медичної допомоги хворим на ЦД в умовах гуманітарної кризи, зумовленої збройним конфліктом, є потреба в розробці спрощених, економічно ефективних моделей моніторингу стану хворих, якості медичної допомоги й доступності ліків для хворих цієї категорії.

Humanitarian crises caused by armed conflict are constantly growing and present a serious global problem for health systems. The war in Ukraine produced about 4.8 million Ukrainians seeking temporary protection abroad, and about 10 million received the status of an internally displaced person. The situation in Ukraine has been described as potentially the largest migration crisis in Europe in the last century. As humanitarian crises become widespread and prolonged, chronic diseases such as diabetes mellitus (DM) are becoming increasingly important. Food security, li­mited access to medical facilities and medicines, and economic difficulties are just some of the many difficulties faced by patients with DM in armed conflict. The experience of the functioning of the health care system in conditions of armed conflict, on the example of other countries, shows that in the short term, the priority should be to ensure the continuity of insulin therapy and access to basic oral sugar-lowering agents and educational programs for patients on self-control of the disease with an emphasis on recognizing the symptoms of hypoglycemia, diabetic ketoacidosis, and dehydration; in the long term — ensuring access to high-quality medical care and medicines, training of local and international providers of medical services for the diagnosis and treatment of DM and its acute complications and the development of clinical guidance on the management of patients in these conditions. Humanitarian crises in the world have become more protracted, and therefore health workers must go beyond direct basic primary care and address the long-term health consequences of those affected. Further research is needed to be aimed at improving the quality of medical care for patients with DM in the context of the humanitarian crisis caused by the armed conflict, there is a need to develop simplified, cost-effective models of monitoring the condition of patients, the quality of medical care and the availability of medicines to patients in this category.


Ключові слова

цукровий діабет 1-го типу; цукровий діабет 2-го типу; менеджмент; збройний конфлікт; гуманітарна криза

type 1 diabetes mellitus; type 2 diabetes mellitus; management; armed conflict; humanitarian crises


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Gonçalves Júnior J., de Amorim L.M., Neto M.L.R., Uchida R.R., de Moura A.T.M.S., Lima N.N.R. The impact of “the war that drags on” in Ukraine for the health of children and adolescents: Old problems in a new conflict? Child Abuse Negl. 2022. 128. 105602. doi: 10.1016/j.chiabu.2022.105602. 
 2. Korinek K., Teerawichitchainan B., Zimmer Z., Brindle E., Nguyen T.K.C., Nguyen H.M., Tran K.T. Design and measurement in a study of war exposure, health, and aging: protocol for the Vietnam health and aging study. BMC Public Health. 2019. 19(1). 1351. doi: 10.1186/s12889-019-7680-6. PMID: 31646987; PMCID: PMC6806496.
 3. Awuah W.A., Mehta A., Kalmanovich J., Yarlagadda R., Nasato M., Kundu M., Abdul-Rahman T. et al. Inside the Ukraine war: health and humanity. Postgrad. Med. J. 2022. 98(1160). 408-410. doi: 10.1136/postgradmedj-2022-141801.
 4. Khan Y., Albache N., Almasri I., Gabbay R.A. The Management of Diabetes in Conflict Settings: Focus on the Syrian Crisis. Diabetes Spectr. 2019. 32(3). 264-269. doi: 10.2337/ds18-0070. 
 5. Jaroszewicz M., Grzymski J., Krępa M. The Ukrainian refugee crisis demands new solutions. Nat. Hum. Behav. 2022. doi: 10.1038/s41562-022-01361-3. Epub ahead of print. PMID: 35589829. 
 6. Curchoe C.L., Chang T.A., Trolice M.P., Telfer E.E., Quaas A.M., Kearns W.G., Stern J.E., Albertini D.F. Protecting life in a time of war. J. Assist. Reprod. Genet. 2022. 39(3). 555-557. doi: 10.1007/s10815-022-02463-7. 
 7. Fonseca V., Smith H., Kuhadiya N. et al. Impact of a natural disaster on diabetes: exacerbation of disparities and long-term consequences. Diabetes Care. 2009. 32. 1632-1638. DOI: 10.2337/dc09-0670.
 8. Kishimoto M., Noda M. Diabetes care: after the great east Japan earthquake. J. Diabetes Investig. 2013. 4. 97-102. DOI: 10.1111/jdi.12025.
 9. World Health Organization Regional Office for Europe. Survey on the Health Status, Services Utilization and Determinants of Health of the Syrian Refugee Population in Turkey. World Health Organization Regional Office for Europe; Copenhagen, Denmark, 2019.
 10. Balcilar M. Health Status Survey of Syrian Refugees in Turkey: Non-Communicable Disease Risk Factor Surveillance among Syrian Refugees Living in Turkey. Ministry of Health; Ankara, Turkey, 2016. https://hsgm.saglik.gov.tr/
 11. United Nations High Commission for Refugees Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon — VASyR 2017. data2.unhcr.org/en/documents/details/61312. 
 12. Banjong O., Menefee A., Sranacharoenpong K., Chittchang U., Eg-kantrong P., Boonpraderm A., Tamachotipong S. Dietary assessment of refugees living in camps: a case study of Mae La Camp, Thailand. Food Nutr. Bull. 2003. 24(4). 360-7. doi: 10.1177/156482650302400406. 
 13. United Nations Population Fund Worlds apart: reproductive health and rights in an age of inequality. www.unfpa.org/sites/default/files/sowp/downloads/UNFPA_PUB_2017_EN_SWOP.pdf.
 14. Owens-Gary M.D., Zhang X., Jawanda S., Bullard K.M., Allweiss P., Smith B.D. The Importance of Addressing Depression and Diabetes Distress in Adults with Type 2 Diabetes. J. Gen. Intern. Med. 2019. 34(2). 320-324. doi: 10.1007/s11606-018-4705-2. 
 15. Alessi J., Scherer G.D.L.G., Erthal I.N., Teixeira J.B., de Oliveira G.B., Jaeger E.H., de Carvalho T.R. et al. One in ten patients with diabetes have suicidal thoughts after 1 year of the COVID-19 pandemic: We need to talk about diabetes and mental health not only during Suicide Prevention Awareness Month. Acta Diabetol. 2022. 59(1). 143-145. doi: 10.1007/s00592-021-01807-6. 
 16. Kherallah M., Alahfez T., Sahloul Z., Eddin K.D., Jamil G. Health care in Syria before and during the crisis. Avicenna J. Med. 2012. 2(3). 51-53. doi: 10.4103/2231-0770.102275. 
 17. United Nations High Commission for Refugees Health access and utilization survey: access to health services in Jordan among Syrian and non-Syrian refugees. data2.unhcr.org/en/documents/download/62404. Accessed 4 April 2019.
 18. Kehlenbrink S., Mahboob O., Al-Zubi S., Boulle P., Aebischer Perone S., Alani A.H., Kiapi L. et al. An inter-humanitarian agency study of diabetes care and surveillance in humanitarian settings. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022. 10(3). 159-162. doi: 10.1016/S2213-8587(22)00036-5. 
 19. World Health Organization WHO model list of essential medicines, 2017. www.who.int/medicines/publications/essentialmedicines/20th_EML2017.pdf. 
 20. Tessier D., Dawson K., Tetrault J.P., Bravo G., Meneilly G.S. Glibenclamide vs. gliclazide in type 2 diabetes of the elderly. Diabet Med. 1994. 11. 974-980. DOI: 10.1111/j.1464-5491.1994.tb00256.x
 21. Besançon S., Fall I., Doré M., Sidibé A., Hagon О., Chappuis F., Beran D. Diabetes in an emergency context: the Malian case study. Confl. Health. 2015. 9. 15-21 DOI: 10.1186/s13031-015-0042-9.
 22. Alessi J., Yankiv M. War in Ukraine and barriers to diabetes care. Lancet. 2022. 399(10334). 1465-1466. doi: 10.1016/S0140-6736(22)00480-9. 
 23. Standards of Medical Care in Diabetes — 2022. Diabetes Care. 2022. 45 (Suppl. 1). S1-S2. https://DOI.org/10.2337/dc22-SINT. 
 24. Elliott J.A., Das D., Cavailler P., Schneider F., Shah M., Ravaud A., Lightowler M., Boulle P. A cross-sectional assessment of diabetes self-management, education and support needs of Syrian refugee patients living with diabetes in Bekaa Valley Lebanon. Confl. Health. 2018. 12. 40. doi: 10.1186/s13031-018-0174-9. 
 25. Khader A., Farajallah L., Shahin Y., Hababeh M., Abu-Zayed I., Kochi A., Harries A.D. et al. Cohort monitoring of persons with diabetes mellitus in a primary healthcare clinic for Palestine refugees in Jordan. Trop. Med. Int. Health. 2012. 17(12). 1569-76. doi: 10.1111/j.1365-3156.2012.03097.x. 
 26. Maystruk G., Perone S.A., Anufriyeva V., Boulle P., Chappuis F., Lab B., Beran D. Caring for people with diabetes and non-communicable diseases in Ukraine: a humanitarian emergency. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022. 10(5). 308. doi: 10.1016/S2213-8587(22)00105-X.

Повернутися до номеру